Prosjekt- og masteroppgåver, Turid Follestad

Ved medisinsk fakultet kan eg rettleie oppgåver retta mot medisinske problemstillingar. Oppgåvene vil ha ei anvendt vinkling i større eller mindre grad.

Nokre relevante kurs:
TMA4315 Generaliserte lineære modeller
TMA4300 Beregningskrevende statistiske metoder
Analyse av repeterte målinger (ved DMF, 5stp)

Kontakt: Turid Follestad, Klinisk forskningsenhet Midt-Norge / Institutt for samfunnsmedisin, DMF, NTNU.