De rene/tørre fakta om Frode Haug:

[Personalia]   [Utdannelse]   [Jobberfaring]   [Undervisningserfaring]   [Hvordan få tak i meg]

 
Frode's Home Page
Personalia:

Navn: Frode Haug
Født: 6.april 1960 (i Furnes ved Hamar)
Bosted: Hamar
Sivilstatus: Gift (29.juni 1985), 3 barn
Tidligere bosteder: Hamar (1960-1979, 1993-dags dato),
Alvdal (1979-1980),
Lahaugmoen militærleir (1980-1981),
Oslo (Blindern Studenterhjem, sentrum, Frogner) (1981-1993).
Tilbake til fakta-menyen.


Utdannelse:

1976-1979: Hamar Katedralskole (naturfaglinjen)
1980: USK-kurs i Forsvarets/Hærens Sanitet, Lahaugmoen   (tidligere "Sanitetsregimentet")
1981-1984: Cand.mag, Universitetet i Oslo,
Matematisk-naturvitenskapelige fakultet
1985: Pedagogisk Seminar
1986-1988: Cand.scient, Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk

Stikkord for informatikk-utdannelsen:
Kvalitetssikring og prosjektledelse, programmering, objekt-orientering, algoritmer og datastrukturer, filbehandling og databaser, datakommunikasjon, operativsystemer, maskinspråk, menneske/samfunn og EDB.
Tilbake til fakta-menyen.


Jobberfaring:

  Hvor Stilling Tema Stikkord
 1 Min to-årige hovedfagsoppgave ble utført ved Norsk Data (1986-1988). Student Forfatterverktøy - verktøy for implementasjon av kursvare. Data-Assistert-Opplæring.
 2 To år ved Forskningssenteret, Alcatel STK (1989-1990). Forsker og prosjektmedarbeider Multimedia og Telekommunikasjon. Systemutvikling, SOM(/SDL/SA), UNIX, C(++)-programmering, objekt-orientering, ISDN, Open Document Architecture (ODA), laserplateproduksjon, hypertext/hypermedia, internasjonale standarder/samarbeide.
 3 To-årig prosjekt med programvare- utvikling for opplæring av piloter i Helikopter Service AS (nå: CHC), Stavanger (1991-1992). Jobbleder og systemutvikler Data-Assistert-Opplæring
(DAO, engelsk: CBT).
Systemutvikling og -innføring, kundekontakt, dokumentasjon, formalisering av standarder og generelle arbeidsrutiner, oppbygging og vedlikehold av felles programmoduler og biblioteksfunksjoner, PC, DOS, relasjonsdatabase (Clarion) og Novell nettverk.
 4 23 år som høgskolelektor ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for informatikk og medieteknikk (IMT) (1993- 2015). Høgskolelektor Undervisning i ulike datafag. Grunnleggende programmering i (Pascal/C/) C++, Objekt-orientering programmering i C++, Algoritmiske metoder (og datastrukturer), Internet, Windows, Virus, Fjernundervisning, DOS, PC, koordinering og veiledning av bacheloroppgaver, koordinering av X-session, drift og vedlikehold av UNSTUKK
 5 N år som universitetslektor ved NTNU i Gjøvik, institutt for datateknologi og informatikk (IDI) (2016- d.d.). Universitetslektor Undervisning i ulike datafag. Grunnleggende programmering i C++, Objekt-orientering programmering i C++, Algoritmiske metoder (og datastrukturer), veiledning av bacheloroppgaver, koordinering av X-session, Drift og vedlikehold av UNSTUKK
Tilbake til fakta-menyen.


Undervisningserfaring:

Tilbake til fakta-menyen.


Hvordan få tak i meg:

Privat:  Store Prestrudveg 41 (til 20/3-04: Orion 7)
      2315 Hamar
      950 55 636


Arbeid:  NTNU i Gjøvik (tidligere: Høgskolen i Gjøvik)
      Postboks 191
      2802 Gjøvik
      61 13 51 91   (direkte)
      61 13 51 00   (sentralbord)


HVOR å finne på skolen:
      Rom A206 (før: Rom K208 og Rom A152/132) 
  

NÅR å finne på skolen:
  - Kontortid: 08.00-15.30 (de dagene som har undervisning i ett eller to emner)
  - Når jeg ikke har timer, så er jeg stort sett å treffe på kontoret.


Tilbake til fakta-menyen.


Frode's Home Page