Toppskarv-han som passer på sine egg!

Børge og Siri veier unge av Toppskarv.
 
 

Toppskarven på Sklinna. Totalt hekker det omkring 2000 par Toppskarv på Sklinna
 
 
 
 
 
 

0
 
 

På en av de meget sjeldne dager på Sklinna, hvor det er varmt og sol fra klar blå himmel, er det fint å kunne sitte utendørs; både for å spise og føre inn data på PC'en.

Her jobbes det innendørs; i rommet som er kombinert arbeidsrom, kjøkken, spiserom, oppholdsrom og kontor. 'Labben' er i et rom ved siden av.
 
 
 

Det er andre arter som hekker inn imellom Toppskarvene, slik som f.eks. Alke, som ses her. Også Lomvi, Teist og Lunde hekker blant Toppskarvene. Det hekker totalt ca. 4000 par Lundefugl. Lomvi og Alke finnes i et antall av omkring 50-80 par.
 
 
 

Daniel og Børge prøver å legge en strategi........! Dette var FØR Børge klippet håret!
 
 

Jobbing på 'labben'! Ikke akkurat som i de nye lokaler i Realfagbygget ved NTNU i Trondheim, men rommet fungerer til tross for haugevis av sementsekker, gamle malingbokser, fiskekasser mm. Her skal det bl.a. foretas metabolismemålinger.

Forbindelsen til omverdenen skjer via redningsbåten 'Kaptein Skaugen' som kommer fra Rørvik en gang i uka. Her er det 'tellekorpset' fra NINA som forlater øya.
 
 
 
 
 

Sklinna fyr i kveldssolen. Et sjeldent flott syn!

Børge skjærer fisk (friskfanget sei) til senere bruk for foring av Toppskarv-unger. I regnvær; noe som desverre er alt for typisk for Sklinna!!
 
 
 
 
 
 
 
 

[Tilbake til min hjemmeside]