ST0201 Brukerkurs i statistikk

Faglærer: Øyvind Bakke (e-post), Sentralbygg 2, 12. etasje, rom 1234. Telefon (735)98126.
Øvingslærere: Espen Birger Nilsen (e-post), Arne Rekdal (e-post), Marianne Riksheim (e-post)
Referansegruppe: Marita K. Kongsvik (e-post), Bjørn Florø Larsen (e-post), Siv F. Rørvik (e-post)

Eksamen vår 2009

Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Løsningsskisse

Sensur

Meldinger

Veiledning før eksamen

Du kan stille spørsmål fra pensum til øvingslærerne. Tid og sted:

TidRomLærer
Tirsdag 12. mai kl. 11–14734, 7. etasje, Sentralbygg 2Marianne
Torsdag 14. mai kl. 10–15734, 7. etasje, Sentralbygg 2Arne, Espen

Du kan også stille spørsmål til faglærer – muntlig eller via e-post. (5.5.2009)

Repetisjon 29. april

Det har kommet ønske om gjennomgang av disse eksamensoppgavene:

2007H: 2
2006H: 3c
2005H: 2d

Vi prøver å se på dem, og også på de andre punktene i de nevnte oppgavene fra 2006 og 2005 hvis det blir tid. (28.4.2009)

Romendring øvingsgruppe 3

På grunn av oppussing av Kjemiblokk 4 flyttes øvingene for gruppe 3 fra K26 til K1-105 fra og med onsdag 18. mars (uke 12). (26.2.2009)

Sein forelesningsstart

Forelesningene starter ikke før tirsdag 20. januar, fordi mange biologistudenter er på feltkurs fram til da. (5.1.2009)

Om kurset

Generell informasjon

Eksamen

Eksamensdato er fredag 15. mai 2009 kl. 9.00. Eksamen er 4 timer skriftlig. Alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator er tillatt.

Du må ha minst 7 øvinger godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Minst 11 øvinger vil bli gitt.

Det er ikke lenger midtsemesterprøve i ST0201.

Lærebok

Gunnar G. Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler, 2. utgave, 2004.

Foreløpig pensumliste

Fra læreboka, og notater:

5. Vanlige sannsynlighetsmodeller. 5.9.1–3 (χ2-, t- og F-fordeling)
6. Estimering og hypotesetesting. 6.1–5 (ett sett variabler)
7. Analyse av sammenhenger. 7.1–4 (lineær regresjon), unntatt 7.3.9
8. Sammeligning av grupper. 8.1–5 (to sett variabler, variansanalyse, ikkeparametriske tester, kontingenstabeller), unntatt 8.3.6
Bruk av Minitab er ikke pensum. Beregninger på datamaskin behandles i ST1301 Bioberegninger.
Notat: Estimeringsmetoder
Notat: Gammafordelingen. Trykkfeil i likning (4) s. 5: Den siste n-en skal være y
Notat: Slutninger om korrelasjonen

Undervisning

Forelesninger

Forelesningene startet tirsdag 20. januar 2009. Det er forelesninger tirsdager 10.15–12.00 og onsdager 14.15–16.00, begge i F6.

Omtrentlig forelesningsplan

Forelesningsplanen vil bli ajourført etter hvert.

UkeØving nr.DatoForelesning nr.Kapittel/avsnitt
  4 20.1  16.1
21.1  26.2.1–4
  5  1 27.1  3Gammafordelingen
28.1  4Gammafordelingen, Estimeringsmetoder
  6  2   3.2  5Estimeringsmetoder
  4.2  6Estimeringsmetoder, 5.9
  7  3 10.2  75.9, 6.2.4–6
11.2  86.3.1–3
  8  4 17.2  96.3.4–6
18.2 106.4.1–3
  9  5 24.2 116.4.4–8
25.2 126.5, test om p (2006V oppgave 2b–c)
10  6   3.3 13Test om λ, 7.1–2
  4.3 147.2, 7.3.1–3
11  7 Ingen forelesninger
12  8 17.3 157.3.4–7
18.3 167.3.8, 7.4, Slutninger om korrelasjonen
13  9 24.3 178.1–2
25.3 188.3
1410 31.3 19Repetisjon
  1.4 20Repetisjon
15Ingen øving Ingen forelesningerPåskeferie
16Ingen øving 14.4Ingen forelesningPåskeferie
15.4 218.4.1
1711 21.4 228.4.2–4
22.4 238.5.1–2
1812 28.4 248.5.3, repetisjon
29.4 25Repetisjon

Øvinger

Øvingene starter i uke 5 (som starter mandag 26. januar).

Dere vil bli delt inn i grupper på ca. 20 studenter, med øvingsveiledning én gang i uka. Regn flest mulig av oppgavene på forhånd. Oppgavene blir lagt ut nedenfor.

Det blir tre øvingsgrupper:

GruppeTidRomProgram Øvingslærer
1mandag 12.15–14.00K24alleMarianne Riksheim
2onsdag 16.15–18.00R73BBI, MBIOT5Espen Birger Nilsen
3onsdag 16.15–12.00K26 K1-105BKJ, andreArne Rekdal

Hvis dere ønsker å bytte gruppe, eller enkelte uker ønsker å møte opp til en annen gruppe enn den dere har meldt dere på, så kan dere gjøre det uten formaliteter. Men lever øvingene til øvingslæreren i gruppa du vanligvis møter til. For onsdagsgruppene er det i tabellen anbefalt hvor hvert studieprogram møter.

Øvingsbesvarelsene leveres inn og blir rettet av øvingslærer. Du må ha fått godkjent minst 7 øvinger for å få gå opp til eksamen. Det anbefales innlevering av alle øvingene. Minst 11 øvinger vil bli gitt. Ta godt vare på de godkjente øvingene i tilfelle feil ved registreringen av godkjenningen.

Det er anledning å levere besvarelsen som gruppearbeid med inntil fem deltakere.

Fristen for innlevering er to dager etter øvingsgruppa. Besvarelsen leveres i hylle i Nordre lavblokk, 3. etasje, Sentralbygg 2. Utlevering skjer samme sted eller på øvingsgruppa. Merk besvarelsene med ST0201, øvingsnummer, navn og gruppenummer! Det siste er viktig, da mange besvarelser blir lagt i feil hylle.

Registrerte poststudenter (fjernstudenter) sender besvarelsen til NTNU, Institutt for matematiske fag, 7491 Trondheim. Merk konvolutten ST0201. Konvolutten må være poststemplet seinest fredag samme uka som øvingen. Husk å skrive ST0201, øvingsnummer, navn, adresse og e-post-adresse på besvarelsen. Besvarelsen kan også sendes som telefaks, nr. 73593524, eller på e-post, etter avtale med øvingslærer.

Ta kontakt med Inger Seehuus (e-post), tlf. 73591880, for å registrere deg som poststudent.

Øvingsoppgaver

De nummererte oppgavene er fra læreboka. Ellers kan det bli gitt gamle eksamensoppgaver.

Det er bra å regne flere oppgaver – det er viktig med mye regnetrening.

Øving 1, uke 5

6.1–6, 8–9

Øving 2, uke 6

Notat om gammafordeling: 1–6

I oppgave 3 kan notatet fra ST0101 om transformasjoner være nyttig.

Øving 3, uke 7

Notat om estimeringsmetoder: 1–5

Øving 4, uke 8

Eksamen 2008V: 2
6.7,10–12

Øving 5, uke 9

6.13–15
Eksamen 2005H: 1

Øving 6, uke 10

6.18, 20–21
Eksamen 2006H: 2

Dere synes kanskje at neste eksamensoppgave er vanskelig. Prøv å jobbe med den likevel. De bygger ikke på standardmetodene for hypotesetesting som vi skal igjennom - så vi kan like godt ta oppgaven nå.

Eksamen 2005H: 2

Øving 7, uke 11

6.22–23

Et vink til oppgave 3c, 2004H: Hvis U og V er uavhengige og χ2-fordelte med henholdsvis m og n frihetsgrader, så er (U/m)/(V/n) F-fordelt med (m,n) frihetsgrader.

Eksamen 2006V: 3
Eksamen 2004V: 3
Eksamen 2006V: 2

Øving 8, uke 12

Eksamen 2005V: 1
6.24
7.1, 4–6

Øving 9, uke 13

7.7 (tilleggsoppgaven er frivillig), 9, 16
Notat om korrelasjon: 1–2

Øving 10, uke 14

Notat om korrelasjon: 3–5
8.3, 7–8
Eksamen 2004V: 2

Øving 11, uke 17

Notat om korrelasjon: 6–8
Eksamen 2006V: 1
8.10, 12

Øving 12, uke 18

Eksamen 2006H: 1
8: 15, 17–18, 22

Gamle eksamensoppgaver og midtsemesterprøver

Eksamener

Vår 2004 med løsning. Feil i løsning av 2c: 1,28 skal erstattes av –1,28. Sluttsvaret er riktig.
Høst 2004: Muntlig eksamen
Vår 2005 med løsning
Høst 2005 med løsning
Vår 2006 med løsning
Høst 2006 med løsning
Vår og høst 2007
Vår 2008
Høst 2008: Ingen eksamen ble avholdt.

Midtsemesterprøver

2004 med løsning
2005 med løsning
2006, løsning
2007
2008