Polare kurver

Noen andre interessante kurver (lim inn i inputfeltet):

a=0; b=2*Math.PI; r=function (t){return 2*Math.cos(2*t);};
a=0; b=2*Math.PI; r=function (t){return 2*Math.cos(3*t);};
a=0; b=2*Math.PI; r=function (t){return 2*Math.cos(4*t);};
a=0; b=2*Math.PI; r=function (t){return 1-Math.cos(t);};
a=0; b=2*Math.PI; r=function (t){return 2*Math.sqrt(Math.cos(2*t));};

Varier eksentrisiteten e i eksemplet nedenfor: e=0 gir en sirkel 0<e<1 gir en ellipse, e=1 gir en parabel, og e>1 gir en hyperbel.
Tilpass skaleringsfaktoren q etter smak.

a=0; b=2*Math.PI; e=0.5; q=1; r=function (t){return q/(1-e*Math.cos(t));};