Kjære Nablakomponenter,

 

Jeg vil med dette minne om Nablas generalforsamling Det store kanoniske ensemble (SKE) mandag 15. februar kl. 16:15. Med tanke på smittevernhensyn og forutsigbarhet vil SKE med høy sannsynlighet gjennomføres digitalt på Zoom, og ikke i S5 som tidligere opplyst. Møtelenke vil sendes ved endelig innkalling, senest én uke før møtet. Sørg for at du har oppdatert programvare og les gjerne gjennom Zoomvettreglene i god tid.

 

Kandidatur:

Det er fortsatt mulig å sende inn ditt kandidatur. Send navn, klasse og stillingen(e) du kan tenke deg til nabla@nabla.no. Dette gjelder kandidatur til styrestilling, fondsstyremedlem og programtillitsvalgt (PTV). Dersom du har spørsmål om hvordan det er å sitte i styret eller spørsmål knyttet til en av stillingene, kan du ta kontakt med nåværende styremedlemmer. Det er mulig å sende inn kandidatur helt frem til valget holdes 15. februar.

 

Sakspapirer:

Vedlagt ligger styret og gruppeledernes årsberetning [2.1], dagsorden [2.2], regnskap og budsjett [2.3]. Årsberetningen vil ikke bli gjennomgått i detalj under møtet, og det er derfor viktig å lese gjennom denne i forkant. Selv om det ikke står eksplisitt på dagsorden, vil det legges inn tilstrekkelig pauser under møtet. Regnskapet og budsjettet er kommentert, som man kan lese ved å holde over rutene i regnearket. Dersom det skulle være noen spørsmål, snakk gjerne med undertegnede, økonomiansvarlig eller send mail til nabla@nabla.no i god før mandag 15. februar.

 

Endringsforslag:

Vedlagt ligger diskusjons- og vedtakssaker [2.4]  samt lov- og forskriftsendringsforslagene som har kommet inn hittil [2.5]. Nye endringsforslag vil bekjentgjøres senest mandag 8. februar, én uke før SKE. Se gjerne gjennom dokumentet med endringsforslag i forkant så du er forberedt på det som presenteres. Det er også mulig å sende inn motforslag, eller andre endringsforslag du ønsker. Send det så inn til via Google-skjemaet eller til nabla@nabla.no før mandag 8. februar.

 

Vi minner samtidig om muligheten for å diskutere alle sakspapirer og forslag i forkant, både skriftlig i #ske-diskusjon på Slack, eller muntlig på kanalen #SKE på Discord. Flere fra styret kommer til å være tilgjengelige på Discord 3. februar og 12. februar fra 12-13 for å prate om alt knyttet til SKE eller endringsforslag.

Det er spesielt to saker som styret oppfordrer til å tenke gjennom på forhånd. Dette gjelder sak 8 om bytte av regnskapsår og sak 9 om særskilt behandling av ubrukte midler, da begge sakene kan ha betydning for budsjettforslaget. Saksfremleggene finnes i vedlegg [2.4].

 

Forretningsorden: 

Styret har utarbeidet et forslag til forretningsorden for SKE/eSKE [2.6]. Denne inneholder møteregler og kutymer som har blitt benyttet på SKE og eSKE før, samt praktisk info om digital gjennomførelse på Zoom. Legg merke til at denne skal godtas av SKE den 15. februar. Dersom du har noen forslag til endringer i forretningsorden ønsker vi gjerne få tilsendt disse til nabla@nabla.no før mandag 8. februar.

 

Dersom det ellers skulle være spørsmål i forbindelse med SKE, innkallingen eller andre ting, ikke nøl med å ta kontakt med enten meg eller noen andre i styret.

 

[2.1] Årsberetning (PDF)

[2.2] Foreløpig dagsorden (GDocs)

[2.3] Regnskap og budsjett (GSheets)

[2.4] Foreløpige Diskusjons- og vedtakssaker (PDF)

[2.5] Foreløpige endringsforslag (Gdocs)

[2.6] Forretningsorden

Sakspapirer fra første innkalling:

[1.1] Stillingsbeskrivelser

[1.2] Nablas lover

[1.3] Nablas forskrifter

[1.4] Redaksjonelle endringer siden SKE 2020 (PDF)

 

 

Med vennlig hilsen,

Frederick Nilsen

Leder for Nabla -

Linjeforeningen for fysikk og 

matematikk ved NTNU

+47 94157390 | leder@nabla.no