ARKETYPE FORLAG

Adr. Sunnlandsskr. 50, N - 7032 Trondheim tel. 73 59 48 72, 73 93 80 52,
e-post arne.espelund@material.ntnu.no.
http://www.nt.ntnu.no/users/espelund/forlag.html

Forlaget er et enmanns-foretak.  Alle bøker for salg i 2005 er skrevet av Arne Espelund

  1. Jernblesterovner fra nyere tid. Brosjyre. 1996.
  2. Bloomery Furnaces from a recent Period. Pamphlet. 1996
  3. Brunosten. Historien til et godt næringsemne gjennom 300 år. pp 60. ISBN 82-992430-7-6. 2000 (1. utgave 1998, ny utgave 2000). Pris kr. 50 + porto.
  4. Bondejern i Norge. pp 158. ISBN 82-992430-6-8. 1999. Ny oppdatert utgave 2005. 176 sider ISBN 82-992430-9-2  Pris ved direktesalg fra forlaget kr. 220
  5. Jernet i Vest-Telemark – der tussane rådde grunnen.  2004. 200 sider. ISBN 82-992430-8  Pris ved direktesalg fra forlaget 250.

For den siste boka har forfatteren fått pris fra Rikard Berges minnefond v/ Telemark historielag.

6.     Fra berggrunn og jordsmonn i Rørostraktom – med tillegg fra Alvdal-Folldal i sør til Tydal i nord. 

Denne boka vil foreligge i september.  Forventet pris ved direktesalg kr 250

Alle fagbøker blir sendt uten tillegg for porto.  Inntekter ved boksalg går til videre forskning!