Fraktaler og kaos

Notatet om fraktaler og kaos er en del av pensum for TMA4165 Dynamiske systemer 2008. Det er tilgjengelig som PDF i A5-format (for lesing på skjerm) og i A4-format (for utskrift).

Ny versjon datert 2008-03-10 rettet et par stavefeil og forenklet avslutningen av beviset for teorem 8. Lagt til noen ord på eksempel 15.

Ny versjon datert 2007-03-20 rettet opp noen feil og mangler.

Ny versjon datert 2007-03-19 har med beviser i fraktaldelen.


2007-03-12 18:48:31 UTC