Oppatt til Sjøinnrulleringa, Ulstein

Døde gutar og menn i Ulstein prestegjeld, 1810-1831 (1810, 1816, 1818-20, 1823-31)

Utdrag frå kyrkjeboka som soknepresten har sendt årleg til Sjøinnrulleringa i Bergen. Åra 1811-15, 1817, 1821-22 manglar. Kyrkjebøkene for Ulstein brann med prestegarden julenatta 1832. Originalane litt i Statsarkivet i Trondheim, Ulstein sokneprest.

Avskrift v. Ivar S. Ertesvåg 2009, sist endra 27.des. 2009

Listeår nr. Legdnr gardsnamn gard, normert omr førenamn   "caracter" Fødestad alder f.dato dp.dato f.år grav.dato gr.år Merknad (K= frå kjelda / E=eigne merknader)
1810 1 7   Hasund U Halvor Styrkersen   Hasund     20.08 1809 28.01 1810  
1810 2 3   Flø indre U Morten Cornelius Hansen   Indre Fløe     19.08 1810 28.10 1810  
1810 3 3 Garnæss Garnes U Iver  Andersen   i Ørstens Sogn     06.01 1764 09.12 1810 K: (dp.dato) H:Tre Kong: D: / tf, findes ikke Rullerer under dette Gaards Navn
1810 4 3   Flø ytre U Jørgen Gundersen    Yttre Fløe     15.02 1807 25.12 1810  
1816 1 - Søvdenes] Saunes U Knud Severin Olsen   Søvdenes     14.01 1816 25.02 1816 K: tf, har ei været indført i Rullen; (gardsnr.:) 6
1816 2 423 Hovlied] Hovlid H Povel Simonsen   Hovlied     23.05 1811 03.03 1816 K: (gardsnr.) 16
1816 3 355 B Sundgot] Sundgot U Gullich Johansen   Sundgot     15.11 1812 25.02 1816 K: (gardsnr) 1
1816 4 335 Aarset] Årset V Andreas Bærnt Andersen   Aarset     22.10 1815 03.03 1816 K: (gardsnr) 5 Ørsten skibrede
1816 5 362 A Indre Fløe] Flø indre U Povel Martinus Knudsen   Indre Fløe     27.02 1814 17.03 1816 K: (gardsnr) 3
1816 6 !!   !! X Anders  Andersen   !!      !! !! 11.04 1816 K: tf, eftersøges ei, da Gaards Navn, føde Aar og Daabs Datum og Lægds No mangler
1816 7 - Ulfsten] Ulstein U Rasmus Bærnt Nicolai Ellingsen   Ulfsten     14.01 1816 23.06 1816 K: tf, har ei været indført i Rullen / (gardsnr) 4
1816 8 - Nørre-Wartdal] Vartdal n V Sivert Cornelius Ellingsen   Nørre-Wartdal     02.06 1816 30.06 1816 K: tf, har ei været indført i Rullen / (gardsnr.) 4 Ørsten skibrede
1816 9 362 C   Flø indre U Peter Ericsen   Indre Fløe     14.12 1794 28.07 1816 K: (gardsnr) 3
1816 10 - Fæstøe] Festøy V Johan Cornelius Olsen   Fæstøe     11.08 1816 08.09 1816 K: tf, har ei været indført i Rullen / (gardsnr.) 1 Ørsten skibrede
1816 11 353 C   Røyra U Erløw Olsen   Røren     !! !! 17.11 1816 K: (gardsnr) 1
1816 12 - Hatløe] Hatløy U Peter Andreas Styrkersen   Hatløe     01.12 1816 15.12 1816 K: tf, har ei været indført i Rullen / (gardsnr.) 2
1818 1 415   Rise nedre H Søren  Rasmussen   Nedre Riise 50 Aar       16.03 1818 K: (gardsnr) 13
1818 2 323   Barstad V Niels Olsen   Barstad 40 Aar       29.03 1818 K: (gardsnr) 2
1818 3 - Melbøe] Melbø V Jon Bretanus Christensen   Melbøe     29.03 1816 26.04 1818 K: tf, har ei været indført / (gardsnr.) 2
1818 4 - Øvre Lied] Øvrelid H Peter Cornelius Pedersen   Øvre Lied     23.04 1818 12.05 1818 K: tf, har ei været indført / (gardsnr.) 11
1818 5 430 F   Dimna ytre U Ole  Andersen   Yttre Dimmen 22 Aar       30.08 1818 K: (gardsnr) 11
1818 6 - Watøe] Vattøy U Rasmus Olai Olsen   Watøe     25.10 1818 25.12 1818 K: tf, har ei været indført/ (gardsnr.) 2
1819 1 321   Volle V Simon Larsen   Wolle     31.03 1784 21.03 1819 K: (gardsnr) 1
1819 2 404 Øwrelied] Øvrelid H Bærnt  Pedersen   Øwrelied     12.05 1818 21.03 1819 K: (gardsnr) 12
1819 3 -     X Isach Olsen   Norddalens Prgd. 39 Aar       08.02 1819 K: (gardsnr) 15 / dødsdato/ tf, An hengs Rullen f.234 Ørskougske Comp:, Lægds No.12, en.
1819 4 397   Røyset H Rasmus Nielsen   Rødseth     20.04 1784 08.02 1819 K: (gardsnr) 11/ dødsdato
1819 5 400   Røysetbakken H Knut Povelsen   Rødsethbak     03.06 1798 08.02 1819 K: (gardsnr) 12 / dødsdato
1819 6 -   Haddal indre U Peter Olavius     Indre Haddahl     09.04 1819 25.04 1819 K: (gardsnr) 8 / har ei staaet i Rullen
1819 7 -   Strandabø U Hans Severin     Strandebøe     28.02 1818 31.05 1819 K: tf, har ei været indført / (gardsnr.) 6
1819 8 420 B   Hareid H Niels  Nielsen   Hareyd     20.01 1788 08.08 1819 K: (gardsnr) 10
1819 9 -   Dimna ytre U Ole Martinus Rasmussen   Yttre Dimmen     22.08 1819 19.09 1819 K: (gardsnr) 2
1819 10 -   Hareid H Frantz Nielsen   Hareyd     28.09 1781 26.09 1819 K: (gardsnr) 10 / tf, blev 1806 tilf: Bergens Byes H:R: v Rode Ø, Jægtefører
1819 11 419 E   Holstad H Samund Olsen   Hoelstad     07.05 1797 26.09 1819 K: (gardsnr) 15
1819 12 329 C   Vartdal n V Niels Johanes Povelsen   Nørre-Wartdahl     13.09 1818 26.09 1819 K: (gardsnr) 4
1819 13 -   Øvrelid H Peter Elias Nicolai Pedersen   Øvrelied     19.12 1819 22.12 1819 K: (gardsnr) 12; dødsdato / tf, har ei staaet i Rullen
1819 14 -   Myklebust V Elias Cornelius Larsen   Myklebust     21.12 1819 28.12 1819 K: (gardsnr) 6 / dødsdato / tf, har ei heller staaet i Rullen
1820 1 404 Øvre Lied Øvrelid H Peter Elias Nicolai Pedersen Bonde søn Øvre Lied     19.12 1819 30.01 1820 K: tf, har ei været indført/ E: ført dobbelt pga endra periode
1820 2 336 Myklebust Myklebust V Elias Cornelius Larsen   Myklebust     19.10 1819 30.01 1820 K: tf, har ei været indført / E: ført dobbelt pga endra periode/ ulike dåpsdagar
1820 3 319 Festøe Festøy V Ole Cornelius Olsen   Fæstøe     25.12 1819 13.02 1820 K: tf, har ei været indført
1820 4 366 Ousnæss Osnes U Povel Johannes Povelsen   Oussnæss     23.01 1820 09.04 1820 K: tf, heller ikke været indført
1820 5 353 A Røhren Røyra U Joh Martinus  Nielsen Gaardbrugers Søn Røhren     15.05 1817 09.04 1820  
1820 6 398 Kaldhoel Kaldhol H Johannes Sivertsen Gaardbrugers Søn Kaldhoel     16.01 1820 16.04 1820 K: tf, har ei været indført
1820 7 366 Ousnæss Osnes U Knut Iversen Gaardbruger  Oussnæss     !! !! 11.06 1820  
1820 8 405 Nedre Lieseth Liaset nedre H Elias Martinus Serqvesen   Lieseth     26.03 1820 09.07 1820 K: tf, har ei været indført
1820 9 412 B Nebbestad Nevstad H Elias Larsen Gaardbrugers Søn Nebbestad     17.10 1819 09.07 1820  
1820 10 419 Hoelstad Holstad H Rasmus Olsen Gaardbruger !! 44 Aar       13.08 1820 K: forhen grdbr paa Sworren No.381 A
1820 11 339 Øye Øye V Knut Knutsen Grdbrug. !! 54 Aar       13.08 1820 K: tf, findes ei under Øye/ tf, Om Fødestædet 12/3 21 forlangt Oplysning
1820 12 340 Sør-Wartdahl Vartdal s V Johannes Elias Rasmussen Grdbr: Søn Sør-Wartdahl     17.07 1820 27.08 1820 K: tf, har ei været indført
1820 13 323 Barstad Barstad V Hans Guttorm Christensen Grdbr. Søn Barstad     06.08 1820 27.08 1820 K: tf, har heller ikke været indført
1823 1 366 Ousnæs] Osnes U Ole Jetmundsen   Ousnæs 11 dage       08.12 1822 K: tf, har ei været indført
1823 2 364 Ulfsteen] Ulstein U Elling  Povlsen Gaardbruger Ulfstenvig 56 Aar       12.01 1823  
1823 3 378 Hadahl] Haddal (i/y?) U Ole Elias     Hadahl 4 uger       29.01 1823 K: tf, har ei været indført
1823 4 421 A Giære] Gjerde X Hans  Halstensen   Giære 14 uger       16.03 1823  
1823 5 397   Røysetbakken H Syvert Olsen Skoleholder Rødsetbakken 25 aar       16.03 1823 K: tf, under dette No staar ingen af dette Navn, men en Sivert Gullick Arnesen fød 1798 10/6 der er Skoleholder maaske er de denne?
1823 6 357 Yttre Dimmen Dimna ytre, Klepp U Knud Pedersen Gaardbruger Klep i Voldens Præstegld 53 Aar       23.03 1823  
1823 7 357 Yttre Dimmen Dimna ytre, Sævik U Biørn Hansen   Sævig i Herrøe Sogn 25 Aar       23.03 1823 K, tf (legdnr.) 479B
1823 8 369 Stølen Støylen, Garnes U Johannes Larsen Gaardbruger Garnæs 39 Aar       31.03 1823 K: tf, Findes hverken under dette No eller under Garnæs
1823 9 357 Inder Dimmen Dimna indre U Hans Jetmundsen Gaardbruger Dimmen 32 Aar       31.03 1823 K, tf (legdnr.) 430 A
1823 10 395 Staalvigen Breivik, Stålvik U Morten Mortensen Tienestedreng Staalvigen 25 aar       31.03 1823 K, tf under dette No staar han ikke og Staalvigen findes ei men en Plads under dette No ved Navn Staalgaren!
1823 11 328 Mastdal Masdal, Vartdal V Anders Larsen Gaardbruger Vartdal 57 Aar       27.03 1823  
1823 12 366 H Ousnæs] Osnes U Povl Iversen   Ousnæs 1/2 aar       13.04 1823  
1823 13 351 A Vaagen] Vågen(?) X Peter Elias     Vaagen 22 uger       25.04 1823  
1823 14 361 B Midtfløe] Midtflø U Ole Elias     Midtfløe 1 aar 5 uger     18.05 1823  
1823 15 324 Melbøe] Melbø V John  Pedersen   Melbøe 15 uger       15.06 1823 K: tf, har ei været indført
1823 16 359 Vatøen Vattøy U Steffen Steffensen Pladsemand Vatøen 50 Aar       13.04 1823 K: tf, ventelig forlengst udført
1823 17 330 Aarskoug] Årskog V Jørgen Iversen   Aarskoug 14 Dage     20.06 1823 K: tf, har ei været indført
1823 18 360 Ytter Fløe] Flø ytre U Rasmus Cornelius Hansen   Ytter Fløe 17 uger       31.08 1823 K: tf, heller ikke [indført]
1824 1 387 Mørk Mork H Peder Mikkelsen Gdm: Mørk 66 Aar       30.11 1823  
1824 2 357 Dimmen Dimna (i/y?) U Anders Rasmussen   Dimmen 61 Aar       30.11 1823 K: tf, maa allerede være udført
1824 3 378 Haddal Haddal (i/y?) U Ole Sjursen G:b: Haddal 55 Aar       06.12 1823  
1824 4 377 Myren Myrane U Frants Jansen   Myren  26 Aar       15.02  1824 K: tf, Findes ikke under Myhren men under No 526 Egsund hvor han er meldt død ved Sessionen 1825
1824 5 411 Overaae Ovrå H Lars Pedersen G:b: Overaae 60 Aar       15.02  1824  
1824 6 373 Garshoel Garshol U Willik  Simonsen G:b: Garshoel 51 Aar       19.04 1824  
1824 7 330 Aarskov Årskog V Ammund Jørgensen G:b: Aarskov 72 Aar       20.04 1824 K: tf, maa forlengst være udført
1824 8 360 Yttre Fløe Flø ytre U Berent Serqvesen G:b: Fløe 60 Aar       16.03 1824  
1824 9 340 Søer Vartal Vartdal s V Thore  Olsen G:b: Masdal 50 Aar       23.05 1824 K: tf, Findes ikke under de opgivne Gaarde men maa formodentlig allerede være udført
1824 10 398 Kaldhoel Kaldhol H Elling  Rasmussen G:b: Kaldhol 62 Aar       23.05 1824  
1824 11 327 Rodt Rot V Ole Christoffersen Vilkaarsmand Rodt 74 Aar       27.06 1824  
1824 12 416 F Bigset Bigset H Johannes Pedersen G:b: Bigset 30 Aar       22.08 1824  
1824 13 412 Nebbestad Nevstad H Elias Larsen   Nebbestad 10 Uger       22.08 1824 K: tf, har ei vært indført
1824 14 357 Dimmen Dimna (i/y?) U Biørn Andreas Berentsen   Dimmen 14 Dage     29.09 1824 K: tf, heller ikke [indført]
1824 15 402 Ulfset Ulset H Arne  Pedersen Kaarmand Ulfset 75 Aar       24.10 1824 K: tf, maa forlengst være udført
1824 16 328 Masdal Masdal V Johannes Pedersen   Masdal 15 Uger       24.10 1824 K: tf, har ikke vært indført
1824 17 377 Myren Myrane U Ole  Larsen G:b: Myren  62 Aar       31.10 1824  
1824 18 364 Fløe Flø, Ulstein U Rasmus  Kolbensen   Ulfsteen 23 Aar       17.11 1824 K: dødsdato, druknet
1825 1 367 Viig Ulsteinvik, Vik U Carsten Agustinus Schelderup   Ulfsteenvig 14 uger       22.01 1825 K: Blot hiemmedøbt/ tf, har ei vært indført
1825 2 325 Lynge Lynge V Ole Johanes Olsen   Lynge 3 uger       26.12 1824 K: Blot hiemmedøbt/ tf, har heller ikke vært indført
1825 3 417 A Bjaarstad Bjåstad H Rasmus Andreas Andersen   Bjaarstad 12 Aar       12.02 1825  
1825 4 386 Hovden Hovden H Jacob Findsen   Hovden 85 Aar       12.02 1825 K: tf, maae forlengst være udført
1825 5 359 Vatøen Vattøy U Knud Knudsen   Vatøen 3/4 Aar       27.03 1825 K: tf, har ei vært indført
1825 6 320 Romestrand Romestrand V Iver  Olsen   Romestrand 79 Aar       29.05 1825 K: tf, maa forlengst være udført
1825 7 412 Nebbestad Nevstad H Elias Larsen   Nebbestad 14 dage       29.05 1825 K: tf, har ei vært indført
1825 8 395 Korshavn Korshamn H Johanes Ellingsen   Korshavn 1 Aar       03.07 1825 K: tf, under Korshavn findes ingen af dette Navn, men en Johannes Gullich Simonsen fød 1824 22/3 maaskee er det denne?
1825 9 358 Hatleøen Hatløy U Niels     Hatleøen 98 Aar       24.07 1825 K: tf, maa forlengst være udført
1825 10 423 Haavelied Hovlid H Syverin Johan Rasmussen   Haavelied 6 uger       21.08 1825 K: tf, har ei vært indført
1825 11 425 Brandahl Brandal H Andreas Torbjørn Pedersen   Brandahl 15 Uger       31.10 1825 K: tf, har ei vært indført
1825 12 351 C Vaage Vågane U Ananias Elevsen   Vaage 15 1/2 Aar     13.11 1825  
1826 1 407 Jørgenæss Hjøringnes H Ole Pettersen Kaarmand Jørgenæss 67 Aar       18.12 1825  
1826 2 329 Nøre Wartal Vartdal n V Stener Ingebrigtsen Kaarmand Nøre Wartal 63 Aar       18.12 1825  
1826 3 405 Liieset Liaset, Bjåstad H Hans  Gulliksen Kaarmand Biaastad 66 Aar       19.02 1826  
1826 4 358 Hatleøen Hatløy, Mork U Knud Erichsen Pladsemand Mork 70 Aar       26.02 1826 K: tf, maa forlengst være udført
1826 5 370 Saudenæss Saunes, Leikangebakken U Anders  Ellingsen Gaardmand Legangerbakke 80 Aar       26.02 1826 K: tf, maa forlengst være udført
1826 6 384 Fjeldet Fjelle U Lars Knudsen Kaarmand Fjeldet 79 Aar       27.03 1826 K: tf, maa forlengst være udført
1826 7 412 Nebbestad Nevstad H Ole Iversen Kaarmand Nebbestad 70 Aar       25.06 1826  
1826 8 323 Barstad Barstad V Johanes Johnsen Gaardbruger Barstad 60 Aar       25.06 1826  
1826 9 343 Heggegielde Berge, Heggehjelle V Ole Nielsen Kaarmand Berget 90 Aar       23.07 1826 K: tf, maa forlengst være udført
1826 10 395 Korshavn Korshamn H Carl Andersen Pladsemand Korshavn 50 Aar       23.07 1826  
1826 11 420 Hareidet Hareid H Ole M: Ingebrigtsen Gaardmands Søn Hareidet 5 uger       10.09 1826 K: tf, har ei vært indført
1826 12 439 A Skouge Skoge (Herøy) X Salamon Ingebrigtsen Tieneste dreng Skouge 23 Aar       24.09 1826  
1826 13 374 Bottnen Botnen U Knud Steffensen Kaarmand Botnen 81 Aar       24.09 1826 K: tf, maa forlengst være udført
1826 14 325 Lynge Lynge V Ananias Villiksen Tieneste dreng Lynge 52 Aar       12.11 1826  
1826 15 404 Øvreliid Øvrelid H Ole  Pedersen Kaarmand Øvreliid 65 Aar       26.11 1826  
1826 16 365 A Schejde Skeide U Lars Gulliksen Tieneste dreng Schiejde 24 Aar       26.11 1826  
1827 1 416 Bigseth Bigset H Peder Eriksen Vilkaarsmand Bigseth 65 Aar       10.12 1826 K: tf, maa forlengst være udført
1827 2 407 Liervaagen Liavåg H Christen Ellevsen Lægdslem Liervaag 84 Aar       21.01 1827 K: tf, maa forlengst være udført
1827 3 425 Brandal Brandal H Lars Iversen Vilkaarsmand Brandal 85 Aar       04.02 1827 K: tf, maa forlengst være udført
1827 4 335 Aarseth Årset V Iver  Berntsen   Aarseth 14 Dage     18.12 1826 K: tf, har ei vært indført / E: dp.21.01.1827 ifl dåpslista, ein av datoane må vere feil
1827 5 376 Ringstad Ringstad U John  Olsen Gaardmandsøn Ringstad 24 Aar       12.04 1827  
1827 6 411 Overaae Ovrå H Peder Pedersen Huusmandssøn Overaae 23 Aar       13.05 1827  
1827 7 341 Remøen Remøy (Herøy) X John Nilsen Vilkaarsmand Remøen 84 Aar       13.05 1827 K: tf, maa forlengst være udført
1827 8 335 Aarseth Årset V Peder Berntsen   Aarseth ?3 3/4 Aar     03.06 1827  
1827 9 425 Brandal Brandal H Knud Larsen Vilkaarsmand Brandal 82 Aar       19.08 1827 K: tf, maa forlengst være udført
1827 10 360 Yttre Fløe Flø ytre U Arne Elias !!   Yttre Fløe 8 Dage       28.08 1827 K: tf, har ei vært indført / E: far Arne ifl dåpslista
1827 11 347 Dimmesund Dimnasund U Fredrik Winsnes !!   Dimesund 8 Dage       01.06 1827 K: tf, heller ikke [indført]/ E: ikkje i lista over fødde
1827 12 367 Pladsen Giære Gjerde (Breivik-?) U Ole  Ellingsen Tienestedreng Giære 24 Aar       06.05 1827 K: tf, staar ikke under dette No.
1828 1 351 Waage Vågane U Lars Larsen Gaardmand Waagene 50 Aar       16.12 1827  
1828 2 361 Midtfløe Midtflø U Hans Andersen Grdbr: Midtfløe 80 Aar       28.12 1827 K: tf, maa forlengst være udført
1828 3 373 Garshoel Garshol U Erik Bottelsen Grdbr:   70 Aar       01.01 1828  
1828 4 361 Midtfløe Midtflø U Hans Olsen Grdbr: Midtfløe 68 Aar       10.02 1828  
1828 5 364 Ulfsteen Ulstein U Svend Larsen Grdbr: Ulfsteen 58 Aar       10.02 1828  
1828 6 357 Yttre Dimmen Dimna y, Ertesvåg U Stener Simensen   Ertesvaag 53 Aar       23.03 1828  
1828 7 430 Indre Dimmen Dimna indre U Jetmund Rasmusen   Indre Dimmen 80 Aar       07.09 1828 K: tf, maa forlengst være udført
1828 8 359 Watøen Vattøy, Ulstein U Nils Nilsen Lægdslem Ulfsteen 80 Aar       28.09 1828  
1828 9 366 Ousnæs Osnes U Martin Jetmundsen Gaardmandssøn Ousnæs 14 Aar       28.09 1828  
1828 10 364 Ulfsteen Ulstein U Knud Christensen Tieneste Dreng Ulfsteen 20 Aar       19.10 1828 K: tf, under dette No findes en ved dette Navn fød 1777 12/9 maaskee er det denne?
1828 11 372 Hasund Hasund U Johannes Cornelius     Hasund 4 Uger       19.10 1828 K: tf, har ei vært indført
1828 12 373 Garshoel Garshol U Even Cornelius     Garshoel 14 Dage     23.11 1828 K: tf, har ei vært indført
1828 13 319 Fæstøen Festøy V Rasmus Rasmussen Gaardmandsøn Fæstøen 28 Aar       14.09 1828  
1828 14 404 Øvre Lied Øvrelid H Elling  Jetmundsen Grdbr: Øvre Lied 70 Aar       14.09 1828  
1828 15 324 Melbøe Melbø V Ole Nilsen Grdbr: Melbøe 77 Aar       17.08 1828 K: tf, maa forlengst være udført
1828 16 409 Liervaagen Liavåg H Lars  Ellingsen   Lievaag 15 Uger       03.08 1828 K: tf, har ei vært indført
1828 17 425 Brandahl Brandal H Hans Johnsen Pladsemand Brandal 60 Aar       20.07 1828  
1828 18 338 Buseth Buset V Lars Olsen Grdmd: Buseth 85 Aar       06.07 1828 K: tf, maa forlengst være udført
1828 19 332 Sætre Sætre V Amund Syvertsen Gaardmand Sætre 65 Aar       06.07 1828  
1828 20 412 Nebbestad Nevstad H Elling  Johannesen Grdmd: Nebbestad 60 Aar       06.07 1828 K: tf, maa allerede være udført
1828 21 409 Liervaag Liavåg H Peder Andreas Undahl Gaardmand Stavanger 60 Aar       20.04 1828 K: tf, maa allerede være udført
1828 22 328 Masdahl Masdal V Ole Iversen Lægdslem Masdahl 90 Aar       16.03 1828 K: tf, maa allerede være udført
1828 23 319 Fæstøen Festøy V Christian Olavius     Fæstøen 4 Uger       17.02 1828 K: tf, har ei vært indført
1828 24 341 Rømøen Remøy (Herøy) X Nils  Johnsen Gaardmand Rømøen 44 Aar       06.01 1828  
1828 25 402 F Ulfseth Ulset H Ole Andreas     Ulvseth 1 1/2 Aar     06.01 1828  
1829 1 337 Qvien Kvia V Knud Johnsen Vilkaarsmand Qvien 82 Aar       26.12 1828 K: tf, maa forlængst være udført
1829 2 357 Yttre Dimmen Dimna ytre U Colbein Salmonsen Vilkaarsmand Yttre Dimmen 64 Aar       22.02 1829  
1829 3 358 Hatløen Hatløy U Elias Severin Gundersen    Hatløen 1/2 Aar       22.03 1829 K: tf, Spørger om det ikke skal være Elias Severin Ellingsen?
1829 4 420 Hareyde Hareid H Hendrik Tonning   Forhenværende Handelsmand Nordfiord 82 Aar       09.12 1828 K: tf, Staar ikke i Rullen
1829 5 363 Roppen Roppen U Knud Ellingsen   Roppen 14 Dage     08.03 1829 K: tf, har ei vært indført
1829 6 364 Ulfsteen Ulstein U Rasmus Svendsen   Ulfsteen 18 Aar       08.03 1829  
1829 7 397 Rødset Røyset H Poul Cornelius     Rødseth 3 Uger       15.05 1829 K: tf, har ei vært indført
1829 8 420 Hareyde Hareid H Lars Carolus     Hareyde 8 Uger       02.06 1829 K: tf, helller ikke [innført]
1829 9 378 C Yttre Hadal Haddal ytre U Ole  Olsen Gaardmand Hadal 39 Aar       17.06 1829  
1829 10 366 Ousnæs Osnes U Carl Britanus     Ousnæs 1/2 Aar       28.06 1829 K: tf, har ei vært indført
1829 11 356 Sundgotten Sundgot U Anders Johnsen Lægdslem Ørsten 70 Aar       28.06 1829 K: tf, maa forlengst være udført
1829 12 404 Øvrelied Øvrelid H Ole Cornelius     Øvrelied 4 Uger       02.08 1829 K: tf, har ei vært indført
1829 13 403 Jørgendal Hjøringdal H Knud Olsen Vilkaarsmand Jørgendal 77 Aar       02.08 1829 K: tf, maa forlengst være udført
1829 14 360 Yttre Fløe Flø ytre U Hans Johannes Britanus   Yttre Fløe 1/2 Aar       09.08 1829 K: tf, har ei vært indført
1829 15 420 Hareyde Hareid H Erik Ellingsen   Hareyde 1/2 Aar       16.08 1829 K: tf, helller ikke [innført]
1829 16 335 Aarseth Årset V Elias Andersen Tienestedreng Aarseth 24 Aar       18.08 1829 K: tf, Spørges om det skal være Elias Johannes Hansen fød 1805 10/3?
1829 17 359 Watøen Vattøy U Rasmus   Pladsemand Watøen 40 Aar       24.08 1829 K: tf, Findes ikke under denne Gaard, men maa formodentlig hvor han endog staar allerede være udført
1829 18 359 Watøen Vattøy U Knud   Tienestedreng Watøen 25 Aar       24.08 1829 K: tf, Findes ikke under denne Gaard, maaskee fød under en anden Gaard hvilket ønskes opgivet.
1829 19 408 Pilskov Pilskog H Elias Martinus Rasmusen   Pilskov 1/2 Aar       30.08 1829 K: tf, har ikke vært indført
1829 20 404 Øvrelied Øvrelid H Elias Olsen   Øvrelid 2 Uger       15 11 1829 K: tf, denne har ei vært indført, men under denne Gaard findes i Rullen en Iver Elias Olsen fød 1822 2/5 maaskee det skal være denne?
1830 1 370 Saunæs Saunes U Erik Knudsen Vilkaarsmand Saunæs 84 Aar       20.12 1829 K: tf, maa forlengst være udført
1830 2 347 Dimesund Dimnasund, Bigset U Gunder Olsen Lægdslem Bigseth 81 Aar       24.01 1830 K: tf, maa også være udført/ E: noko overskriving i tittelen i eks.1
1830 3 364 Ulfsteen Ulstein U Ole Arnesen   Ulfsteen 65 Aar       07.02 1830  
1830 4 364 Ulfsteen Ulstein U Colbein Olsen Kaarmand Ulfsteen 61 Aar       09.04 1830  
1830 5 404 Øvrelied Øvrelid, Sulebakken H Andreas Larsen Tienestedreng Sulebak 21 Aar       23.05 1830 K: tf, Spørges om det ikke skal være Bernt Andreas Johannes Larsen der er fød 1809 23/7/ E: tittel manglar i eks.2
1830 6 328 Masdahl Masdal V Thore  Pedersen   Masdahl 15 Uger       20.06 1830 K: tf, har ei vært indført
1830 7 373 A Garshoel Garshol U Magnus Rasmusen   Garshoel 35 Aar       18.07 1830  
1830 8 365 Scheyde Skeide U Andreas Cornelius Iversen   Scheyde 11 Uger       15.08 1830 K: tf, har ei vært indført
1830 9 351 D Giære en plads under Waage Vågane U Lars Severin Olsen   Giære 1 Aar       15.08 1830  
1830 10 410 Nedrelied Nedrelid H Arne Serqvesen   Nedrelied 74 Aar       26.09 1830  
1830 11 365 Scheyde Skeide U Gullik Johannesen   Scheyde 64 Aar       24.10 1830  
1830 12 415 Nedreriise Rise nedre H Rasmus Olsen   Bigseth 84 Aar       31.10 1830 K: tf, maa forlengst være udført
1830 13 347 Dimesund Dimnasund U Andreas Christian Pedersen   Dimesund 20 Uger       07.11 1830 K: tf, har ei vært indført
1831 1 425 Brandal Brandal H Ole Nilsen Gaardbruger Brandal 44 Aar       01.01 1831 K: tf, formedelst alderen eftersøges ei videre
1831 2 - Schaarstad Jørundfiord Skårstad X Erik  Nilsen Tienestedreng Schaarstad 18 Aar       01.01 1831 K: innførsla overstroken/ E: evt. legdsnr borte pga rift i papiret
1831 3 368 A Hofseth Hovset U Rasmus Olsen Grdbr: Hofseth 66 Aar       16.01 1831  
1831 4 329 A Nørrevartdal Vartal n V John Williksen Grdbr: Nørrevartdal 70 Aar       23.01 1831 K: tf (v. legdsnr.) har haft
1831 5 331 Ødegaard Øydegard V Peder Hansen Vilkaarsmand Ødegaard 93 Aar       06.02 1831 K: tf, formedelst hans alder eftersøges ei videre
1831 6 420 Hareyde Hareid H Nils  Pedersen   Helstad i Strandsens Præstegield 16 Aar       06.03 1831  
1831 7 480 Indre Haddal Haddal indre U Carl Larsen   Haddal 18 Dage     13.02 1831 K: tf, kan ei have været indført
1831 8 402 A Ulfseth Ulset H Ingebreth Larsen   Ulfseth 80 Aar       20.03 1831 K: tf (v. legdsnr.) forhen
1831 9 373 A Garshoel Garshol U Rasmus  Olsen   Garshoel 77 Aar       27.03 1831  
1831 10 375 Garnæs  Garnes U Henrik ??sen   Garnæs 64 Aar       03.04 1831 E: Hol i papiret ved farsnamnet
1831 11 321 Wolde Volle V Lars Simonsen   Wolde 83 Aar       17.04 1831 K: tf, formedelst hans alder eftersøges ei videre
1831 12 340 Søre Wartdal Vartdal s V Knud Hansen   Søre Wartdal 87 Aar       29.05 1831 K: tf, for Alderen eftersøges ei videre
1831 13 360 C Yttre Fløe Flø ytre U Gunder Jyrgensen   Yttrefløe 53 Aar       15.06 1831  
1831 14 370 F Saunæs Saunes U Andreas Hansen   Saunæs 1 Aar       17.07 1831  
1831 15 335 Aarseth Årset V Petter Nils Andreas Andersen   Aarseth 18 Uger       07.08 1831  
1831 16 430 Indre Dimmen Dimna indre U Hans Andreas Salmundsen   Indre Dimmen 8 Uger       25.09 1831 K: tf, har ei været indført
1831 17 324 A Melbøe Melbø V Johannes Pedersen   Melbøe 16 Uger       02.10 1831  
1831 18 413 A Øvre Riise Rise øvre H Rasmus Olsen   Øvre Riise 72 Aar       06.11 1831  

Område: U=Ulstein sokn (90), H=Hareid sokn på Hareidlandet (60), V=Vartdalsstranda (43), S=Sula (0) , X=ukjend eller andre stadar (8) (alle: 111). Vartdal og gardane på sør-sida av Sula høyrde til Hareid sokn.