Oppatt, til historie/ættegransking

Lærarlistene 1835, Ulstein prestegjeld

v. Ivar S. Ertesvåg 2013, sist endra 26.aug. 2013

Prestegarden Dimnasund i Ulstein brann julenatta 1832, med alle kyrkjebøkene.
Noko etterpå, i 1835, vart det samla inn opplysningar om "alt folk" i prestegjeldet. Desse listene har vorte heitande "Lærarlistene", sidan lærarane stod for innsamlinga. Dei ligg i Statsarkivet i Trondheim, Ulstein sokneprestarkiv. Ulstein prestegjeld var i 1835 Ulstein sokn (som i dag utan Eiksundbygda) og Hareid sokn (Hareid sokn/kommune på Hareidlandet som i dag, Vartdalsstranda - i dag eige sokn i Ørsta, og sju gardar sør på Sula - no i Sula kommune). Det er 7 lister i alt, éi for kvart av dei fem skuledistrikta og to kortare lister i tillegg.

Dokumentasjon til listene

Liste A: Ulstein sokn, ytre skuledistrikt (Flø – Holseker - Saunes - Hatløya - Vattøya)

Liste B: Ulstein sokn, indre skuledistrikt (Strandabø - Håheim – Dimnøya - Spjutøya)

Liste C: Hareidsdalen, Snipsøyrdalen, Brandal

Liste D: Tilleggsliste (kort), Hareid sokn

Liste E: Sula og nøre delen av Vartdalsstranda t.o.m. Årset

Liste F: Liabygda (m. Ulset og Overå), Almestranda, søre delen av Vartdalsstranda

Liste G: Gutar/menn frå same området som B, truleg kladd (8 pers. som ikkje er med i liste B)

Tillegg til Lærarlistene for Ulstein Prestegjeld 1835, Utdrag frå kronologisk liste laga ca. 1848
Den kronologiske lista er arkivert som ei original kyrkjebok 509A01 Ulstein 1754-1832, men er laga i 1846-48 av klokkaren Martinus Overå på grunnlag av Lærarlistene 1835. Lista nedanfor inneheld eit utdrag med 19 innførsler som ikkje er med i nokon av dei 7 lærarlistene. Dei kan kome frå ei tapt tilleggsliste, men kan like gjerne vere folk klokkaren kjende og førte inn.

Det finst også ei avskrift (frå 1915/16) av den kronologiske lista, arkivert som kyrkjebok-avskrift 509D01 Ulstein 1754-1832. Her er det også eit tillegg laga av Johs. Sundgot i 1918 på grunnlag av dei tre listene (A,B og G) frå Ulstein sokn. Dette tillegget inneheld ikkje nokon som ikkje står i dei 7 originale listene.