Kjære Nablakomponent,

 

Jeg vil med dette kalle inn til Det store kanoniske ensemble mandag 15. februar kl. 16:15 i S5, med forbehold om at møtet kan flyttes digitalt. Det store kanoniske ensemble (heretter kalt SKE) er Linjeforeningen Nablas generalforsamling og høyeste organ, som blir kalt inn hvert år innen 8 uker etter endt regnskapsår. Du som komponent har her sjansen til å bruke stemmeretten din til å påvirke linjeforeningen i året som kommer. Nablas styre for 2021-2022 vil bli valgt, så det er derfor spesielt viktig at du møter opp og stemmer frem de kandidatene du ønsker skal ta over. 

 

Valg av styre, fondsstyre og programtillitsvalgt

Kunne du tenkt deg å stille som styremedlem, fondsstyremedlem eller programtillitsvalgt?

Send ditt kandidatur til nabla@nabla.no med navn, klassetrinn og hvilke(n) stilling(er) du vil stille til. Dette kan du gjøre helt frem til 15. februar, men jeg oppfordrer deg til å vurdere de ulike stillingene så fort som mulig. Du finner oversikt over alle stillingsbeskrivelsene vedlagt [1.1], sammen med kontaktinformasjon til alle slik at du kan kontakte dersom noe er uklart eller det er noe du lurer på. Merk at vi i år kommer til å velge et splitter nytt styremedlem i stillingen som PR-sjef. Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe knyttet til den stillingen. 

 

Kjenner du noen du mener ville passet bra som styremedlem, fondsstyremedlem eller programtillitsvalgt? Da kan du sende inn din nominasjon med fullt navn på kandidat(er), stilling(er) og en kort begrunnelse til nabla@nabla.no helt frem til mandag 15. februar. De nominerte kandidatene vil bli kontaktet av styret, og avsender av nominasjonen vil være anonym for kandidatene.

 

På SKE den 15. februar vil hver kandidat få muligheten til å holde en appell på 2 minutter, i tillegg holdes en lengre spørrerunde der komponenter i salen kan stille spørsmål til kandidatene før det til slutt er votering. Siste mulighet til å stille kandidatur er før votering for den aktuelle stillingen. 

 

Smittevern

For å sørge for fleksibilitet med tanke på en endrende smittesituasjon har vi åpnet for å ha et kombinert fysisk-digitalt møte. Merk at det bare er de som av helsemessige årsaker ikke kan møte opp fysisk som kan delta digitalt. Mer informasjon om dette vil komme i senere innkallinger. Gi beskjed til nabla@nabla.no snarest dersom du allerede vet at du må delta digitalt. Dersom smittesituasjonen forverres, vil SKE bli gjennomført digitalt og du trenger ikke gi beskjed om å delta digitalt i så fall.

 

Sakspapirer

Dagsorden for SKE, årsberetning for styreåret 2020-2021, samt sakspapirer vil bli sendt ut senest to uker i forveien. Vedlagt ligger Nablas lover [1.2] og forskrifter [1.3], samt en oversikt over de redaksjonelle endringene som er gjort siden SKE i 2020 [1.4]. Har du forslag til lov- eller forskriftsendringer? Bruk gjerne følgende Google-skjema: https://forms.gle/wpGWq1ES4KZ9eWUE7

Har du andre saker du vil ta opp? Send det på mail til nabla@nabla.no i god tid før 8. februar. Endringsforslagene og andre saker må ifølge §5 i Nablas lover bli bekjentgjort for komponentene senest én uke før SKE.

 

 

Diskuter sakene digitalt!

I år er det vanskeligere å diskutere sakspapirer og endringsforslag fysisk, i tillegg vil vi forsøke å gjennomføre SKE mer effektivt enn før. Derfor har vi opprettet Slack-kanalen #ske-diskusjon på Nablas Slack (send en e-post til nabla@nabla.no hvis du ikke kommer inn). Det vil også være ekstraordinære kontortider på Nablas Discord-server hvor man kan prate om dette, mer informasjon kommer i neste innkalling.

I tillegg har vi opprettet en digital plakatvegg i år! Her kan du se plakatene til årets kandidater, eller kanskje du også vil laste opp din egen plakat? Plakatveggen finner du i hvert fall på nabla.no.

 

 

Dersom det ellers skulle være spørsmål i forbindelse med SKE, innkallingen eller andre ting, ikke nøl med å ta kontakt med enten meg eller noen andre i styret.

 

[1.1] Stillingsbeskrivelser

[1.2] Nablas lover

[1.3] Nablas forskrifter

[1.4] Redaksjonelle endringer siden SKE 2020 (PDF)

 

 

Med vennlig hilsen,

Frederick Nilsen

Leder for Nabla -

Linjeforeningen for fysikk og 

matematikk ved NTNU

+47 94157390 | leder@nabla.no