Oppatt, til historie/ættegransking (Back to history/genealogy-page)  

Manntalet 1701 for Sunnmøre

registrert av Ivar S. Ertesvåg

på grunnlag av skanna bilete på Digitalarkivet
Oversyn: http://arkivverket.no/content/view/full/6590
Sunnmøre: http://www.arkivverket.no/URN:db_read/ft/38457

Etterskrift og merknader nedst på sida.


Lagt ut 13. aug. 2013


side Skipreide sokn Stand/vikår Gard Løpenr. Førenamn Etternamn Alder hus-stands-stilling Merknad
3 Borgund Borgund Bøxlet Jord Jelle 1 Oelle   44 h  
3 Borgund Borgund   Jelle 1 Elling Oels: ibid 11 s  
3 Borgund Borgund   Jelle 1 Elling ibid 6 s U:[unge] Elling
3 Borgund Borgund   Jelle 1 Lauritz ibid 1 s  
3 Borgund Borgund Bøxlet Jord Baadenes 2 Lauritz   48 h  
3 Borgund Borgund   Baadenes 2 Joen Lauritz: 13 s  
3 Borgund Borgund   Baadenes 2 Hans Lars: 10 s  
3 Borgund Borgund   Baadenes 2 Henrich   6 s hos faderen
3 Borgund Borgund Enroullered bunde Echerem 3 Oelle   40 h  
3 Borgund Borgund   Echerem 3 Lars Pedersen 16 s Stif Søn, hiemme, er liden av vext
3 Borgund Borgund Bøxlet Jord, er ugifft Echerem 4 Aamund   36 h  
3 Borgund Borgund   Echerem 4 Claus Corfitzen 13 t fød paa Hesen
3 Borgund Borgund har verit Marin Echerem 5 Hans   33 h  
3 Borgund Borgund   Echerem 5 Rasmus ibid 1 s  
3 Borgund Borgund Bøxlet Jord, og forhen verit Soldat Viige 6 Lauritz   56 h  
3 Borgund Borgund   Viige 6 Anders Peders: Biørge 32 t bøxlet ibid
3 Borgund Borgund Fougden paaboer Galtevog 7 Andreas Hansen Møller !! h  
3 Borgund Borgund   Galtevog 7 Peder Gundersen Trannevog 31 t  
3 Borgund Borgund   Galtevog 7 Oelle Niels. Oxeschar 39 t schade i det eene been
3 Borgund Borgund   Galtevog 7 Lars Iversen Allnes 28 t  
3 Borgund Borgund   Galtevog 7 Tormoe Knudsen Giere 34 t  
3 Borgund Borgund   Galtevog 7 Anders Suensen Fischerstrand 20 t  
3 Borgund Borgund   Galtevog 7 Johannes Jacobsen Rørstad 16 t er en Krøbling??
3 Borgund Borgund   Galtevog 7 Henrich Pedersen Curset 26 t  
4 Borgund Borgund Bøxlet Jord, Prestens medjielper, er etter Lægs Roullen allernaadgst bevilget under Fougdens ringe paaboende Gaard Sollevoeg 8 Anders   65 h  
4 Borgund Borgund   Sollevoeg 8 Olle Samundsen Tafftesund 31 t Marin
4 Borgund Borgund   Sollevoeg 8 Peder Arnesen Dreivig 17 t  
4 Borgund Borgund Har en gl: suag Fader Sollevoeg 9 Anders Johans. 36 h  
4 Borgund Borgund   Sollevoeg 9 Johannes   78 a en gl: suag Fader
4 Borgund Borgund !! Sollevoeg 10 Peder ibid [Sollevoeg] 76 h  
4 Borgund Borgund   Sollevoeg 10 Christen Pers: 39 s hiemme
4 Borgund Borgund !! Sollevoeg 11 Oelle ibid [Sollevoeg] 59 h  
4 Borgund Borgund   Sollevoeg 11 Gaute Oels: 23 s  
4 Borgund Borgund   Sollevoeg 11 Jørgen Oels: 14 s hiemme
4 Borgund Borgund !! Sollevoeg 12 Iver ibid [Sollevoeg] 50 h  
4 Borgund Borgund   Sollevoeg 12 Iver Lars: 22 s Stif Søn, hiemme
4 Borgund Borgund Bøxlet Jord, Legsmand Muus Eide 13 Oelle Villigs: 53 h  
4 Borgund Borgund   Muus Eide 13 Villig Oels: 14 s hiemme
4 Borgund Borgund !! Muus Eide 14 Oelle Oels: 54 h  
4 Borgund Borgund   Muus Eide 14 Oelle Oels: 20 s  
4 Borgund Borgund   Muus Eide 14 Povell Oels: 12 s  
4 Borgund Borgund   Muus Eide 14 Aamund Oels: 9 s hiemme
4 Borgund Borgund var forige Soerenschriver Sl: Jacob Mathiasen Ebbeltoffts, effter Legs Rollen allernaadt tillagde Gaard som Enchen beboer Muusevog 15 !!   !! h Enchenn
4 Borgund Borgund   Muusevog 15 Olle Larsen Lille Engset 24 t har et øye
4 Borgund Borgund   Muusevog 15 Peder Oels: Mus Eide 24 t  
4 Borgund Borgund   Muusevog 15 Elling Sambsonsen 16 t av Volden
4 Borgund Borgund !! Muusevog 16 Niels Oels: 64 h  
4 Borgund Borgund   Muusevog 16 Størcher Niels: 24 s  
4 Borgund Borgund   Muusevog 16 Anders Alfsen 12 s Stif Søn, hiemme
4 Borgund Borgund Bøxlet Jord Karlsbache 17 Rasmus   45 h  
4 Borgund Borgund   Karlsbache 17 Mathias Rasmusen 10 s  
4 Borgund Borgund   Karlsbache 17 Arne Rasm: 6 s  
4 Borgund Borgund   Karlsbache 17 Villig   2 s hos faderen
5 Borgund Borgund Legsmand og forhen verit Soldat, nu Soerenmand Eide 18 Oelle Lars: 55 h  
5 Borgund Borgund   Eide 18 Peder Oels: 22 s  
5 Borgund Borgund   Eide 18 Iver ibid 20 s suag i hofdet
5 Borgund Borgund Suag og sengeliggende Eide 19 Oelle   45 h  
5 Borgund Borgund   Eide 19 Peder Oels: 21 s  
5 Borgund Borgund   Eide 19 Anders Oels: 16 s  
5 Borgund Borgund   Eide 19 Elling Oels: 26 s liden av vext
5 Borgund Borgund Bøxlet Jord, soerenmand Leervog 20 Joen   49 h  
5 Borgund Borgund   Leervog 20 David Jacobs: Grebsnes 19 t  
5 Borgund Borgund   Leervog 20 Simen Knuds: Øeren 12 t  
5 Borgund Borgund Bøxlet Jord og verit Soldat Sunde 21 Oelle   65 h  
5 Borgund Borgund   Sunde 21 Peder Oels: 25 s er marin og tien Knud Hafnen
5 Borgund Borgund   Sunde 21 Oelle Oels: 19 s  
5 Borgund Borgund   Sunde 21 Knud Oels: 14 s hiemme
5 Borgund Borgund !! Sunde 22 Toere ibid [Sunde] 70 h  
5 Borgund Borgund   Sunde 22 Niels Tors: 30 s tien i Hanchen
5 Borgund Borgund   Sunde 22 Peder Tors: 24 s tien paa Vede
5 Borgund Borgund   Sunde 22 Joen Niels: 40 s Stifsøn, hiemme
5 Borgund Borgund Bøxlet Jord Veibust 23 Siver   45 h  
5 Borgund Borgund verit Soldater Veibust 24 Iver ibid [Veibust] 53 h  
5 Borgund Borgund   Veibust 24 Claus Ivers: 9 s hiemme
5 Borgund Borgund verit Soldater Veibust 25 Knud ibid [Veibust] 50 h  
5 Borgund Borgund   Veibust 25 Samund Kds: 8 s  
5 Borgund Borgund   Veibust 25 Oelle   5 s hiemme
5 Borgund Borgund Enroullered Reitehoug 26 Oelle   41 h  
5 Borgund Borgund   Reitehoug 26 Casten Lars: 20 s hiemme
5 Borgund Borgund Bøxlet Jord Kongshoug 27 Iver   36 h  
5 Borgund Borgund   Kongshoug 27 Oelle Ivers: !! s hiemme
5 Borgund Borgund   Kongshoug 27 Oelle Ivers: 2 s U:[unge] Oelle, hiemme
5 Borgund Borgund   Kongshoug 27 Jens Oels: Emblem 16 t  
5 Borgund Borgund verit Soldat Qvasnes 28 Knud Povels: 45 h  
5 Borgund Borgund   Qvasnes 28 Samund Niels: Salterøe 16 t  
6 Borgund Borgund !! Qvasnes 29 Olle Qvasnes 46 h  
6 Borgund Borgund   Qvasnes 29 Peder Oels: Fischerstrand 14 t  
6 Borgund Borgund Bøxlet Jord Flisnes 30 Hans   50 h  
6 Borgund Borgund   Flisnes 30 Hans Hansen 5 s  
6 Borgund Borgund   Flisnes 30 Lauris   3 s hiemme
6 Borgund Borgund Bøxlet Jord Flisnes 31 Joen Knuds: 32 h  
6 Borgund Borgund Bøxlet Jord Emblemsvogen 32 Joen Knuds: 34 h  
6 Borgund Borgund   Emblemsvogen 32 Peder Rasmus:  17 t Huusmandsøn
6 Borgund Borgund Bøxlet Jord Magerholm 33 Torsten   41 h  
6 Borgund Borgund   Magerholm 33 Povell Tors: 8 s  
6 Borgund Borgund   Magerholm 33 Ebbe Torstens: 5 s  
6 Borgund Borgund   Magerholm 33 Halvor   2 s hiemme
6 Borgund Borgund Bøxlet Jord Magerholm 34 Peder   40 h  
6 Borgund Borgund   Magerholm 34 Oelle Peders: 8 s  
6 Borgund Borgund   Magerholm 34 Peder Pers: 6 s  
6 Borgund Borgund   Magerholm 34 Isach   3 s hiemme
6 Borgund Borgund Enroullered Corporal og verit Soldat Reite 35 Endre   55 h  
6 Borgund Borgund   Reite 35 Lauris ibid 12 s  
6 Borgund Borgund Legsmand Axlen 36 Arne Kds: 37 h  
6 Borgund Borgund   Axlen 36 Knud ibid 3 s  
6 Borgund Borgund   Axlen 36 Peder Oels: 50 t verit Soldat
6 Borgund Borgund Bøxlet Jord Ned: Gotten 37 Peder   40 h  
6 Borgund Borgund   Ned: Gotten 37 Joen Pers: 6 s  
6 Borgund Borgund   Ned: Gotten 37 Lauris   4 s  
6 Borgund Borgund   Ned: Gotten 37 Peder Pers: 2 s hiemme
6 Borgund Borgund   Ned: Gotten 37 Anders Rasmus:  20 t Huusmandsøn
6 Borgund Borgund Bøxlet Jord Ned: Gotten 38 Axell ibid [Ned: Gotten] 50 h  
6 Borgund Borgund   Ned: Gotten 38 Lauris   8 s  
6 Borgund Borgund   Ned: Gotten 38 Erich   5 s  
6 Borgund Borgund   Ned: Gotten 38 Oelle   2 s  
6 Borgund Borgund   Ned: Gotten 38 Tidmand Oels: 19 t Huusmandsøn
6 Borgund Borgund !! Øestrem 39 Oelle Anders: 36 h  
6 Borgund Borgund   Øestrem 39 Tyge Peders: Vestre 13 t i Valde Sch:
6 Borgund Borgund Bøxlet Jord Øestrem 40 Oelle   56 h  
6 Borgund Borgund   Øestrem 40 Oelle ibid 14 s  
6 Borgund Borgund har en gl: Fader Øestrem 41 Arne Erichs: 31 h  
6 Borgund Borgund   Øestrem 41 Erich ibid: [Østrem] 70 a en gl: fader
6 Borgund Borgund   Øestrem 41 Ingebrit ibid 2 1/2 s  
7 Borgund Borgund Legsmand Emblem 42 Didrich   39 h  
7 Borgund Borgund   Emblem 42 Peder   3 s  
7 Borgund Borgund   Emblem 42 Oelle   1 1/2 s hiemme
7 Borgund Borgund   Emblem 42 Knud Oels: Emblem 24 t er Marin
7 Borgund Borgund gl: Soerenmand Emblem 43 Oelle   87 h  
7 Borgund Borgund !! Emblem 44 Erich   55 h  
7 Borgund Borgund   Emblem 44 Oelle ibid 1 s  
7 Borgund Borgund   Emblem 44 Oelle Oels: Embl: ibid 13 t  
7 Borgund Borgund er Marin Emblem 45 Peder Pers: 26 h  
7 Borgund Borgund Enroullered Emblem 46 Oelle Ingeb: 55 h  
7 Borgund Borgund   Emblem 46 Ingebrit Oels: 23 s tien paa Giedche
7 Borgund Borgund   Emblem 46 Niels Aamunds: Fiten 12 t  
7 Borgund Borgund !! Emblem 47 Ingull   55 h  
7 Borgund Borgund   Emblem 47 Gunder Inguls: 22 s tien Enchen i Steenvogen [Aspen]
7 Borgund Borgund   Emblem 47 Hans Inguls: 17 s suag over Livet
7 Borgund Borgund   Emblem 47 Joen Inguls: 10 s hiemme
7 Borgund Borgund Bøxlet Jord Røsevold 48 Johan Lars: 37 h  
7 Borgund Borgund   Røsevold 48 Lars Johans: 7 s Schade paa sit Siun
7 Borgund Borgund   Røsevold 48 Peder   3 s hiemme
7 Borgund Borgund !! Røsevold 49 Joen   50 h  
7 Borgund Borgund !! Røsevold 50 Aslag   55 h  
7 Borgund Borgund   Røsevold 50 Lars ibid 10 s  
7 Borgund Borgund   Røsevold 50 Gunder ibid 6 s  
7 Borgund Borgund Bøxlet Jord Echonaas 51 Knud   69 h  
7 Borgund Borgund   Echonaas 51 Knud Knuds: 22 s  
7 Borgund Borgund Legsmand, ugifft Øedegaard 52 Rasmus   45 h  
7 Borgund Borgund Enroullered Øedegaard 53 Erich   45 h  
7 Borgund Borgund Selfejer Veigsund 54 Maren Henrichsdater !! h [enkje?]
7 Borgund Borgund Bøxlet Jord Blindem 55 Joen   49 h  
7 Borgund Borgund   Blindem 55 Oelle Jons: 4 s  
7 Borgund Borgund   Blindem 55 Jacob Joens: 1 s  
8 Borgund Borgund Bøxlet Jord Blindem 56 Hans Jons: Blindem 48 h  
8 Borgund Borgund   Blindem 56 Joen ibid 7 s  
8 Borgund Borgund   Blindem 56 Jacob ibid 5 s  
8 Borgund Borgund   Blindem 56 Hans ibid 3 s  
8 Borgund Borgund   Blindem 56 Joen ibid 2 s U:[unge] Joen
8 Borgund Borgund Soerenmand Blindem 57 Jens ibid [Blindem] 46 h  
8 Borgund Borgund   Blindem 57 Povel ibid 6 s  
8 Borgund Borgund Sengeliggende Blindem 58 Størcher   66 h  
8 Borgund Borgund   Blindem 58 Endre   26 s  
8 Borgund Borgund   Blindem 58 Elling ibid 8 s  
8 Borgund Borgund verit Soldat Blindem 59 Oelle Anders: 36 h  
8 Borgund Borgund   Blindem 59 Anders ibid 1 s  
8 Borgund Borgund   Blindem 59 Johannes Oels: 16 t Huusmandsøn
8 Borgund Borgund Bøxlet Jord Blindemsnes 60 Knud   32 h  
8 Borgund Borgund !! Blindemsnes 61 Rasmus   65 h  
8 Borgund Borgund   Blindemsnes 61 Søren Rasmusen 20 s tien Peder Lars: Hareide
8 Borgund Borgund Fordum Capitain Bodenhaupts effterleversche, ejer og beboer Spilchervig 62 Giertrud Henningsdater !! h [enkje]
8 Borgund Borgund   Spilchervig 62 Johannes Pers: Biørge 17 t  
8 Borgund Borgund   Spilchervig 62 Peder Pers: Ytre Holen 16 t  
8 Borgund Borgund   Spilchervig 62 Oelle Oels: Axlen 20 t  
8 Borgund Borgund Bøxlet Jord Brevig 63 Steffen   40 h  
8 Borgund Borgund   Brevig 63 Hans Arnesen Drejvigen 14 t  
8 Borgund Borgund verit Soldat, bøxlet Jord Ytr: Hollen 64 Peder   59 h  
8 Borgund Borgund   Ytr: Hollen 64 Olle Peders: 17 s tien Fogden 
8 Borgund Borgund   Ytr: Hollen 64 Peder Peders: 16 s tien Giertrud Henningsdtr [Spilchervig] 
8 Borgund Borgund Enroullered, bøxlet Jord Fremmer Hoellen 65 Størcher   37 h  
8 Borgund Borgund   Fremmer Hoellen 65 Peder Størchersen 1 1/2 s  
9 Borgund Borgund Bøxlet Jord Hatlen 66 Oelle Lars: 37 h  
9 Borgund Borgund   Hatlen 66 Peder Oels: 2 s  
9 Borgund Borgund Legsmand Rødsett 67 Erich   55 h  
9 Borgund Borgund   Rødsett 67 Johan Erichs: 24 s Schade pa øyet
9 Borgund Borgund   Rødsett 67 Hans Erichs: 20 s tien Peder i Schygen
9 Borgund Borgund   Rødsett 67 Jacob Erichs: 17 s hiemme
9 Borgund Borgund Tarmeløb Rødsett 68 Peder Jetm: 34 h  
9 Borgund Borgund   Rødsett 68 Jetmund Pers: 6 s tien paa Brusdall
9 Borgund Borgund Legsmand og bøxlet Jord Reite 69 Lars Oels: 41 h  
9 Borgund Borgund   Reite 69 Moens Lars: 2 s  
9 Borgund Borgund   Reite 69 Knud Moensen 19 s Stifsøn, hiemme
9 Borgund Borgund ugifft og har en gl: Sengeliggende Fader Vadstrand 70 Povel Joens: 32 h  
9 Borgund Borgund   Vadstrand 70 !!   !! a en gl: Sengeliggende Fader
9 Borgund Borgund   Vadstrand 70 Olle Joens: 50 s Hans Broder, vanhelsen
9 Borgund Borgund   Vadstrand 70 Oelle Niels: Reite 9 t  
9 Borgund Borgund !! Vadstrand 71 Povel Gulichs: 48 h  
9 Borgund Borgund Er Mestermand Reite 72 Johann   56 h  
9 Borgund Borgund   Reite 72 Peder ibid 20 s  
9 Borgund Borgund   Reite 72 Tron ibid 14 s  
9 Borgund Borgund !! Brevig 73 Jetmund   59 h  
9 Borgund Borgund   Brevig 73 Knud Jetm: 11 s hos sin Fader
9 Borgund Borgund Suag i sin højre Haand Ølsvig 74 Knud   30 h  
9 Borgund Borgund !! Ølsvig 75 Torsten   32 h  
9 Borgund Borgund Enroullered, verit Soldat, bøxlet Jord Allvig 76 Lauris   44 h  
9 Borgund Borgund   Allvig 76 Lars Lars: 4 s  
9 Borgund Borgund   Allvig 76 Peder Lars: 1 1/2 s  
9 Borgund Borgund verit Soldat, bøxlet Jord Allvig 77 Anders   45 h  
9 Borgund Borgund   Allvig 77 Iver Anders: 9 s  
9 Borgund Borgund   Allvig 77 Halvor   4 s hiemme
9 Borgund Borgund Bøxlet Jord Nachen 78 Peder   37 h  
9 Borgund Borgund   Nachen 78 Oelle Pers: 1 s  
9 Borgund Borgund Bøxlet Jord Nachen 79 Oelle Anders: 59 h  
9 Borgund Borgund   Nachen 79 Oelle Oels: 12 s hos sin Fader
10 Borgund Borgund Bøxlet Jord, verit Soldat Leerstad 80 Oele Oels: 35 h  
10 Borgund Borgund   Leerstad 80 Olle Oels: 5 s  
10 Borgund Borgund Suag og sengeliggende Leerstad 81 Knud   45 h  
10 Borgund Borgund   Leerstad 81 Olle Knuds: 12 s  
10 Borgund Borgund   Leerstad 81 Povell   8 s  
10 Borgund Borgund   Leerstad 81 Olle Kds: 5 s U:[unge] Olle
10 Borgund Borgund !! Leerstad 82 Niels   41 h  
10 Borgund Borgund   Leerstad 82 Anders Niels: 4 s  
10 Borgund Borgund   Leerstad 82 Hans   1 s  
10 Borgund Borgund   Leerstad 82 Johan Knuds. Honningdal 14 t  
10 Borgund Borgund een liden plads Langøen 83 Lauris   46 h  
10 Borgund Borgund Huus Capelan til Borgen bruger Gaassie 84 Johann Vindler !! h Hr: Johan
10 Borgund Borgund   Gaassie 84 Biørn Arnes: Humlen 30 t bøxlet Jord
10 Borgund Borgund   Gaassie 84 Baar Knuds: Aase 20 t  
10 Borgund Borgund er Klocher til Borgens Gield Ytr: Hatlen 85 Peder Hansen 60 h  
10 Borgund Borgund   Ytr: Hatlen 85 Christopher   26 s hos sin Fader
10 Borgund Borgund !! Ind: Hatlen 86 Oelle   36 h  
10 Borgund Borgund   Ind: Hatlen 86 Oelle Lars: Hellesund 21 t  
10 Borgund Borgund Legsmand Aasse 87 Aamund   45 h  
10 Borgund Borgund   Aasse 87 Ingebrit Oelsen Aase 14 t  
10 Borgund Borgund !! Aasse 88 Guldbrand   47 h  
10 Borgund Borgund   Aasse 88 Oelle Guldbrandsen ibid [Aasse] 1 s  
10 Borgund Borgund   Aasse 88 Anders Jons: Urvigen 16 t  
10 Borgund Borgund Enroullered Aasse 89 Samund   41 h  
10 Borgund Borgund   Aasse 89 Joen Anders: Vadset 23 t er Marin
10 Borgund Borgund Soerenmand Aasse 90 Oelle   48 h  
10 Borgund Borgund   Aasse 90 Baar Knuds: 20 s Stifsøn, tien Hr: Johan Vindler
10 Borgund Borgund   Aasse 90 Oelle Anders: Vadset 18 t  
10 Borgund Borgund Bøxlet Jord Furmyren 91 Lauris   22 h  
10 Borgund Borgund   Furmyren 91 Morten Jacobsenn 8 s Stifsøn
10 Borgund Borgund !! Furmyren 92 Peder   85 h  
10 Borgund Borgund   Furmyren 92 Morten Oels Storaas 13 t i Dalle Schibr:
11 Borgund Borgund suag i Hofdet Tørlen 93 Oelle   53 h  
11 Borgund Borgund   Tørlen 93 Iver Oels: 3 s  
11 Borgund Borgund   Tørlen 93 Oelle Ivers: 10 s Stifsønner
11 Borgund Borgund   Tørlen 93 Henrich Ivers: 7 s Stifsønner, hiemme
11 Borgund Borgund !! Tørlen 94 Joen   44 h  
11 Borgund Borgund   Tørlen 94 Oelle Joens: 10 s  
11 Borgund Borgund   Tørlen 94 Johannes   7 s hiemme
11 Borgund Borgund Bøxlet Jord, verit Soldat Humblen 95 Halsteen   40 h  
11 Borgund Borgund   Humblen 95 Joen Arnesen 50 s Stifsøn, døf og dum
11 Borgund Borgund !! Humblen 96 Knud   40 h  
11 Borgund Borgund   Humblen 96 Arne ibid 5 s  
11 Borgund Borgund   Humblen 96 Oelle Oels: Flisholm 19 t  
11 Borgund Borgund Enroullered, bunde og verit Soldat Humblen 97 Størcher   58 h  
11 Borgund Borgund   Humblen 97 Hans ibid 11 s  
11 Borgund Borgund Legsmand og Soerenmand Humblen 98 Oelle Pers: 49 h  
11 Borgund Borgund   Humblen 98 Oelle Oels: 7 s  
11 Borgund Borgund Bøxlet Jord Blomvig 99 Oelle   39 h  
11 Borgund Borgund   Blomvig 99 Joen Oels: 21 s hiemme
11 Borgund Borgund Bøxlet Jord Rørstad 100 Rasmus   65 h  
11 Borgund Borgund   Rørstad 100 Hans Rasmusen 20 s hiemme
11 Borgund Borgund verit Marin Rørstad 101 Erich   40 h  
11 Borgund Borgund   Rørstad 101 Povell Pers: Scharbøe 20 t liden av vext
11 Borgund Borgund Soerenmand Trannevog 102 Erich   55 h  
11 Borgund Borgund   Trannevog 102 Peder Oels: 5 s brodersøn
11 Borgund Borgund   Trannevog 102 Oelle Hans: Stornørve 24 t er Marin
11 Borgund Borgund en liden plads Fischergrd 103 Oelle   39 h  
11 Borgund Borgund   Fischergrd 103 Peder Oels: 14 s tien paa Qvasnes
11 Borgund Borgund   Fischergrd 103 Erich Oels: 12 s tien i Jørgenfiord
11 Borgund Borgund   Fischergrd 103 Joen Oels: 10 s hiemme
11 Borgund Borgund !! Fischergrd 104 Oelle Erichs: 28 h  
12 Borgund Borgund Bruger Borgerlig Handell og ejer sin brugende Jord Divigen 105 Hans Frantzen !! h  
12 Borgund Borgund   Divigen 105 Ingebrit Knuds: Moldnes 26 t  
12 Borgund Borgund   Divigen 105 Gunder Lars: Kalvestad 19 t  
12 Borgund Borgund   Divigen 105 Simmen Jacobs: Trandall 20 t  
12 Borgund Borgund   Divigen 105 Hans Lars: Hundevig 30 t  
12 Borgund Borgund Bøxlet Jord Vedde 106 Povell   35 h  
12 Borgund Borgund   Vedde 106 Oelle Povels: 3 1/2 s  
12 Borgund Borgund   Vedde 106 Siver Hansenn 12 s Stifsøn, hiemme
12 Borgund Borgund   Vedde 106 Peder Tors: Sunde 24 t  
12 Borgund Borgund Schade i føderne Vedde 107 Oelle   38 h  
12 Borgund Borgund   Vedde 107 Hans Oels: 1 s  
12 Borgund Borgund   Vedde 107 Knud Erichs: Aarset 20 t av Jørgenfiord
12 Borgund Borgund Legsmand Vedde 108 Didrich   41 h  
12 Borgund Borgund   Vedde 108 Siver Oels: 34 s Stifsøn
12 Borgund Borgund   Vedde 108 Samund Colbensen Moldvigen 8 t i Jørgf:
12 Borgund Borgund Kongl: Majts Land Bonde Vadsett 109 Aamund   47 h  
12 Borgund Borgund Bøxlet Jord Brathoug 110 Knud   45 h  
12 Borgund Borgund   Brathoug 110 Christopher Knudsen 5 s  
12 Borgund Borgund   Brathoug 110 Ingebrit Larsen Myrset 20 t Jørgenf:
12 Borgund Borgund Bøxlet Jord Giere 111 Joen   32 h  
12 Borgund Borgund   Giere 111 Peder Jacobsen ibid 13 s Stifsøn
12 Borgund Borgund Enroullered Giere 112 Povell   45 h  
12 Borgund Borgund   Giere 112 Anders Povels: 7 s  
12 Borgund Borgund Soerenschriver, ejer og bruger Hoellen 113 Henning Tyges: !! h  
12 Borgund Borgund   Hoellen 113 Oelle Peders: Mou 26 t  
12 Borgund Borgund   Hoellen 113 Rasmus Alfsen Seter 20 t  
12 Borgund Borgund   Hoellen 113 Anders Oels: Lundenes 18 t  
12 Borgund Borgund er fordum Sorenschriver, Tyge Nielsens, effterleverske, bøxled Jord Vaagenes 114 !!   !! h Enchenn
12 Borgund Borgund   Vaagenes 114 Jacob Oels: 56 t  
12 Borgund Borgund   Vaagenes 114 Peder Hansen Seter 20 t  
12 Borgund Borgund   Vaagenes 114 Anders Oels: Lorgen 28 t  
12 Borgund Borgund forhen verit Borger, nu forarmet Fyllingen 115 Isach   !! h  
13 Borgund Borgund Forige Amptmand S: Jonas Lilienschiolds Frue, Frue Zidselle Kaas, ejer og beboer Moldver 116 Zidselle Kaas !! h [enkje]
13 Borgund Borgund Bøxled Jord Killingset 117 Povell   64 h  
13 Borgund Borgund   Killingset 117 Peder