Feil
Feil
Feil
Feil
Feil
Feil
Feil
Feil
Feil
Feil
Feil
Feil
Feil
Feil
Feil
Feil
Feil
Feil


Kilder:

Introduksjon

Oceanservice.noaa.gov. 2020. How Much Water Is In The Ocean?. [online] Available at: <https://oceanservice.noaa.gov/facts/oceanwater.html> [Accessed November 2020].

Regjeringen.no. 2020. Nye Arealtall For Fulldyrka Jord Og Dyrkbar Jord. [online] Available at: <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Nye-arealtall-for-fulldyrka-jord-og-dyrkbar-jord/id2005380/> [Accessed November 2020].

SAPEA, 2017. Food from the oceans: how can more food and biomass be obtained from the oceans in a way that does not deprive future generations of their benefits?.


Kartlegging

Almås, K. and Ratvik, I., 2017. Sjøkart mot 2050 - Tiltak for utvikling av biologisk baserte marine næringer mot 2050. Sintef Ocean,.

Drangsholt, A. and Van Nes, S., 2017. Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. Bellona.

Fauske, M., 2020. Statistikk for akvakultur 2019. Fiskeridirektoratet,.

Jensen, F. and Mjøen, O., 2019. Trøndelag i Tall 2019. Trøndelag fylkeskommune,.

Schjøll, A., 2018. Forstudie om nedadgående norsk sjømatkonsum. SIFO, 5.

Skjermo, J., Handå, A., Broch, O. and Tiller, R., 2017. SINTEF (2019) Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag. SINTEF Ocean,.

Sparboe, L. and Imsland, A., 2019. Akvaplan niva.

Tekfisk | Nyheter om teknologi i fiskeri og havbruk. 2020. Dyrking Av Alger Er Viktig For En Fremtidig Bærekraftig Matproduksjon | Tekfisk. [online] Available at: <https://www.tekfisk.no/meninger/dyrking-av-alger-er-viktig-for-en-fremtidig-barekraftig-matproduksjon/2-1-684885> [Accessed November 2020].

Iversen, A., Asche, F., Hermansen, Ø. and Nystøyl, R., 2020. Production cost and competitiveness in major salmon farming countries 2003–2018. Aquaculture, 522, p.735089.

Kartkatalog.geonorge.no. 2020. Kartkatalogen. [online] Available at: <https://kartkatalog.geonorge.no/> [Accessed November 2020].

Intrafish.no | De siste nyhetene om oppdrettsnæringen. 2020. Lavtrofisk Akvakultur – Et Stort- Men Lite Nyttet Spiskammer Fra Havet | Intrafish.No. [online] Available at: <https://www.intrafish.no/kommentarer/lavtrofisk-akvakultur-et-stort-men-lite-nyttet-spiskammer-fra-havet/2-1-856560> [Accessed  November 2020].

lie, Ø. and Holm, J., 2018. Integrert havbruk – perspektiver, muligheter og utfordringer fra et forvaltningsståsted. Fiskedirektoratet,.

Semb-Johansson, A., Hjermann, D. and Lee, A., 2020. Næringskjede – Store Norske Leksikon. [online] Store norske leksikon. Available at: <https://snl.no/n%C3%A6ringskjede> [Accessed November 2020].

Skeie, K., 2020. Norge Eksporterte Laks, Annen Fisk Og Sjømat For 107 Milliarder Kroner I 2019. [online] NRK. Available at: <https://www.nrk.no/nordland/norge-eksporterte-laks_-annen-fisk-og-sjomat-for-107-milliarder-kroner-i-2019-1.14848782> [Accessed November 2020].

Trigger

Blaalid, G., 2020. Mer Kamskjell Fra Norge - Kyst.No. [online] Kyst.no. Available at: <https://www.kyst.no/article/mer-kamskjell-fra-norge/> [Accessed 27 November 2020].

Handå, A., Forbord, S., Broch, O., Skjermo, J. and Reitan, K., 2009. Dyrking og anvendelse av tare, med spesiell fokus på bioenergi i nordområdene. SINTEF Fiskeri og Havbruk As, 80.

Rafisklaget.no. 2020. Norges RåFisklag - Minstepris. [online] Available at: <https://www.rafisklaget.no/portal/page/portal/NR/PrisogStatistikk/Minstepris> [Accessed 27 November 2020].

Skjermo, J., Hånda, A., Forbord, S. and Reitan, K., 2012. Dyrking av tare i IMTA. Tekna Fiskehelseforeningen,.

Strohmeier, T., Strand, Ø., Jørstad, K., Mortensen, S. and Agnalt, A., 2002. Potensielle Miljøkonsekvenser Ved Havbeite: Kamskjell Og Hummer.

Torrissen, O., Norberg, B., Viswanath, K., Strohmeier, T., Strand, Ø. and Svåsand, T., 2018. Framtidsrettet matproduksjon i kyst og fjord – En vurdering av muligheter for økt sjømatproduksjon i Norge. HAVFORSKNINGEN, 14927.

Winther, U., Olafsen, T., Aarhus, I. and Tveterås, R., 2010. Strategi for norsk blåskjellnæring. SINTEF Ocean,.


Case Åfjord

Kartkatalog.geonorge.no. 2020. Kartkatalogen. [online] Available at: <https://kartkatalog.geonorge.no> [Accessed November 2020].

Nyeafjord.no. 2020. Nye Åfjord. [online] Available at: <http://www.nyeafjord.no> [Accessed November 2020].

ssb.no. 2020. Statistikkbanken. [online] Available at: <https://www.ssb.no/statbank/> [Accessed November 2020].

07091: Virksomheter, etter næring (SN2007) og antall ansatte (K) 2009 - 2020

08536: Sysselsatte (15-74 år), etter bosted, arbeidssted, kjønn og næring (88 grupper, SN2007). 4. kvartal (K) 2008 - 2019

09789: Sysselsatte, etter næring (SN2007) og yrke. Årsgjennomsnitt (1 000 personer) 2011 - 2019

11153: Sysselsatte, etter kjønn og næring (SN2007) (1 000 personer) 2008 - 2019

01405: Kystlinje, etter type (km) (K) (avslutta serie) 2003 - 2009

SSB. 2020. Kommunefakta - SSB. [online] Available at: <https://www.ssb.no/kommunefakta/afjord> [Accessed November 2020].


Hva om?

Helsedirektoratet. 2020. 5. Fisk Til Middag To Til Tre Ganger I Uken. [online] Available at: <https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/kostrad-for-befolkningen/fisk-til-middag-to-til-tre-ganger-i-uken> [Accessed November 2020].

Myhre, M., Fugledal Remme, J. and Carvajal, A., 2020. «Matsvinn – Fra Kaikant Til Butikk». [online] smp.no. Available at: <https://www.smp.no/meninger/kronikk/2019/10/23/%C2%ABMatsvinn-%E2%80%93-fra-kaikant-til-butikk%C2%BB-20218592.ece> [Accessed November 2020].

ssb.no. 2020. Olje Og Energi. [online] Available at: <https://www.ssb.no/energi-og-industri/faktaside/olje-og-energi> [Accessed November 2020].