Veiledede hovedfagsstudenter

Bo Lindqvist
 
 
Navn Tittel på oppgave Dato
Dag Jansson Dynamisk risikoanalyse 26.01.1981
Runar Østebø On the availability of sales gas from the Frigg field 08.02.1982
Gro Seim Statistisk beslutningsanalyse av strategier for norsk oljevernberedskap 12.12.1982
Jørn Vatn Flerfaseregresjon anvendt på dybde/trykk-målinger fra et oljereservoar 17.03.1986
Doris Tove Kristoffersen En tilgjengelighetsmodell for flyt-nettverk, med anvendelse på produksjons- og transportsystemer for olje/gass 02.02.1987
Jo Hulbækdal Analyse av produksjonstilgjengelighet ved undervanns produksjonssystemer for olje/gass 29.01.1987
Håkon Tjelmeland Regresjonsmodeller for sensurerte levetidsdata, med anvendelse på feildata for sikkerhetsventiler i olje/gass produksjonsbrønner 14.04.1988
Stein Hauge Bruk av Markov-modeller i pålitelighetsanalyse 15.04.1988
Oddgeir Samset Reliability estimation based on operating history of repairable systems 07.03.1988
Helge Hellebust Exact and approximate calculations of uncertainty in system reliability evaluations 29.12.1989
Gunnar Gundersby Løvås Investigation of risk from ship transport of liquid hydrogen on a waterway 27.04.1990
Olav Bakken Regression models for censored life time data with applications to reliability analysis of safety valves 08.01.1990
Sigurd Borge Multinære strukturer med delvis ordnede system- og komponenttilstander  08.02.1990
Rune Gåsemyr Generalisert feiltreanalyse 15.06.1990
Svenn Fjeld Olsen (cand.scient.) Estimering under ordningsantakelser i Markov-modeller 10.07.1990
Ivar Skjeldal Reliability assessment of subsea isolation function 16.12.1991
Kari Hege Mørk Simulering av gassnettverk 23.01.1992
Hilde Oddaker Graphical estimation for repairable systems with explanatory variables 10.02.1992
Jorunn Seljelid Statistical methods for repairable systems reliability, with applications to x-mas tree valves on production platforms  21.02.1992
Georg Elvebakk Resampling teknikker for analyse av reparerbare systemer 24.02.1992
Helge Langseth Uber die Unsicherheit der Zuverlassigkeitsschatzungen 13.04.1993
Yu Liping Bootstrapping methods in statistical inference 03.05.1993
Jan Terje Kvaløy Analysis of repairable systems: Trend testing 30.03.1994
Inger Maren Tveit Sammenkobling av ekspertvurderinger og data i pålitelighetsanalyse 10.01.1994
Tove Andersen Dimensionality selection in regression 08.02.1994
Geir Arne Kjønstad Selected determinants for all-cause mortality among 2242 diabetics. A follow-up study after The Nord-Trøndelag Health Survey 1984-86 25.02.1994
Lena Ringstad Olsen Statistisk analyse av daglige driftsparametre i resirkulerte anlegg for ålproduksjon 19.07.1994
Nils Meland Regression with censored response - Analysis of coagulation time of blood 11.04.1994
John Bjørnar Bremnes Multippel ikke-parametrisk regresjon ved hjelp av splines 09.01.1995
Knut Heggland Nonparametric Estimation in Trend-Renewal Processes 13.02.1995
Øystein Amundrud Radial basis function networks from a statistical perspective 06.06.1995
Ole-Kristian Lundal Statistisk analyse av overlevelsesdata fra bestrålte kreftceller 17.07.1995
Anne Gunnhild Kraggerud Parametric variogram estimation in a Bayesian framework 18.01.1996
Håvard Brandt Uncertainty analysis: An important tool in statistical modeling 02.05.1996
Gustav Rosland Expert judgment and performance-testing of decision makers  02.05.1996
Sonja Stamnes Diskriminantanalyse av keisersnittfødsler 28.02.1997
Beate Sander Krogstad Risikofaktorer for brystkreft. En oppfølgingsstudie av 38178 kvinner i Nord-Trøndelag 10.07.1998
Mari Sandelien Analyse av fart, vekt og luke for store mengder enkeltobservasjoner av kjøretøy ved hjelp av SPSS. - Espa og Basterud på E6 i 1998 08.03.1999
Marius Pedersen Noen rettsgenetiske problemer belyst ved simulering 07.02.2000
Marianne Hagelsteen Kvien Bayesian Approach to Analysis of Statistical Models for the Failure Pattern of Repairable Systems 18.12.2000
Cathrine Christiansen Sikkerhets- og pålitelighetsvurdering av sikringsanlegg for planoverganger i norsk jernbane 30.12.2000
Håkon Malmedal Trendtesting for repeterte hendelser 25.01.2001
Håkon Snørteland Daltveit Ikkeparametrisk Cox-regresjon 05.02.2001
Kjersti Ulset Eksakt testing i Poisson-prosesser 15.06.2001
Asbjørn Berge Two-way clustering of gene expression data 08.06.2001
Monica Liamo Hisken Statistisk inferens av data for rekurrente hendelser med kovariater 31.01.2002
Bård Støve Competing risk models 14.06.2002
Helge Bratland Modellering av resultater i engelsk fotball 24.06.2002
Ole Fridtjov Dolven Statistical Modelling of Failure and Inspection Data for the Railway Line Dovrebanen (Ekstern veileder: Per Hokstad) 27.06.2003
Egil Ferkingstad Estimating the proportion of true null hypotheses, with application to DNA microarray data (Medveileder: Mette Langaas) 30.06.2003
Kjetil Strandeng Pedersen Analyse av competing risks for reparerbare systemer 21.06.2004
Truls Møller Statistisk inferens med MCMC i frailty-modeller i levetidsanalyse 25.06.2004
Guro Skogsrud Competing risks 13.06.2005
Linn Smørås Wasmuth Analyse av Markovmodeller for HIV-smitte og progresjon av HIV til infeksjon. Ekstern veileder: Odd Aalen, Universitetet i Oslo 13.06.2005
Jon Michael Gran Statistisk inferens i HTRP-prosesser. 27.06.2005
Bjørnar MortensenBetydning av feilspesifisert underliggende hasard for estimering av regresjonskoeffisienter og avhengighet i frailty-modeller. Oppgaven er utført ved Biostatistisk avdeling, Univ. i Oslo 21.05.2007
Jørgen FuruStudy of Contributions to Variation in Elements Between Charges of the Same Quality at Hydro Aluminum Sunndal. Oppgaven er utført ved Hydro Aluminium, Sunndalsøra. 05.07.2007
Bjarte Rannestad Exact Statistical Inference in Nonhomogeneous Poisson Processes, based on Simulation 06.07.2007
Marianne RiksheimA simulation of the development and screening of cancer mammae 26.05.2009
Ingrid Bjørkli Aa estimere feilrater for periodisk testede flertilstandssystemer med sovende feil. 16.06.2009
Aud BørstingBayesianske nettverk kontra Monte Carlo simulering for estimering av produksjonsregularitet. Oppgaven er utført ved Safetec Nordic, Oslo/Trondheim 11.06.2009
Anne Bakke Aasen og Marianne FinborudModeling of conditon-based maintenance by competing risks. Oppgaven er utført ved Det norske Veritas, Høvik 11.06.2009
Morten Nilstad PettersenReliability analysis of fire water systems on offshore installations. Oppgaven er utført ved Scandpower, Trondheim 08.06.2009
Guri Sundgot HalvorsenGuidelines and Methodology for Consequence Analysis of Riser Leaks Based on Simulations and Statistical Learning. Oppgaven er utført ved Scandpower, Trondheim 06.06.2010
Erik SælenStochastic Modelling and Simulation for Transit Shipping along the Northern Sea Route. Oppgaven er utført ved Det Norske Veritas, Trondheim 09.06.2010
Mahder Assefa TujiVariable selection in Cox-models using the L1-regularization path algorithm. 19.08.2010
Lillian GrudeRisk factors for breast, uterine and ovarian cancer: A competing risks analysis. 20.06.2011
Stein AaserudResiduals and functional form in accelerated life regression models. 09.06.2011
Håkon Husby Statistical modeling of maintenance on offshore oil and gas installations. Oppgaven utføres ved Det Norske Veritas, Høvik 01.07.2011
Zhiqi Feng Markov process applied to degradation modelling. Different modelling alternatives and their properties. Medveileder: Forsker Thomas Welte, SINTEF Energi. 03.06.2013
Ida Hakavik Braarud Analysis of life regression models for censored data. 12.06.2013
Ioannis Vardaxis Methods for Analysis of Big Data. A Combination of the Lasso Method and the Case-Crossover Design for Investigating Potential Drug Side Effects on Myocardial Infarction. Medveileder: Imre Janszky, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU: 12.06.2014
Gunnhild Hardersen Presthus Condition monitoring and failure prediction in complex systems. 20.06.2014
Christoffer Haug Laache Phase-type inference on competing risks models with covariates, using MCMC methods. 20.06.2014
Susanne Hodneland KjølenPhase-type modeller for konkurrerende risikoer. 12.06.2015
Beate SildnesModelling of Dependent Competing Risks and Semi-Competing Risks by Means of First Passage Times of Gamma Processes. 12.06.2015
Odd Eirik FarestveitA Simulation-based Approach for Exploring the Degradation and Maintenance of a Single-unit System 12.06.2015
Shipra Sachdeva Imperfect Testing and its Influence on Availability of Safety Instrumented Systems. Medveileder: Anne Barros, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk 29.06.2015
Chenxing Li Introduction to System Signatures and Their Applications in Reliability Engineering 08.06.2016
Marius Fagerland Conditional Sampling from a Gamma Distribution given Sufficient Statistics 10.06.2016
Maria Lie Selle Modelling of Semi-Competing Risks Using the Illness-Death Model with Shared Frailty 13.06.2016
Audun Sektnan Exact Statistical Inference in Parametric Models: Methods for Constructing Confidence Intervals and Confidence Regions Based on Conditional Parametric Bootstrap and Data Depth 11.06.2017
Per Erik Haugedal Nonparametric estimation in trend-renewal processes 23.06.2017
Gina Magnussen Power Modeling in Cross-Country Skiing. A Quantitative Approach by Sensitivity Analysis and Monte Carlo Simulation. Oppgaven er utført ved Senter for toppidrettsforskning, NTNU. Medveileder: Jan Kocbach 27.06.2019
Anders Christiansen Sørby Generative Adversarial Network (GAN) extensions and applications in image processing and generation 24.06.2019
Martin André Brevik Blindheimsvik Functional form for covariates in parametric accelerated failure time models using nonparametric exponential regression 18.06.2019
Huimi ChenModeling survival data by Coxian phasetype models 05.06.2020