TMA 4315  GENERALIZED LINEAR MODELS

FALL 2006

 

Messages

09.01.2007 Her er eksamensresultatene (samlet karakter på øvingene i parantes):

654155   B   (A)

655325   B   (A/B)

658507   C   (B)

661544   A   (A)

661550   A   (A)

689333   B   (B)

14.12 Her er eksamensoppgave og løsningsforslag for årets eksamen. Merk at løsningsforslaget også beregner standardavvik for estimatet til slutt i Oppgave 1e, mens det ikke ble spurt etter dette i oppgaven.

GOD JUL!

22.11 En håndskrevet side om devians og deviansresidualer ved multinomiske responser er lagt ut under “Progress”.

21.11 Sara har nå rettet Obligatorisk oppgave 4. Dere kan hente den på hennes kontor. Husk at oppgavene skal leveres inn igjen senest 24. november.

17.11 Endelig pensumliste er nå lagt ut under ”Curriculum” nedenfor.

13.11 Tillatte hjelpemidler på eksamen: Alle trykte og skrevne hjelpemidler. Enkel kalkulator. (Bestemt av faglærer i samråd med referansegruppe).

10.11 Obligatorisk oppgave 4 er nå lagt ut her!

07.11 Sara har nå rettet Obligatorisk oppgave 3. Dere kan hente den på hennes kontor.

01.11 Oppgaveregning fra boka denne uken (til fredag 12.15-13 i R50): Boka avsnitt 9.9 Exercises: 9.1, 9.4, 9.6  (s. 168-170).

01.11 Endelig frist for innlevering av de fire øvingene er fredag 24. november kl 14 (innlevering til Sara elektronisk eller i postboks i 7. etasje).

20.10 Obligatorisk oppgave 3 er nå lagt ut her!

16.10 Sara har nå rettet Obligatorisk oppgave 2. Dere kan hente den på hennes kontor.

Obligatorisk oppgave 3 legges ut fredag I denne uken (20.10). Innlevering er mandag 30. oktober.

11.10 Oppgaveregning fra boka denne uken (til fredag 12.15-13 i R50): Boka avsnitt 8.6 Exercises (s. 148-150). Det viktigste er å sette opp modeller. Eventuell kjøring i R kan gjøres ved hjelp av kommandoer gitt på foilene GLM11 og GLM 12 (se ”Progress” nedenfor). Merk at mesteparten av stoffet om Ordinal Logistic Regression blir tatt på forelesning først i neste uke.

29.09 Obligatorisk oppgave 2 er lagt ut her! Et R-program for løsning av Exercise 4..2 (c)(d) i Dobson (forrige ukes øving) ligger her.

25.09 Øvingslærer Sara har nå rettet Obligatorisk oppgave 1. Dere kan hente den på hennes kontor.

Obligatorisk oppgave 2 legges ut fredag I denne uken (29.09). Innlevering er mandag 9. oktober.

18.09 Det blir oppgaveregning fra boka også i denne uken: Se boka avsnitt 4.5 Exercises (s. 67-68): Oppgave 4.1-4.3 (blanding av håndregning og computer-oppgaver). Et R-program og et plott til oppgave 3.5 fra forrige uke ligger her.

13.09 Referansegruppe er nå oppnevnt: Består av: Susanne Svendsen (brukernavn susannsv) og Torstein Tønnessen (brukernavn torsteto).

12.09 Det blir oppgaveregning fra boka I denne uken: Se boka avsnitt 3.6 Exercises (s. 53-55): Oppgave 3.1-3.10. Oppgavene gjennomgås/diskuteres fredag 15.09 kl. 12.15-13.00 i R50.

04.09 Ingen forelesninger denne uken. Det settes ikke opp faster veiledningstider for øvingen. Dere kan komme innom øvingslærer Sara Martino på rom 1122 I SB II dersom dere star fast, eventuelt gjøre avtale pr epost først (se epost-adresse nedenfor). 

31.08 Link til fagets øvingsside er nå lagt ut nedenfor (og her). Første tellende øving blir lagt ut I løpet av dagen.

30.08 Nullrommet er nå reservert for TMA4315 fredager 12.00-14.00.

Første øving (av de fire tellende) blir lagt ut senest fredag i denne uken. Den har innlevering mandag 11. september kl 14.

23.08 Husk forelesning fredag 25. august 12.15-14 i rom 734 SB II.

Jeg har nå fått auditorier til forelesningstimene som gjelder fra neste uke:

Mandag 08.15 – 10.00 i EL1 (Gamle Elektro)

Onsdag 08.15 – 10.00 i F4 (NB!)

 

22.08 First lecture was held today.

NEXT LECTURE WILL BE FRIDAY August 25 at 12:15-14:00 in room 734 Sentralbygg II.

Because of collisions we agreed to change lecture times (starting next week) to:

Monday 08:15 – 10:00. (Starting Monday August 28). Room no. to be announced later.

Wednesday 08:15 – 10:00. (Starting Wednesday August 30).  Room no. to be announced later.

 

10.08 Welcome to the website of TMA4315! First lecture is August 22 (see below for details). More information will gradually be available on the website before the lectures start.

 

About the course

Weekly hours: Fall: 4F+1Ø+7S = 7,5 SP

Course type: Lectures and exercises with the use of a computer (MINITAB). Lectures may be given in English. Portfolio assessment is the basis for the grade awarded in the course. This portfolio comprises a written final examination 60% and selected parts of the exercises 40%. The results for the constituent parts are to be given in %-points, while the grade for the whole portfolio (course grade) is given by the letter grading system. Retake of examination may be given as an oral examination.

 

Lecturer

Professor Bo Lindqvist, room 1129, Sentralbygg II. Phone (735)93532. 
Office hours: To be announced.
Email: bo@math.ntnu.no

 

Exercise lab teacher

Research assistant Sara Martino, room 1126, Sentralbygg II. Phone (735)50221
Office hours: To be announced.
Email: martino@math.ntnu.no

 

Referansegruppe

Susanne Svendsen (brukernavn susannsv)

Torstein Tønnessen (brukernavn torsteto).

 

Course book

Annette J. Dobson: An introduction to generalized linear models, 2nd ed. Chapman & Hall/CRC, 2002.

Here are online data sets and outline solutions to the exercises from the book.

Note: The book is available as ”E-book” through BIBSYS.

In addition, notes/copies about certain topics will be handed out as needed.

 

Curriculum

FINAL CURRICULUM (November 17)

 

Here is PRELIMINARY CURRICULUM (to be updated as time goes). 

 

Lectures

Tuesdays 12.15-14.00 in room R81.


Thursdays 10.15-12.00 in room R59 (may be changed due to collision with TMA4285 Tidsrekkemodeller)


First lecture is Tuesday, August 22, 12.15-14.00 in R81.

 

Exercises

There will be both theoretical and practical exercises. Practical exercises will make use of the statistical package R.

Four specially assigned exercises comprise 10%-points each of the total grade (see exercise website).

This is link to exercise website.

DatalabenNullrommet” has been reserved for the course on  Fridays 12-14. First time: September 1 (guidance on Exercise 1 + general information on R).

Theoretical exercise hours (in the weeks without obligatory exercises) are in R50, Fridays 12.15-13.00.

 

Final exam:

December 14, 2006. Written. 4 hours.


Permitted aids: C. Specified written and handwritten aids permitted. Specially assigned simple calculator permitted.

For exam 2006: All written and handwritten aids plus specially assigned simple calculator permitted.

 

Earlier exam

Exam TMA4315 December 9, 2005.  Here is solution.

 

 

 

Progress

Week 46 (20 and 22 November): Will go through Exam 2005. Repetition of main parts of the course. A one-page note on residuals in connection with multinomial responses can be downloaded here.

Week 46: No lectures. Obligatory Exercise 4. Deadline: 20 November.

Week 45 (6 and 8 November): Log-linear models for contingency tables. Ch. 9 + pages 10-21 in Chapter 5: Log-linear Models which is found from the link “Homepage of Gèrman Rodriguez” at the bottom of this course page. In addition: Notes on Dispersion parameters and Quasi-likelihoods in GLM, Extending Dobson. You find the foils here: GLM17. Will, if time permits on Wednesday, go through Exam TMA4315 December 2005 (can be downloaded above).

Week 44 (30 October and 1 November): Log-linear models for contingency tables. Ch. 9. Foils GLM15-16.

Week 43: No lectures. Obligatory Exercise 3. Deadline: 30 October.

Week 42 (16 and 18 October): Ordinal multinomial regression. Ch 8. Poisson regression. Log-linear models (started discussion of these). Ch. 9. Foils GLM13, GLM14.

Week 41 (9 and 11 October): Nominal and ordinal multinomial logistic regression (did not finish ordinal regression). Ch. 8. Foils GLM11, GLM12. The tools to analyze multinomial data are in the R library VGAM (installed on the student server). You may download it to your own computer from the website http://www.stat.auckland.ac.nz/~yee/VGAM/.

Week 40: No lectures. Obligatory Exercise 2. Deadline: 09 October.

Week 39 (25 and 27 Sept): Deviances and hypothesis tests. Ch. 5.5-5.7. Logistic regression. Ch. 7. Foils GLM9.GLM10. Notat om logistisk regresjon I R.

Week 38 (18 and 20 Sept): General theory of GLM, maximum likelihood etc. Ch. 3-5 in book (continued). Foils GLM7-8.

Week 37 (11 and 13 Sept): General theory of GLM, maximum likelihood etc. Ch. 3-5 in book. Foils GLM5, GLM6.

Week 36: No lectures. Obligatory Exercise 1. Deadline: 11 September

Week 35 (28 and 30 August): Finished Chapter 6. Gone through most of 3.2 and 3.3. Foils GLM3-4.

Week 34 (22 and 24 August): Introduction to course. Normal Linear Model (Ch. 2 and Ch. 6). Foils GLM1, GLM2.

 

Downloads

 

 

Links

TMA4270 Multivariabel analyse: Informasjon om R.

Danmarks JordbrugsForskning: Introduksjon til R.

Fitting GLM in R

Homepage of Gèrman Rodriguez: Lecture notes on GLM's.

Generalized linear Models at StatSci.org

Generalized linear Models at StatSoft.com

 

----
Redaktør:
Instituttleder    Kontaktadresse: Webmaster   
Last updated:
2007-01-09 13:17