Parametriske kurver

Disse kurvene ble vist i forelesningen 2011-01-11. Jeg har flikket litt ekstra på dem, lagt til en variabel a på sykloiden, og plassert alle i samme fil. (Laget med JSXGraph.)

Sirkel

Sirkelen parametrisert ved stigningstallet t til den viste linjen.
Du kan dra punktet langs sirkelen.

Sykloide

Du kan variere a fra 0 til 2 med kontrollen oppe til høyre.
a=1 gir den klassiske sykloiden.
Du kan dra sentrum i sirkelen.
Knappen under skrur kurven på eller av.

Involute

Tenk deg at et tau er surret rundt sirkelen.
Du kan dra det av ved å justere t med kontrollen oppe til høyre.
Knappen under skrur kurven på eller av.