Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

ST2203 - Sannsynlighetsregning og statistikk II (tidligere MNFST102)

Høsten 2003

Om kurset | Lærebok og pensum | Eksamen | Foreleser | Forelesninger | Øvinger | Øvingsoppgaver | Dataøvinger | Om denne siden

Om kurset

Emnet viderefører sannsynlighetsregning, estimering og hypotesetesting fra MNF ST 101. Det behandler bl.a. sammenligning av to utvalg, tester for tilpasning, regresjonsanalyse og ikke-parametriske metoder. Kurset inneholder også litt om bruk av programpakker i statistikk (MINITAB).

  • 5 vekttall
  • Varighet: 1 semester (høst).
  • Forelesninger: 4 timer pr. uke.
  • Regneøvelser: 2 timer pr. uke.
  • Eksamen: 6 timer skriftlig.
  • Bygger på: MNF ST 101, MNF MA 100, MNF MA 108 og MNF MA 109.
Lærebok og
pensum
Larsen, R. J. og Marx, M. L. (2001). An Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications, Third Edition.

Pensum: Kapitlene 3 - 10, 11.1-11.4 og 14.1-14.3, med vekt på det stoffet som ikke er inneholdt i MNFST101.
I tillegg kommer notatene: "Fordelingsteori for transformasjoner av stokastiske variable" og "Notat om kumulantgenererende funksjoner" som kan lastes ned under "selvstudiumsprogram" nedenfor.

Eksamen Mandag 8. desember 2003. Skriftlig, 6 timer. Hjelpemidler: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
Foreleser:

Professor Bo Lindqvist, Institutt for matematiske fag, NTNU. Rom 1129, 11. etg., SBII. Telefon: (735) 93532. E-post: bo@math.ntnu.no

Forelesninger

Faget blir høsten 2003 gitt som et ledet selvstudium.

Et selvstudiumsprogram er utarbeidet og vil danne grunnlag for undervisningen.

Et hefte med eksamensoppgaver 1992-99 kan her lastes ned som pdf-fil. I tillegg legges ut nyere eksamensoppgaver nedenfor:

Desember 2001, Løsning desember 2001, Desember 2001b, Løsning desember 2001b, Juni 2002, Januar 2003, Juni 2003, Desember 2003, Løsning desember 2003.

Faglærers treffetid er TIRSDAGER KL. 12:15 - 14:00 i Rom 1129, 11. etg., SBII. Du kan komme når som helst i denne tiden. Ellers, send gjerne email dersom du har spørsmål eller ønsker å avtale møter til andre tider.

Om denne siden

Instituttets hjemmeside finner du på http://www.math.ntnu.no. Her finner du bl.a. faginformasjon for andre kurs.

All informasjon om ST2203, øvingsoppgaver etc., vil etterhvert gjøres tilgjengelig på denne siden.

Last modified: Fri Jan 2 10:14:42 MET 2004


Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Webmaster