LMaterialTeknologi-Materials science-Henning Johansen-Materiallære-Ingeniør - Styrkeberegning-Ingeniører - Materiallære-TDL
MaterialTeknologi - Henning Johansen

Materials science
1

  1
 NTNU i Gjøvik
1
 

 

Emner:  

 
Materiallære-Ingeniør (10sp)
.


Styrkeberegning-Ingeniør (10sp)
.

 
Materiallære-TDL (7,5sp)
.
    Materiallære-TDL (10sp) 2017
Lettvekt Design
.
Grunnleggende mekanikk/statikk Nyttig informasjon - Materialteknologi
     
. . .

Lenker:

Noen nyttige nettsteder:

Kontakt:

 Materialteknologi Henning Johansen - WordPress 

 Lær studieteknikk på web

henning.johansen@ntnu.no - (e-mail)

 

 EngineeringClicks

 
 

 Explain that stuff!

 

 

 How Stuff Works

 
 

 steeluniversity

 
   TotAl-gruppen  
   Design inSite  
   Bad Design  
   MecMovies  
   MatWeb  
. . .
     
. . .
     
Vi husker:
 

10% av det vi leser
20% av det vi hører
30% av det vi ser
50% av det vi ser og hører
80% av det vi ser, hører og gjør

If you tell me, I will forget
If you teach me, I will remember
If you involve me, I will learn

 
     

updated 28.09.2020

 

Materialteknologi