IMF
DIFTA
DIFferensialligninger i  Teori og   Anvendelser
NTNU
I seminaret ønsker vi å diskutere ulike temaer innenfor den moderne teorien for partielle og ordinære differensialligninger.  Både analytiske, numeriske, deterministiske såvel som stokastiske differensialligninger er aktuelle emner.  Temaene vil avhenge  av lokale interesser, og foredragsholderne varierer. Alle er velkomne til å delta på seminaret. 

Det er en elektronisk mailing-liste for seminaret, og hvis du ønsker å komme på den, kan du sende en email til holden@math.ntnu.no. Ansvarlig for seminaret er Helge Holden.

 Våren 2002 avholdes seminaret på

Mandager, kl 13:15-15, rom 546 SII

 
Mandag 18/03 2002 Kruzkovs dobling av variable
  401 SII, 13:15-15
  Helge Holden, IMF

 
Mandag 04/03 2002 On the Time Discretization in Elastoplasticity
  546 SII, 13:15-14
  Jörg Büttner, IWRMM, Universitaet Karlsruhe
Detaljer og abstract

 
Tirsdag 26/02 2002 Fraksjonell Brownsk bevegelse - et klassisk matematisk begrep med nye anvendelser
  1236 SII, 13:15-14
  Bernt Øksendal, UiO

 
Mandag 11/02 2002 Kruzkovs dobling av variable III
  546 SII, 13:15-15
  Helge Holden, IMF

 
Mandag 04/02 2002 Kruzkovs dobling av variable II
  546 SII, 13:15-15
  Helge Holden, IMF

 
Mandag 28/01 2002 Kruzkovs dobling av variable
  1236 SII, 13:15-15
  Helge Holden

Abstract: Et sentralt problem er å vise stabilitet og entydighet av løsninger ikkelineære differensialligninger. Kruzkov fant i 1969--70 ut en metode som kalles ``Kruzkovs dobling av variable'' for å løse dette problemet. Han benyttet teknikken på hyperbolske konserveringslover.
Vi tar utgangspunkt i slike ligninger og viser hvordan hans teknikker virker her. Hans teori har siden vist seg å være anvendelig på mange andre ligninger, og vi vil se på f.eks. parabolske regulariseringer. Forelesningen forutsetter ikke kjennskap til teorien for hyperbolske
konserveringslover.

 
Torsdag 24/01 2002 On heavy rigid bodysinking in an ideal fluid
  1236, 14:15-15
  Dr. Michael V. Deriabine, DTU (Lyngby)

Abstract: We consider the classical problem of the dynamics of a heavy rigid body in an unbounded volume of an ideal fluid at rest at infinity and
with zero vorticity. The system can be described by the so-called Kirchhoff equations (which are ordinary differential equations). We
discuss the problems of integrability of Kirchhoff equations, asymptotic approximations to the solutions, and the stability of some special
types of motion.

 
Tidligere seminarer: [Seminarer høsten 2001] [Seminarer våren 2001] [Seminarer høsten 2000] [Seminarer våren 2000] [Seminarer høsten 1999]

 


Last updated: 2002-03-14 13:34