Høsten 1999  avholdes seminaret på
                rom 395C, sentralbygg II, tirsdag kl 10:15-12

Foreløpig plan for høsten 1999 (ufullstendig):

5. okt. Elena Celledoni (IMF)     "Numerical Lie group techniques"

12. okt,  kl 14:15-16 Runar Holdahl (IMF) "Entydighet for Navier-Stokes lign. og
                                                                      fluid-struktur-problemet"

19. okt,  kl 10:15-12Runar Holdahl (IMF) "Entydighet for Navier-Stokes lign. og
                                                                      fluid-struktur-problemet(II)"

26. okt, kl 10:15-12 Helge Holden (IMF) "Operator splitting for nonlinear PDEs.
                                                                                 A general approach".

2. nov, kl 10:15-12 Reinout Quispel (Melbourne,Australia) "Geometric integrators
                                                 that preserve first integrals and Lyapunov functions"

9. nov, kl 10:15-12 Helge Holden (IMF) "Operator splitting for nonlinear PDEs.
                                                                                 A general approach" (II).

16. nov, kl 10:15-12 Helge Holden (IMF) "Operator splitting for nonlinear PDEs.
                                                                                 A general approach (III)".

det blir ingen flere seminarer i dette semesteret.


Helge Holden <holden@math.ntnu.no>
2000-08-30 11:41