. .
Eitt nivå opp

 
  ENGLISH
 
. .
 

Til topp


Til topp

Johannes Falnes

Professor emeritus
Institutt for fysikk
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU)
[før 1996: Noregs tekniske høgskole (NTH), Universitetet i Trondheim]

  Johannes Falnes ved Østmarkneset, Trondheim 1999
•  Adresse:  Institutt for fysikk, NTNU,
7491 Trondheim
Telefon:  7359 3452
Telefaks:  7359 7710
E-post:  Johannes.Falnes(ALFAKRØLL)ntnu.no
 

Sjå nettsider om:
  Bølgjeenergiforsking
  Bøker om bølgjeenergi
 

Opphav og utdanning:

Fødd 1931 i Skudenes.
Eksamen frå NTH, Elektroteknisk avdeling, som "siv.ing.", 1957 og som "dr.techn", 1972.
Fulltidsarbeid i Trondheim 1956-1959 på NTH, i Genève 1959-1961 ved CERN, i Bergen 1961-1964 ved Universitetet i Bergen, i Trondheim 1965-2001 ved NTH/NTNU, bortsett frå SINTEF 1966-1972.
Pensjonist f.o.m. 2002, men enno (2006) fagleg aktiv.
For fleire detaljar om yrkesaktivitetane: Sjå CV (curriculum vitae).
 

Undervisningsinteresser:

Har i seinare år hatt undervisning om utnytting av energien i havbølgjene som ei særleg interesse og arbeidsoppgåve. Underviste tidlegare ymse emne innan elektroteknikk, fysikk og matematikk.
 
Lærebøker:

Falnes, J.: "Ocean Waves and Oscillating Systems: linear interactions including wave-energy extraction". Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2002 ( ISBN 0-521-78211-2). I "paperback"-utgåve 2005 ( ISBN 0-521-01749-1). Finst også som elektronisk bok. Finn ei rettingsliste her.   Falnes, J. og Budal, K.: "Bølgjelære med særleg vekt på akustikk og på optisk diffraksjon". Tapir, Trondheim, 1974. 2. opplag 1977. 3. opplag 1979. (ISBN 82-519-0074-3)
 

Forskingsinteresser:

Aktiv i bølgjekraftforskinga sidan 1973, då Kjell Budal (1933-1989) tok initiativ til slik forsking ved NTH. Tidlegare forskingsinteresser var elektromagnetisme, fysikalsk elektronikk, termonukleær fusjon og plasmafysikk.
 
Medforfattar for populærvitskaplege bøker:

Engineering Committee on Oceanic Resources Working Group on Wave Energy Conversion: "Wave Energy Conversion". Elsevier Science Ltd., 2003, (ISBN 0-08-044212-9).   Holter, Ø., Berge, G., Falnes, J. og Løvseth, J.: "Alternative energiressurser". Universitetsforlaget, Oslo, 1979. (ISBN-82-00-01949-7).
 

Fritidsinteresser:

Forutan friluftsliv er familie og slekt- og lokalhistorie fritidsinteresser.
 
Kontaktadresse: johannes.falnes(a)ntnu.no
Heimesida oppretta: 1996-09-30.   Litt endra:  1997-09-01/ 2002-04-26/ 2003-11-08
Omarbeidd: 2006-08-25                    Sjå her om tidlegare versjonar.