Hjemmeside for John Chr. Fløvig


Overlege, St. Olavs Hospital, Psykisk helsevern, avd Østmarka
Førsteamanuensis II, Institutt for nevromedisin, NTNU

Arbeider med utredning og tidlig behandling av unge mennesker med psykoser.
Har forskningsprosjekter om rusdiagnostikk og medikamentbruk ved akutte innleggelser, etterlevelse av behandling og om medisinsk utdanning. PhD 2012.

Her kan du laste ned handouts fra foredrag
 
Publikasjoner og aktivitet registrert i "Cristin"


Redaktør: jcf, Kontaktadresse: flovig@ntnu.no Sist oppdatert: 11.05.2014