Innovasjonsarbeid

Det humanistiske fakultet, NTNU

Innovasjonsleder
Dagfinn D. Dybvig

Ansatteside
Blogg på Medium.com
Følg på Twitter

Strategiske utviklingsmål for innovasjon på HF

Inkludere sosialt og kulturelt entreprenørskap, innovasjon og nyskaping i våre studier og vår forskning der det er relevant. Styrke samarbeidet med næringsliv, kulturliv og offentlig virksomhet.

Humanistisk nyskaping bidrar til positive forandringer og har nytteverdi for økonomi, samfunn, kultur, offentlige tjenester, velferd, miljø og livskvalitet utenfor den akademiske verden. Utdanningen, forskningen og den kunstneriske virksomheten ved fakultetet vårt gir oss et godt grunnlag for å møte samfunnsutfordringene. Tverrfaglighet er en forutsetning for å lykkes. Kunnskapen vi har om mennesket, dets verdier og tankesett, legger premisser for vår tilnærming til innovasjon og nyskapning.

Utdanningen, forskningen og den kunstneriske virksomheten ved fakultetet vårt gir oss et godt grunnlag for å møte samfunnsutfordringene. Tverrfaglighet er en forutsetning for å lykkes. Kunnskapen vi har om mennesket, dets verdier og tankesett, legger premisser for vår tilnærming til innovasjon og nyskapning.

Les også om humanioras samfunnseffekt på dekanatets blogg.

Innovasjonsledernes oppgaver

Innovasjonslederens viktigste oppgave er å utløse mer av innovasjonspotensialet fra forskning og forskningssamarbeid. Stillingene er helt nye og sentrale arbeidsoppgaver vil være å:

Gå aktivt i dybden i forskningsresultater for å identifisere og realisere ideer til mulige innovasjoner. Bidra til å øke nyskapingsaktivitet med utgangspunkt i klynger, sentra og satsinger. Realisere forskningsbasert innovasjon sammen med samarbeidspartnere. Videreutvikle innovasjonskultur og innovasjonsfaglig arbeidsmetodikk i fagmiljøene. Øke synligheten av fagmiljøenes og samarbeidspartnernes innovasjonsaktivitet. Delta på relevante strategiske arenaer.

Innovasjonsleder skal være døråpner for nye samarbeidsmuligheter, og jobbe med ledende kompetansemiljø ved NTNU og i team med andre innovasjonsledere.

Eksempler på innovative samfunnsbidrag fra HF

Forskning innen humanistiske fag har som et av sine mål å bidra til å løse samfunnsutfordringer for nåtid og framtid.

Her finner du noen smakebiter på hvordan humanistisk forskning bidrar til endring og nytenking på ulike samfunnsarenaer.

Art and Technology Task Force (ARTEC)

LIM: Language, integration, media

Bedre språklæring: Fra 10 års grunnforskning til app

Å leve vidare med minna etter 22. Juli

Teater for integrering og demokratisk deltakelse

Trondheim Electroacoustic Performance

Digital hanske gir dirigenten kontrollen tilbake

Hvordan sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter?

Se også:

Centre For Sustainable Energy (FME CenSES)