Presentasjoner

Her kan du laste ned handouts:

Handout

Farmakoterapi ved rus, psykose og bipolar lidelse

Rusmidler ved samtidig bruk av psykofarmaka

Medikamentell behandling av alkoholabstinens

Rus og psykose

Utredningsplan for post 3 Østmarka

Schizofreni

Schizofreni for HiST

Fagdag 190509

Utredning av psykose

Rus og psykiatri

Rusutløst psykose

Fila kan lastes ned ved å høyreklikke på linken under handout og velge Save (link) target as.. osv.
Handouten leses av Adobe Acrobat Reader.

Til post 3
Til hjemmside for jc

Redaktør: jcf, Kontaktadresse: john.chr.flovig@ntnu.no Sist oppdatert: 14.09.2010