[Click here for English version]

 

[Bilde]

Berit Schei

Professor

 

 

 

Akademisk grad:

Spesialist i obstetrikk/gynekologi, 1986

dr.med., 1990, Universitetet i Trondheim (senere NTNU)

Postadresse: ISM, MTFS, 7489 TRONDHEIM

Besøksadresse: Undervisningsbygget, Håkon Jarls g 12, Trondheim

Telefon: 73 59 88 83

Telefax: 73 59 87 89

E-post: berit.schei@medisin.ntnu.no

 

Gynekologi, samfunnsmedisin, rettsmedisin, epidemiologi, forskningsmetode.

Spesialfelter, kjønn og helse, vold mot kvinner, internasjonal helse.

Terminleder for hovedoppgaveterminen.

Underviser medisinske studenter, helsesøstre, spesialistkandidater og ferdige spesialister.

Samt undervisningsoppdrag for organisasjoner som Norske Kvinners Sanitetsforening og Krisesenterbevegelsen

 

Stikkord: Vold mot kvinner, forekomst og reproduktiv helse. En rekke nasjonale, nordiske og internasjonale studier.

Generell kvinnehelse og kjønn og helse. Kliniske og epidemiologiske studier.

Psykososial gynekologi, pågående studier, bl.a. om angst i svangerskapet

Kroniske sykdommer, kliniske og epidemiologiske studier.

Osteoporose og benbrudd

 

Pågående/planlagte studier:

Kvinnerhelse, kjønn og helse

Knyttet til populasjonsbaserte helseundersøkelser som

Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag

Nasjonal studie om vold mot kvinner. Samarbeid med Statens Helseundersøkelser, Oslo.

Overgrepshistorie blant gynekologiske pasienter. En Nordisk mulitsenter studie. Del av NorVold (Nordisk Nettverk innen Vold og Helse, Nordisk Ministerrådprosjekt.

Overgrep og svangerskapsutfall. Flere prosjekter pågående bl.a. som del av Del av Den Norske mor-barn studien, Medisinske Fødselsregister/Statens Institutt for Folkehelse.

LEAP study ( Life Events After Pregnancy), Centre for Research in Women’s Health, Toronto, Canada.

Osteoporose og benbrudd i Nord – Trøndelag (HUNT-95).

Innsamlede data under analyse.

 

 1. Bendixen M, Muus KM, Schei B. The impact of child sexual abuse - a study of a random sample of Norwegian student. Child Abuse & Neglect 1994; 18: 837 - 47.
 2. Schei B, Østensen M, Moen T. Maternal autoantibodies and small for gestational age children. Acta Obstet Gynaecol Scand 1994; 73: 479-501.
 3. Schei B, Muus KM, Moen MH. Medisinske og rettslige aspekter av voldtekt. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 30-3.
 4. Sundby J. Schei B. Prevalence and risk factors of infertiltiy among women aged 40 - 42 years in Sør-Trøndelag. Acta Obst Gynecol Scand 1996; 832-7.
 5. Vangen S, Schei B, Stoltenberg C. A comparasion of use of analgetics at delivery among Pakistani and Norwegian Women. Etnicity and Health 1996; 1: 161-7..
 6. Frjak A, Hauser M, Schei B. Psychosocial gynaecological services for women in war zone. Acta Obstet Gyn 1997; 76: 350-5.
 7. Moen MH, Schei B. Epidemiological studies of endometriosis in a Norwegian County. Acta Obstet Gynecol Scand 1997; 76: 559-62
 8. Grimstad H, Schei B, Jacobsen G, Backe B. Physical Abuse and low birth weight: A case control study. Br J Obstet Gynecol 1997; 104: 1281-7.
 9. Dahl S, Mutapcic, Schei B. War traumas and posttraumatic stress among Bosnian refugee women. J of Traumatic Stress 1998;11:137-145.
 10. Rostad B, Schei B. Factors predicting antanatal hospital admission in pregnancy. Scand J Primary Health Care 1998; 16: 85-9.
 11. Forsén L, Bjørndal A, Schei B, Bjartveit K, Edna TH. Ex- smokers and risk of hip fracture. Am J Public Health. 1998: 88: 1481-3.
 12. Grimstad H, Schei B. Pregnancy and delivery for women with a history of child sexual abuse. Child Abuse and Neglect 1999;23:81-9.
 13. Skomsvoll JF, Østensen M, Schei B. Reproduction in women reporting chronic musculoskeletal diseases. Scand J Rheumatology 2000; 29:103-7
 14. Murphy CC, Schei B, Myhr TL, Du Mont J. Abuse: A risk factor for low birht weight? A systematic review and meta- analysis. CMAJ 2001; 164 1567-71
 15. Forsmo S, Schei B, Langhammer A, Forsén L. How do reproductive and lifestyle factors influence bone density in distal and ultradistal radius of early postmenopausal women? The Nord-Trøndelag Health Survery, Norway. Oseoporosis International 2001; 12: 222-29


 

Søk etter mine publikasjoner i BIBSYS ForskDok

Søk etter mine publikasjoner i BIBSYS Bibliotekbasen

Søk etter mine publikasjoner i PubMed Medline


ISM Hjemmeside || HUNT hjemmeside || DMF hjemmeside || NTNU innsida || NTNU hovedside


Sist oppdatert:
24.01.02