Oppatt, til historie/ættegransking (Back to history/genealogy-page)  

Manntal for Ekstraskatten 1762, Ulstein prestegjeld

teke opp av sokneprest Johan von Cappelen

"for October Maanit 1762 i følge den Kongelige Allernaadigste Forordning av Dato 23 September 1762"

Inneheld alle over 12 år som bur i prestegjeldet.

med av- og tilgangslister sende inn kvar månad nov.1762 - des.1763; dei som fyller 12 år, flyttar eller døyr.

registrert av Ivar S. Ertesvåg

på grunnlag av skanna bilete på Digitalarkivet
Oversyn: http://arkivverket.no/content/view/full/11267
Sunnmøre: http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/49637
Ulstein prestegjeld: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49637/423/


Lagt ut 5.juli 2013, sist endra 13. aug. 2013


Hovudliste oktober 1762

DA-s. side Sokn Gardsnamn Eigar husst.nr F.namn E.namn Tittel kjønn status (plassering) Tils. Merknad
424 1 Ulstein   Yttre Fløe Beneficeret 1 Elling  Olsen   m Mand og Hustru    
424 1 Ulstein Yttre Fløe   1 Lisbet   Konen k Mand og Hustru    
424 1 Ulstein Yttre Fløe   1 Svend Olsen   m Drenge over 12 Aar  
424 1 Ulstein Yttre Fløe   1 Live Olsd.   k Piger over 12 Aar    
424 1 Ulstein Yttre Fløe   1 Marie  Hansd.   k Piger over 12 Aar 5  
424 1 Ulstein Yttre Fløe Beneficeret 2 Jon Halstensen   m Mand og Hustru    
424 1 Ulstein Yttre Fløe   2 Karie   Konen k Mand og Hustru    
424 1 Ulstein Yttre Fløe   2 Ole  Rasmusen   m Drenge over 12 Aar  
424 1 Ulstein Yttre Fløe   2 Hans Andersen   m Drenge over 12 Aar 4  
424 1 Ulstein Yttre Fløe   2 Anders Elisen Mid Fløe Huusfolk m Husmænd og Inderster m. Deres Børn Disse Tvende Huusfolk ere forarmede, og ej stand til at ernære sig, hvorfor de nyder Hielp av de Fattiges Casse
424 1 Ulstein Yttre Fløe   2 Brite   Konen, Huusfolk k Husmænd og Inderster m. Deres Børn 2 Disse Tvende Huusfolk ere forarmede, og ej stand til at ernære sig, hvorfor de nyder Hielp av de Fattiges Casse
424 1 Ulstein Yttre Fløe Beneficeret 3 Anders Jonsen   m Mand og Hustru    
424 1 Ulstein Yttre Fløe   3 Brite   Konen k Mand og Hustru    
424 1 Ulstein Yttre Fløe   3 Peder Styrchesen   m Drenge over 12 Aar 3  
424 1 Ulstein Yttre Fløe Beneficeret 4 Elling Stensen   m Mand og Hustru    
424 1 Ulstein Yttre Fløe   4 Elie   Konen k Mand og Hustru    
424 1 Ulstein Yttre Fløe   4 Sisele Ellingsd.   k Børn over 12 Aar    
424 1 Ulstein Yttre Fløe   4 Lars  Olsen   m Tieneste Karle 4  
424 1 Ulstein Yttre Fløe Beneficeret 5 Ole  Ellinsen   m Mand og Hustru    
424 1 Ulstein Yttre Fløe   5 Kristie   Konen k Mand og Hustru    
424 1 Ulstein Yttre Fløe   5 Knud Knudsen   m Drenge over 12 Aar  
424 1 Ulstein Yttre Fløe   5 Engeborg Jonsd.   k Piger over 12 Aar 4  
424 1 Ulstein Yttre Fløe Beneficeret 6 Gunder Olsen   m Mand og Hustru    
424 1 Ulstein Yttre Fløe   6 Marthe   Konen k Mand og Hustru    
424 1 Ulstein Yttre Fløe   6 Barbro Knudsd.   k Piger over 12 Aar 3  
424 1 Ulstein Yttre Fløe Beneficeret 7 Hans Knudsen   m Mand og Hustru    
424 1 Ulstein Yttre Fløe   7 Olave   Konen k Mand og Hustru 2  
424 1 Ulstein Yttre Fløe   7 Svend Mid Fløe Huusfolk m Husmænd og Inderster m. Deres Børn
424 1 Ulstein Yttre Fløe   7 Brite Mid Fløe Konen, Huusfolk k Husmænd og Inderster m. Deres Børn 2  
424 1 Ulstein Mid Fløe Beneficeret 1 Ole  Erichsen   m Mand og Hustru    
424 1 Ulstein Mid Fløe   1 Marthe   Konen k Mand og Hustru    
424 1 Ulstein Mid Fløe   1 Ole  Rasmusen   m Børn over 12 Aar    
424 1 Ulstein Mid Fløe   1 Anne Olsd.   k Børn over 12 Aar    
424 1 Ulstein Mid Fløe   1 Malene Olsd.   k Børn over 12 Aar    
424 1 Ulstein Mid Fløe   1 Knud Johansen   m Drenge over 12 Aar 6  
424 1 Ulstein Mid Fløe   1 Erich Erichsen Huusfolk m Husmænd og Inderster m. Deres Børn
424 1 Ulstein Mid Fløe   1 Dorthe   Konen, Huusfolk k Husmænd og Inderster m. Deres Børn 2  
424 1 Ulstein Mid Fløe Beneficeret 2 Sverche Jonsen   m Mand og Hustru    
424 1 Ulstein Mid Fløe   2 Sigrie   Konen k Mand og Hustru    
424 1 Ulstein Mid Fløe   2 Elie Sverchesd.   k Børn over 12 Aar    
424 1 Ulstein Mid Fløe   2 Ole  Styrchesen   m Drenge over 12 Aar 4  
424 1 Ulstein Mid Fløe Beneficeret 3 Ole  Olsen   m Mand og Hustru    
424 1 Ulstein Mid Fløe   3 Elie   Konen k Mand og Hustru    
424 1 Ulstein Mid Fløe   3 Ole  Olsen   m Børn over 12 Aar    
424 1 Ulstein Mid Fløe   3 Nelle Olsd.   k Børn over 12 Aar    
424 1 Ulstein Mid Fløe   3 Knud Rasmusen   m Drenge over 12 Aar  
424 1 Ulstein Mid Fløe   3 Malie Larsd.   k Piger over 12 Aar 6  
425 2 Ulstein Indre Fløe Proprietair 1 Ole  Olsen   m Mand og Hustru    
425 2 Ulstein Indre Fløe   1 Brite   Konen k Mand og Hustru    
425 2 Ulstein Indre Fløe   1 Henning Olsen   m Børn over 12 Aar    
425 2 Ulstein Indre Fløe   1 Ole  Olsen   m Børn over 12 Aar    
425 2 Ulstein Indre Fløe   1 Elie Olsd.   k Børn over 12 Aar    
425 2 Ulstein Indre Fløe   1 Giertrue Olsd.   k Børn over 12 Aar    
425 2 Ulstein Indre Fløe   1 Synov Olsd.   k Børn over 12 Aar    
425 2 Ulstein Indre Fløe   1 Kristie Olsd.   k Børn over 12 Aar 8  
425 2 Ulstein Indre Fløe Proprietair 2 Peder Halstensen   m Mand og Hustru    
425 2 Ulstein Indre Fløe   2 Karie   Konen k Mand og Hustru    
425 2 Ulstein Indre Fløe   2 Sigrie Halstensd.   k Piger over 12 Aar    
425 2 Ulstein Indre Fløe   2 Karie Olsd. Enken k Andre hos sig havende Folk 4 er i Huset med sin søn Peder Halstensen
425 2 Ulstein Indre Fløe Proprietair 3 Arne Andersen   m Mand og Hustru    
425 2 Ulstein Indre Fløe   3 Karie Halstensd. Konen k Mand og Hustru 2  
425 2 Ulstein Indre Fløe Proprietair 4 Gullich Arnesen   m Mand og Hustru    
425 2 Ulstein Indre Fløe   4 Karie Jonsd. Konen k Mand og Hustru    
425 2 Ulstein Indre Fløe   4 Karie Arnesd.   k Andre hos sig havende Folk 3 er i huset med sin Broder
425 2 Ulstein Roppene Proprietair 1 Knud Knudsen   m Mand og Hustru    
425 2 Ulstein Roppene   1 Brite   Konen k Mand og Hustru    
425 2 Ulstein Roppene   1 Marie  Knudsd.   k Piger over 12 Aar 3  
425 2 Ulstein Roppene   1 Knud Rasmusen Huusfolk m Husmænd og Inderster m. Deres Børn
425 2 Ulstein Roppene   1 Boel   Konen, Huusfolk k Husmænd og Inderster m. Deres Børn 2  
425 2 Ulstein Roppene   1 Guro Larsd. Huusmands Enke k Husmænd og Inderster m. Deres Børn 1 En gammel vanfør fattig Enke der i lang tiid har været opholt paa Lægden
425 2 Ulstein Roppene Proprietair 2 Elling Jonsen   m Mand og Hustru    
425 2 Ulstein Roppene   2 Synnov   Konen k Mand og Hustru    
425 2 Ulstein Roppene   2 Johanne Ellingsd.   k Børn over 12 Aar    
425 2 Ulstein Roppene   2 Ole  Olsen   m Tieneste Karle    
425 2 Ulstein Roppene   2 Ole  Andersen   m Drenge over 12 Aar 5  
426 3 Ulstein Ulfsteen Proprietair 1 Nils Nilsen   m Mand og Hustru    
426 3 Ulstein Ulfsteen   1 Anne   Konen k Mand og Hustru    
426 3 Ulstein Ulfsteen   1 Ole  Olsen   m Tieneste Karle    
426 3 Ulstein Ulfsteen   1 Marthe Jonsd.   k Piger over 12 Aar 4  
426 3 Ulstein Ulfsteen Proprietair 2 Engebret Andersen   m Mand og Hustru    
426 3 Ulstein Ulfsteen   2 Brite   Konen k Mand og Hustru    
426 3 Ulstein Ulfsteen   2 Knud Engebretsen   m Børn over 12 Aar    
426 3 Ulstein Ulfsteen   2 Giertrue Engebretsd.   k Børn over 12 Aar 4  
426 3 Ulstein Ulfsteen   2 Peder Pedersen Huusfolk m Husmænd og Inderster m. Deres Børn
426 3 Ulstein Ulfsteen   2 Dorthe   Konen, Huusfolk k Husmænd og Inderster m. Deres Børn 2  
426 3 Ulstein Ulfsteen Proprietair 3 Elling Davidsen   m Mand og Hustru    
426 3 Ulstein Ulfsteen   3 Brite   Konen k Mand og Hustru    
426 3 Ulstein Ulfsteen   3 Marthe Amundsd.   k Børn over 12 Aar    
426 3 Ulstein Ulfsteen   3 Elias Iversen   m Drenge over 12 Aar 4  
426 3 Ulstein Ulfsteen Proprietair 4 Abraham Knudsen Enkemand m Mand og Hustru    
426 3 Ulstein Ulfsteen   4 Knud Abrahamsen   m Børn over 12 Aar    
426 3 Ulstein Ulfsteen   4 Jetmund Abrahamsen   m Børn over 12 Aar    
426 3 Ulstein Ulfsteen   4 Brite Knudsd. Enken k Andre hos sig havende Folk 4 Staar Huuset fore hos sin broder Abraham Knudsen
426 3 Ulstein Ulfsteen   4 Hans Knudsen Huusfolk m Husmænd og Inderster m. Deres Børn
426 3 Ulstein Ulfsteen   4 Engeborg   Konen, Huusfolk k Husmænd og Inderster m. Deres Børn 2  
426 3 Ulstein Ulfsteen Proprietair 5 Tollach Erichsen   m Mand og Hustru    
426 3 Ulstein Ulfsteen   5 Anne   Konen k Mand og Hustru    
426 3 Ulstein Ulfsteen   5 Lars  Svendsen   m Børn over 12 Aar    
426 3 Ulstein Ulfsteen   5 Marthe Gullichsd.   k Piger over 12 Aar 4  
426 3 Ulstein Ulfsteen Proprietair 6 Lars Olsen   m Mand og Hustru    
426 3 Ulstein Ulfsteen   6 Kristie   Konen k Mand og Hustru    
426 3 Ulstein Ulfsteen   6 Jens Larsen   m Børn over 12 Aar    
426 3 Ulstein Ulfsteen   6 Brite Larsd.   k Børn over 12 Aar 4  
426 3 Ulstein Ulfsteen Proprietair 7 Knud Pedersen   m Mand og Hustru    
426 3 Ulstein Ulfsteen   7 Anne   Konen k Mand og Hustru    
426 3 Ulstein Ulfsteen   7 Barbro Aschielsd.   k Piger over 12 Aar 3  
426 3 Ulstein Ulfsteen   7 Brite Hansd.   k Andre hos sig havende Folk 1 er i Huuset hos Knud Pedersen, En fattig Pige der ej er i stand til at arbeyde for sit Lives Ophold formedelst alderdom og svagelighed og derfor maa nyde lit til hielp av de Fattiges Casse
426 3 Ulstein Ulfsteen Beneficeret 8 Willich Rasmusen   m Mand og Hustru    
426 3 Ulstein Ulfsteen   8 Marthe   Konen k Mand og Hustru    
426 3 Ulstein Ulfsteen   8 Simen Willichsen   m Børn over 12 Aar    
426 3 Ulstein Ulfsteen   8 Marthe Willichsd.   k Børn over 12 Aar    
426 3 Ulstein Ulfsteen   8 Brite Halvorsd. Enken k Andre hos sig havende Folk 5 er i Huuset hos sin Søn Willich Rasmusen, Enken Brite Halvors Datter er en gammel sygelig Kone der opholdes paa Lægden
426 3 Ulstein Ulfsteen Proprietair 9 Rasmus Svendsen   m Mand og Hustru    
426 3 Ulstein Ulfsteen   9 Marthe   Konen k Mand og Hustru    
426 3 Ulstein Ulfsteen   9 Nelle Jetmundsd.   k Børn over 12 Aar 3  
427 4 Ulstein Ulfsteen Proprietair 10 Anders Steffensen   m Mand og Hustru    
427 4 Ulstein Ulfsteen   10 Brite   Konen k Mand og Hustru    
427 4 Ulstein Ulfsteen   10 Brite Willichsd.   k Piger over 12 Aar    
427 4 Ulstein Ulfsteen   10 Synov Engebretsd. Enken k Andre hos sig havende Folk 4 er i Huuset med sin Svoger Anders Steffensen
427 4 Ulstein Scheide Selv Eyende gods 1 Ole  Olsen   m Mand og Hustru    
427 4 Ulstein Scheide   1 Karie   Konen k Mand og Hustru    
427 4 Ulstein Scheide   1 Karie Olsd.   k Børn over 12 Aar    
427 4 Ulstein Scheide   1 Siur Salmundsen   m Tieneste Karle 4  
427 4 Ulstein Scheide Selv Eyende gods 2 Christen Nilsen   m Mand og Hustru    
427 4 Ulstein Scheide   2 Marie    Konen k Mand og Hustru    
427 4 Ulstein Scheide   2 Gurie Christensd.   k Børn over 12 Aar    
427 4 Ulstein Scheide   2 Jacob Pedersen   m Tieneste Karle    
427 4 Ulstein Scheide   2 Amund Salmundsen   m Drenge over 12 Aar  
427 4 Ulstein Scheide   2 Engeborg Larsd.   k Piger over 12 Aar 6  
427 4 Ulstein Scheide Selv Eyende gods 3 Johannes Pedersen   m Mand og Hustru    
427 4 Ulstein Scheide   3 Lisbet   Konen k Mand og Hustru    
427 4 Ulstein Scheide   3 Anne Jacobsd.   k Piger over 12 Aar 3  
427 4 Ulstein Scheide Selv Eyende gods 4 Peder Siursen   m Mand og Hustru    
427 4 Ulstein Scheide   4 Karie   Konen k Mand og Hustru    
427 4 Ulstein Scheide   4 Anne Pedersd.   k Børn over 12 Aar    
427 4 Ulstein Scheide   4 Giertrue Pedersd.   k Børn over 12 Aar 4  
427 4 Ulstein Scheide Proprietair 5 Peder Jonsen   m Mand og Hustru    
427 4 Ulstein Scheide   5 Lisbet   Konen k Mand og Hustru    
427 4 Ulstein Scheide   5 Jørgen Pedersen   m Børn over 12 Aar    
427 4 Ulstein Scheide   5 Ole  Salmunsen   m Drenge over 12 Aar  
427 4 Ulstein Scheide   5 Brite     k Piger over 12 Aar    
427 4 Ulstein Scheide   5 Jon Pedersen Enkemanden m Andre hos sig havende Folk 6 er i Huuset hos sin Søn Peder Jonsen
427 4 Ulstein Scheide Proprietair 6 Arne Pedersen   m Mand og Hustru    
427 4 Ulstein Scheide   6 Anne   Konen k Mand og Hustru    
427 4 Ulstein Scheide   6 Peder Olsen   m Drenge over 12 Aar  
427 4 Ulstein Scheide   6 Lisbet Pedersd.   k Piger over 12 Aar 4  
428 5 Ulstein Ousnæs Proprietair 1 Iver Knudsen   m Mand og Hustru    
428 5 Ulstein Ousnæs   1 Magnilde   Konen k Mand og Hustru    
428 5 Ulstein Ousnæs   1 Lars Aagesen   m Drenge over 12 Aar  
428 5 Ulstein Ousnæs   1 Synnov Knudsd.   k Piger over 12 Aar    
428 5 Ulstein Ousnæs   1 Elie Stenersd.   k Andre hos sig havende Folk 5 er i Huuset hos Iver Knudsen, Elie Stenersd Datter er en Fattig blind Pige der nyder Hielp av Lægden
428 5 Ulstein Ousnæs Proprietair 2 Ole  Zachariesen   m Mand og Hustru    
428 5 Ulstein Ousnæs   2 Mildrie   Konen k Mand og Hustru    
428 5 Ulstein Ousnæs   2 Sisele Larsd.   k Piger over 12 Aar 3  
428 5 Ulstein Ousnæs Proprietair 3 Sacharias Madsen   m Mand og Hustru    
428 5 Ulstein Ousnæs   3 Anne   Konen k Mand og Hustru    
428 5 Ulstein Ousnæs   3 Anne Sachariesd.   k Børn over 12 Aar 3  
428 5 Ulstein Ousnæs Proprietair 4 Jetmund Olsen   m Mand og Hustru    
428 5 Ulstein Ousnæs   4 Engeborg   Konen k Mand og Hustru    
428 5 Ulstein Ousnæs   4 Giertrue Jetmundsd.   k Børn over 12 Aar    
428 5 Ulstein Ousnæs   4 Ole  Martensen   m Drenge over 12 Aar 4  
428 5 Ulstein Ousnæs Proprietair 5 Siur Siursen   m Mand og Hustru    
428 5 Ulstein Ousnæs   5 Malie   Konen k Mand og Hustru    
428 5 Ulstein Ousnæs   5 Rasmus Olsen   m Drenge over 12 Aar  
428 5 Ulstein Ousnæs   5 Marthe Andersd.   k Piger over 12 Aar 4  
428 5 Ulstein Ousnæs Beneficeret 6 Styrche Gullichsen   m Mand og Hustru    
428 5 Ulstein Ousnæs   6 Sigrie   Konen k Mand og Hustru    
428 5 Ulstein Ousnæs   6 Anne Styrchesd.   k Børn over 12 Aar 3  
428 5 Ulstein Ousnæs Beneficeret 7 Jon Larsen   m Mand og Hustru    
428 5 Ulstein Ousnæs   7 Marthe   Konen k Mand og Hustru 2  
428 5 Ulstein Ousnæs Beneficeret 8 Arne Larsen   m Mand og Hustru    
428 5 Ulstein Ousnæs   8 Enger   Konen k Mand og Hustru    
428 5 Ulstein Ousnæs   8 Marthe Arnesd.   k Børn over 12 Aar 3  
429 6 Ulstein Ulfsteensviig Selv Eyende gods 1 Stevelin Schieldrup   m Mand og Hustru    
429 6 Ulstein Ulfsteensviig   1 Giertrue   Konen k Mand og Hustru    
429 6 Ulstein Ulfsteensviig   1 Johan Nilsen   m Børn over 12 Aar    
429 6 Ulstein Ulfsteensviig   1 Magrethe Nilsd.   k Børn over 12 Aar    
429 6 Ulstein Ulfsteensviig   1 Gunder Povelsen   m Tieneste Karle    
429 6 Ulstein Ulfsteensviig   1 Ole  Aagesen   m Tieneste Karle    
429 6 Ulstein Ulfsteensviig   1 Lisbet Olsd.   k Piger over 12 Aar    
429 6 Ulstein Ulfsteensviig   1 Marthe Jacobsd.   k Piger over 12 Aar    
429 6 Ulstein Ulfsteensviig   1 Anne Larsd.   k Piger over 12 Aar 9  
429 6 Ulstein Ulfsteensviig Proprietair 2 Gullich Siursen   m Mand og Hustru    
429 6 Ulstein Ulfsteensviig   2 Ragnilde   Konen k Mand og Hustru    
429 6 Ulstein Ulfsteensviig   2 Martin Torsen   m Drenge over 12 Aar  
429 6 Ulstein Ulfsteensviig   2 Marthe Knudsd.   k Piger over 12 Aar    
429 6 Ulstein Ulfsteensviig   2 Malie Aschielsd.   k Piger over 12 Aar 5  
429 6 Ulstein Ulfsteensviig Proprietair 3 Povel Olsen   m Mand og Hustru    
429 6 Ulstein Ulfsteensviig   3 Anne   Konen k Mand og Hustru    
429 6 Ulstein Ulfsteensviig   3 Brite Andersd.   k Piger over 12 Aar 3  
429 6 Ulstein Ulfsteensviig Proprietair 4 Gunder Jørgensen   m Mand og Hustru    
429 6 Ulstein Ulfsteensviig   4 Anne   Konen k Mand og Hustru    
429 6 Ulstein Ulfsteensviig   4 Mette Gundersd.   m Børn over 12 Aar 3  
429 6 Ulstein Hoveset Beneficeret 1 Povel Jonsen   m Mand og Hustru    
429 6 Ulstein Hoveset   1 Borilde     k Mand og Hustru    
429 6 Ulstein Hoveset   1 Brite Povelsd.   k Børn over 12 Aar 3  
429 6 Ulstein Hoveset Beneficeret 2 Ole  Aschilsen   m Mand og Hustru    
429 6 Ulstein Hoveset   2 Marthe   Konen k Mand og Hustru 2  
429 6 Ulstein Hoveset Beneficeret 3 Ole  Stensen   m Mand og Hustru    
429 6 Ulstein Hoveset   3 Gurie   Konen k Mand og Hustru    
429 6 Ulstein Hoveset   3 Ole  Olsen   m Børn over 12 Aar    
429 6 Ulstein Hoveset   3 Brite Olsd.   k Børn over 12 Aar    
429 6 Ulstein Hoveset   3 Karie Olsd.   k Børn over 12 Aar 5  
430 7 Ulstein Hoelsæchren Proprietair 1 Arne Jonsen   m Mand og Hustru    
430 7 Ulstein Hoelsæchren   1 Marthe   Konen k Mand og Hustru    
430 7 Ulstein Hoelsæchren   1 Rachel Jonsd.   k Piger over 12 Aar    
430 7 Ulstein Hoelsæchren   1 Elling Rasmusen Enkemanden, Klokker m Andre hos sig havende Folk 4 er i Huuset hos sin Datters Mand Arne Jonsen
430 7 Ulstein Hoelsæchren Proprietair 2 Ole  Ellingsen   m Mand og Hustru    
430 7 Ulstein Hoelsæchren   2 Anne   Konen k Mand og Hustru    
430 7 Ulstein Hoelsæchren   2 Anne Olsd.   k Piger over 12 Aar 3  
430 7 Ulstein Saunæs Proprietair 1 Rasmus Rasmusen   m Mand og Hustru    
430 7 Ulstein Saunæs   1 Synnov   Konen k Mand og Hustru    
430 7 Ulstein Saunæs   1 Rasmus Rasmusen   m Børn over 12 Aar    
430 7 Ulstein Saunæs   1 Karie Torsd.   k Piger over 12 Aar 4  
430 7 Ulstein Saunæs   1 Iver Larsen Saanes!! Huusfolk m Husmænd og Inderster m. Deres Børn Disse 2de anførte Huusfolk ere ganske forarmede og derhos meget sygelige, saa at de maa underholdes av deres Lægd
430 7 Ulstein Saunæs   1 Anne   Konen, Huusfolk k Husmænd og Inderster m. Deres Børn 2 Disse 2de anførte Huusfolk ere ganske forarmede og derhos meget sygelige, saa at de maa underholdes av deres Lægd
430 7 Ulstein Saunæs Proprietair 2 Jon Olsen   m Mand og Hustru    
430 7 Ulstein Saunæs   2 Valborg   Konen k Mand og Hustru    
430 7 Ulstein Saunæs   2 Lars Serqvesen   m Drenge over 12 Aar  
430 7 Ulstein Saunæs   2 Kirstie Jacobsd.   k Piger over 12 Aar    
430 7 Ulstein Saunæs   2 Engeborg Povelsd. Enke k Andre hos sig havende Folk 5 er i huuset med sin Søn Jon Olsen
430 7 Ulstein Saunæs Proprietair 3 Lars Hansen   m Mand og Hustru    
430 7 Ulstein Saunæs   3 Anne   Konen k Mand og Hustru    
430 7 Ulstein Saunæs   3 Brite Hansd.   k Piger over 12 Aar 3  
430 7 Ulstein Saunæs Proprietair 4 Rasmus Olsen   m Mand og Hustru    
430 7 Ulstein Saunæs   4 Randie   Konen k Mand og Hustru    
430 7 Ulstein Saunæs   4 Ole  Jonsen   m Andre hos sig havende Folk er i Huuset med deres Søn Rasmus Olsen
430 7 Ulstein Saunæs   4 Engeborg   Hans Kone k Andre hos sig havende Folk 4 er i Huuset med deres Søn Rasmus Olsen
430 7 Ulstein Strandebøe Proprietair 1 Anders Rasmusen   m Mand og Hustru    
430 7 Ulstein Strandebøe   1 Marthe   Konen k Mand og Hustru    
430 7 Ulstein Strandebøe   1 Gurie Andersd.   k Børn over 12 Aar 3  
430 7 Ulstein Strandebøe Proprietair 2 Tore Siursen   m Mand og Hustru    
430 7 Ulstein Strandebøe   2 Anne   Konen k Mand og Hustru    
430 7 Ulstein Strandebøe   2 Ole  Torsen   m Børn over 12 Aar    
430 7 Ulstein Strandebøe   2 Giertrue Torsd.   k Børn over 12 Aar    
430 7 Ulstein Strandebøe   2 Sisele Torsd.   k Børn over 12 Aar 5  
431 8 Ulstein Hasund Beneficeret 1 Ole  Torsen   m Mand og Hustru    
431 8 Ulstein Hasund   1 Anne   Konen k Mand og Hustru    
431 8 Ulstein Hasund   1 Anne Halsteensd. Enken k Andre hos sig havende Folk 3 er i Huuset hos sin Datters Mand Ole Torsen, Anførte Enke Anne Halsteens Datter er en ældgammel fattig Kone der formedelst alderdom og skrøbelighed nyder Lægd
431 8 Ulstein Hasund Beneficeret 2 Ole  Hansen   m Mand og Hustru    
431 8 Ulstein Hasund   2 Engeborg   Konen k Mand og Hustru 2  
431 8 Ulstein Hasund Beneficeret 3 Claus Rasmusen Enkemand m Mand og Hustru    
431 8 Ulstein Hasund   3 Brite Olsd.   k Piger over 12 Aar 2  
431 8 Ulstein Hasund Beneficeret 4 Jon Christophersen   m Mand og Hustru    
431 8 Ulstein Hasund   4 Brite   Konen k Mand og Hustru    
431 8 Ulstein Hasund   4 Christopher Jonsen   m Børn over 12 Aar    
431 8 Ulstein Hasund   4 Marthe Jonsd.   k Børn over 12 Aar    
431 8 Ulstein Hasund   4 Brite Povelsd.   k Piger over 12 Aar 5  
431 8 Ulstein Hasund Beneficeret 5 Hans Endresen   m Mand og Hustru    
431 8 Ulstein Hasund   5 Brite   Konen k Mand og Hustru    
431 8 Ulstein Hasund   5 Brite Salmundsd.   k Piger over 12 Aar 3  
431 8 Ulstein Hasund   5 Brite Pedersd. Enken k Husmænd og Inderster m. Deres Børn Anførte Enke med sin Datter ere Huusarme Folk, moderen en ældgamel Kone, og Datteren en Krøbling der opholdes av Lægden
431 8 Ulstein Hasund   5 Pernelle   hendes Datter k Husmænd og Inderster m. Deres Børn 2 Anførte Enke med sin Datter ere Huusarme Folk, moderen en ældgamel Kone, og Datteren en Krøbling der opholdes av Lægden
431 8 Ulstein Garshoel Beneficeret 1 Mads Rasmusen   m Mand og Hustru    
431 8 Ulstein Garshoel   1 Anne   Konen k Mand og Hustru    
431 8 Ulstein Garshoel   1 Engeborg Hansd.   k Børn over 12 Aar 3  
431 8