Oppatt til Sjøinnrulleringa, Ulstein

Innflytte gutar og menn i Ulstein prestegjeld, 1810-1831 (1810, 1816, 1818-20, 1823-31)

Utdrag frå kyrkjeboka som soknepresten har sendt årleg til Sjøinnrulleringa i Bergen. Åra 1811-15, 1817, 1821-22 manglar. Kyrkjebøkene for Ulstein brann med prestegarden julenatta 1832. Originalane litt i Statsarkivet i Trondheim, Ulstein sokneprest.

Avskrift v. Ivar S. Ertesvåg 2009, sist endra 27.des. 2009

Listeår nr. Legdnr namn f.namn gardsnamn "caracter" F.stad Alder Dåpsd. f.år når frå-stad Merknad (K= frå kjelda / E=eigne merknader)
1810                         K: Ingen anmeldt
1816 1 133 D Knut Knutsen     Fleschesund   15.04 1787 25.10 Borgens Præstegield  
1818 0                       K: Ingen anmeldt
1819 0                       K: Ingen anmeldt
1820 1 494 A Ole Andersen Sworren   Reite   10.10 1792   Krigsholm i Herrøe Sogn K: nu Gaardbruger i Sworren / (overstroken fødestad:) Ourvaag i Herrøe Præsteg:
1823 1   Arne Rasmussen Myrulhaug Arbeydsmand Ejds Sogn 42 Aar     25.06 Eyds Præstegield K: tf, til hvad Gaarde ere disse indflyttede?
1823 2   Hans Larsen Øye Tienestedreng Øye i Ørstens Sogn   19.01   03.06 Voldens Præstegield K: tf, til hvad Gaarde ere disse indflyttede?
1824 1   Lars Nilsen Gielle Pladsemand Gielle i Nordalens Præstegield 21 Aar     18.07 Nordalens Præstegield K: tf, Staar ikke til hvad Gaard han er indflyttet / Til 370 som meldt Compagniet 20/11 26
1824 2 417 B Lars Andersen Biostad Tienestedreng Biostad i Ulfsteens Præstegield 23 Aar      24.10  Herrøe Sogn K: tf, staar under Biaastad/  (overstroke:) staar heller ikke til hvad Gaard han er indflyttet
1824 3 225 C Hans Hansen Grimstad   Grimstad i Borgens Præstegield 30 Aar     15.09 Borgens Sogn K: tf, maae ogsaa for denne opgives til hvad Gaard han er indflyttet - til Sulebacke efter besvarte Notat
1825 1   Villem Asbjørnsen   Brendevinsbrender Vedde 31 Aar     31.07 1821 Borgens Præstegield K: tf, under No. 194 Wedde findes en udtient Jegtekarl Asbiørn Willumsen fød 1797 8/10 hvis Opholdssted er Bjørge maaskee er det denne?
1825 2   Magnus  Nielsen Riise Gaardmand fødested ikke angivet Alder ikke angivet    31.04 Harams Præstegield K: med attest fra Hr Nicoll af benævnte dat: / tf, Uden at Fødested og Alder opgives kan han ikke findes
1825 3   Johannes Hansen   Tjenestedreng Brandal Alder ikke angivet    28.05 Borgens Præstegield K: tf, under Brandahl findes i Rullerns ingen af dette Navn
1825 4   Daniel Olsen   Tjenestedreng Hareid 31 Aar     17.05 Harams Præstegield K: tf, staar ikke under Hareide
1825 5   Sivert Jacobsen   Tjenestedreng fødested ikke angivet 27 Aar     23.05 Nordalens Præstegield K: tf, uden at Fødestedet opgives kan Drengen ikke eftersøges
1825 6   Ole Pedersen   Tjenestedreng Hellen 35 Aar     27.05 Ørskov Præstegield K: Staar i Voldenske Comp. 89 Lægd, der findes han
1826 1   Ole Olsen   Tjenestedreng Haavold i Ørstens Sogn 31.05 1807 06.05 Ørstens Sogn K: med attest af 6te Mai 1826 / tf, maa nærmere opgives til hvad Gaarde de ere innflyttede
1826 2   John Arnesen     Moe   10.07 1808 06.05 Ørstens Sogn K: med attest fra Hr. Blikfelt af 6te Mai 1826 / tf, maa nærmere opgives til hvad Gaarde de ere innflyttede
1827 1   Poul Poulsen Haanæs Tienestedreng Haanæs i Herøe Sogn 25 Aar     08.11 Gaarden Haanæs K: tf, Spørges til hvad Gaard i Ulfsteens Kald disse er indflyttede
1827 2   Nils Iversen Langevand Gaardmand Woldens Kald 43 Aar     15.04 Wolden K: tf, Spørges til hvad Gaard i Ulfsteens Kald disse er indflyttede
1827 3   Elias Larsen Welle   Woldens Kald 16 Aar     21.05 Wolden K: tf, Spørges til hvad Gaard i Ulfsteens Kald disse er indflyttede
1827 4   Engebreth Nilsen Engebrethgaard Borgen Kald 23 Aar      18.08 Borgens Kald K: tf, Spørges til hvad Gaard i Ulfsteens Kald disse er indflyttede
1828 1   Halsteen Knudsen Lystad Pladsemand Lystad i Volden 34 Aar     11.04 Volden K: til en plads under Hareyde i Hareyds Sogn / tf, Findes ikke i Rullen under Lystad
1828 2   Rasmus  Halsteensen Lystad   Lystad i Volden 3 Aar     11.04 Volden K: til en plads under Hareyde i Hareyds Sogn / tf, meldes Compagniet
1828 3   Anders Hansen Gurskeviig Tienestedreng Gurskeviig 16 Aar     12.04 Volden K: til Ousnæs i Ulfsteens Sogn / tf, dette Gaardsnavn findes ikke hverken i Søe eller Landlægd
1828 4   Siur Knutsen Strømme Gaardmand Strømme i Wolden Kald 32 Aar     12.05 Volden K: til Garshol / tf, staar i Voldenske Comp. under Lægd No 98
1828 5   Elias Martinus Jacobsen Korsbrek Tienestedreng Korsbrek i Nordahlens Kald 29 Aar     29.05 Nordahlens Kald K: til Hareyde / tf, meldt Compagniet
1828 6   Thore Peter Martinus Pedersen Homblen Tienestedreng !! 30 Aar     03.05 Borgen Kald K: tf, Lægd No. 187 A / E: under fødestad "32 Aar", men det ser ut til at det er viska ut.
1829 1   Bernt Olavius !! Helseth Ungkarl Helseth 30 Aar     18.05 Ørskaug K: tf, Spørges til hvilke Gaarde disse  4 Mandskab er indflyttede
1829 2   Iver Larsen Øye Tienestedreng Øye 21 Aar     15.05 Wolden K: tf, Spørges til hvilke Gaarde disse  4 Mandskab er indflyttede
1829 3   Ole Mortensen Yttre Støel Tienestedreng Yttre Støel 18 Aar     18.05 Wolden K: tf, Spørges til hvilke Gaarde disse  4 Mandskab er indflyttede
1829 4   Hans Olsen Breviig Tienestedreng Brevig 30 Aar     27.09 Borgen, men .??.. fra Ørskoug K: tf, Spørges til hvilke Gaarde disse  4 Mandskab er indflyttede
1829 5   Carel Guttormsen Føllesdal Gift mand Follesdal 25 Aar     06.10 Wolden K: Gaardbruger paa Barstad i Hareyds Sogn / tf, Kan ikke findes paa Mandsk?? hverken for Voldenske eller Gloppenske Compagnier
1830 1   Jacob Larsen Ringdahl Skrivedreng for Sorenskriver Staboe Ringdal 15 Aar     00.01 Norddalen K: tf, meldes Ørskougske Compagnie
1830 2   Andreas Johnsen Liedal   Liedal 30 Aar     00.02 Jørringfiord, senest fra Volden K: Tiener i Hatløen
1830 3 465 C Amund  Hansen Tarberg   Tarberg 17 Aar     00.01 Herrøe K: Tiener paa Roppen
1831 1 365 Iver Iversen Tarberg Tienestedreng Tarberg i Herøe 21 Aar     05.05 Herrøe Præstegield K: Tiener paa Scheyde / tf, Lægd No 465 B. H: R:
1831 2 420 Jacob Johannesen Eiken   Eiken i Herrøe   21.04 1806 15.05 Herrøe K: Tiener paa Hareyde / tf, BHR 528
1831 3 132 B Ole Rasmussen Sulebak   Qvame Indvigen   21.09 1813 10.05 Borgen K: Tiener paa Sulebak hvilken Gaard ei er anført paa Fortegnelsen / tf, meldet Compagniet / tf,  Suleback er No 132 i Ulfstens Skibrede
1831 4 347 Martinus Gamelsen Mølskensdahl   Mølskensdahl i Norddahlen 49 Aar     24.03 Nordalens Præstegield K: Tiener i Demesund Præstegaard / tf, meddeles det Ørskougske Compagnie