SIF5075 LEVETIDSANALYSE

MINITAB-macroer

Macroene nedenfor er "hjemmesnekrede" for anledningen, og garanteres ikke å virke etter hensikten under alle forhold. Dersom du får problemer med bruken, kan det lønne seg å starte med en "Worksheet" som er tom i alle andre kolonner enn de som er angitt som input. Dersom noen lager forbedrede versjoner av macroene, eller lager andre makroer av interesse for faget, så send dem gjerne til foreleser (som da eventuelt kan legge dem ut).

Dersom du vil redigere noen av macroene, virker det som om WordPad i Windows er det program som passer best. Hvis du får problemer med bruk av macroene, kan du også prøve å lagre dem som tekst-filer og passe på at hele navnet med ”.txt” blir med når du kaller dem fra MINITAB.

MINITAB har antageligvis på din maskin en katalog C:\Program Files\MTBWIN\Macros der den legger sine egne macroer. Hvis du kopierer en av macroene nedenfor dit, kan du kalle den enkelt ved for eksempel

MTB>%SIF5075nelson c1-c7

(Sammenlign med det nedenfor. Merk at du nå ikke bruker anførselstegn, og at du ikke bruker ”etternavn” på filnavnet).

 

Nelson-plott -- Bruksanvisning:

·  Last ned filen og legg den (for eksempel) på katalogen

C:\dinkatalog\

·  La (for eksempel) kolonne C1 inneholde de observerte tidene, ordnet etter stigende tid, og la C2 inneholde sensureringene (med 1 for levetid og 0 for sensureringstid)..

·  Aktiver "Enable Commands" fra menyen under "Editor" øverst på MINITAB-siden. Husk å klikke inne i "Session-vinduet" først.

·  Kommandoen

MTB> %"C:\dinkatalog\SIF5075nelson.mac" c1-c7

legger da resultatene i C3-C7. Husk å bruke anførselstegn (") som anvist.

TTT-plott (usensurerte data)-- Bruksanvisning:

·  Last ned filen og legg den (for eksempel) på katalogen

C:\dinkatalog\

·  La (for eksempel) kolonne C1 inneholde de observerte tidene, ordnet etter stigende tid. Husk at det ikke skal være sensurerte tider.

·  Aktiver "Enable Commands" fra menyen under "Editor" øverst på MINITAB-siden. Husk å klikke inne i "Session-vinduet" først.

·  Kommandoen

MTB> %"C:\dinkatalog\SIF5075tttplot.mac" c1-c5

legger da resultatene i C2-C5, i samme rekkefølge som i Table 9.1 i boken. Husk å bruke anførselstegn (") som anvist.

TTT-plott og Barlow-Proschans test (sensurerte data)-- Bruksanvisning:

·  Last ned filen og legg den (for eksempel) på katalogen

C:\dinkatalog\

·  La (for eksempel) kolonne C1 inneholde de observerte tidene, ordnet etter stigende tid, og la C2 inneholde sensureringene (med 1 for levetid og 0 for sensureringstid).

·  Aktiver "Enable Commands" fra menyen under "Editor" øverst på MINITAB-siden. Husk å klikke inne i "Session-vinduet" først.

·  Kommandoen

MTB> %"C:\dinkatalog\SIF5075barlowpro.mac" c1-c8

legger da resultatene i C3-C8. Kolonnen C6 inneholder ”total time on test” i de tidspunktene der det var en feil (dvs kolonne C2 er 1). TTT-plottet består i å plotte punktene (C7,C8).  Husk å bruke anførselstegn (") som anvist når du kaller makroen. Testobservatoren W i Barlow-Proschans test finnes ved å summere den siste kolonnen (”TTT”) og trekke fra 1.0.