FORSLAG TIL FORDYPNINGS- OG MASTEROPPGAVER

Tema: Teknisk og medisinsk levetidsmodellering

VEILEDER: Bo Lindqvist, Rom 1129, bo.lindqvist@ntnu.no

SAMMENDRAG: Prosjektene innenfor dette temaet går ut på å studere stokastiske modeller og statistiske metoder for analyse av levetider. Dette kan gjelde feilhendelser for mekaniske og elektroniske systemer (dvs. pålitelighetsanalyse), eller hendelser forbundet med for eksempel sykdomsdiagnose eller død i medisinske anvendelser. Mange av de aktuelle modellene og metodene kan brukes både i tekniske og medisinske sammenhenger.

NYTTEVERDI: Levetidsmodellering og -analyse er et viktig anvendelsesområde for sannsynlighetsregning og statistikk. I tillegg til å gi et innblikk i praktisk levetidsanalyse, vil prosjektene inneholde vesentlige momenter av generell stokastisk modellering og statistisk analyse.

BESKRIVELSE: Begrepet levetidsmodellering er her tenkt forholdsvis vidt. I utgangspunktet kan man tenke på levetiden for et dyr eller menneske - fra fødsel til død - eller for en mekanisk eller elektronisk komponent - fra installasjon til svikt. Med levetidsdata vil vi da mene observasjoner av levetid for en gruppe individer eller komponenter. Mer generelt vil vi kunne studere individer eller komponenter med tilstander som endrer seg med tiden, og vi er interessert i å studere dette mønsteret. I den enkleste form vil disse tilstandene være levende og død, men de kan for eksempel også bestå i ulike stadier av en sykdom, der man kan være frisk en periode, få tilbakefall osv. I pålitelighetsanalysen studeres såkalte reparerbare systemer, der systemet etter en feil vil bli reparerbart og så satt i drift igjen, feiler så på ny osv.

Prosjektene innenfor temaet vil gå ut på å studere metoder for stokastisk modellering, og/eller metoder for statistisk analyse av tilhørende data. Utgangspunktet vil her være modeller og metoder som er studert i faget Levetidsanalyse, men mer avanserte metoder vil også kunne bli studert. Aktuelle praktiske situasjoner vil kunne gjelde mekaniske eller elektroniske systemer, men også være medisinske fenomener. Mange av de samme metodene brukes i begge sammenhenger.

Prosjektformen vil kunne være enten litteraturstudier, simuleringsstudier av eksisterende metoder, utvikling av nye metoder/tilpasning av beslektede metoder. Det er også svært aktuelt, og viktig for forståelsen av feltet, å analysere virkelige datasett.