►Mekanikk / Statikk:

           
           
  Tema   Mål / Du bør kunne Nyttige linker / Notater
           
           
  0 Generelt     Noen linker:
-
 MecMovies Studer denne!
- Statikk & Fasthetslære meccanica
           
           
           
  Tema   Mål / Du bør kunne Nyttige linker / Notater
           
           
  1 Grunnlag
Gjøre greie for hovedinndelingen av emnet mekanikk
Forklare hva vi mener med krefter, tyngde, vekt og masse
Eksempel på Lærebok:
Øistein Vollen (2010).
Statikk og fasthetslære. 2. utg.NKI-forlaget.
  

Forelesningsnotater-Grunnlag
- Mecanics HyperPhysics
  - Force HyperPhysics
  - Mass and Weight HyperPhysics
           
           
           
  Tema   Mål / Du bør kunne Nyttige linker / Notater
           
           
2 Resultanten til krefter


Gjøre greie for angrepslinja og angrepspunktet til en kraft
Forklare hva vi mener med statisk moment
Sette sammen krefter til en resultant
Dekomponere krefter
 

Frameworks - Science Animations

 

 
Forelesningsnotater-Resultanten til krefter
- Kap.2-Resultanten til krefter
- Kap.2-Res. til krefter (moment og kraftpar)
- Statics MATHalino
- What is a Force? MIT
- Force/vector addition HyperPhysics
- Moments MIT
Se bildet i full størrelseSe bildet i full størrelseSe bildet i full størrelse
           
           
           
  Tema   Mål / Du bør kunne Nyttige linker / Notater
           
           
3 Likevekt
Forklare hva vi mener med statisk likevekt
Beregne analyttisk de kreftene som holder et legeme i likevekt
 
moments
   See Saw - Peet van Schalkwyk
see saw

Forelesningsnotater-Likevekt
- Kap.3-Likevekt-Kap.3.1-3.2-HiO
- Kap.3-Likevekt-Kap.3.3-HiO
- Conditions for Equilibrium HyperPhysics
- Equilibrium MIT
Se bildet i full størrelseFile:Beam in static equilibrium.svgSe bildet i full størrelse

           
           
           
  Tema   Mål / Du bør kunne Nyttige linker / Notater
           
           
4 Massegeometri

Regne ut tyngdepunktets plassering i sammensatte  flater
Regne ut det statiske momentet for en flate
Regne ut (aksiale) arealmomenter og motstandsmomenter for ulike flater
Forelesningsnotater-Massegeometri
- Kap.10-Massegeometri-Kap.10.1-10.3-HiG
- Kap.10-Massegeometri-Kap.10.4-10.5-HiG

           
           
           
  Tema   Mål / Du bør kunne Nyttige linker / Notater
           
           
5 Grunnlag i fasthetslære
Forklare hva fasthetslæren går ut på
Gjøre greie for ulike krefter og spenninger i fasthetslæren
 
shear stress
strekkprøving
- Kap.11-Grunnlag i fasthetslaere-HiG
        Kap.12-Elastisitet-HiG
 

 

           
           
           
  Tema   Mål / Du bør kunne Nyttige linker / Notater
           
           
6 Bøying


Regne ut bøyespenninger i bjelker
Regne ut skjærkrefter
Tegne skjærkraft- og bøyemoment-diagrammer
Regne ut nedbøyning av bjelker
 
 
 
- Kap.16-Bøying-16.1-16.2-HiO
- Kap.16-Bøying-16.3-16.4-HiO
- Mechanics of Materials MATHalino
-
Bending and Torsion of Beams Cambridge University

 
           
           
           
  updated 05.03.2020

Styrkeberegning > Mekanikk/statikk