ST0201 Brukerkurs i statistikk

Faglærer: Øyvind Bakke (e-post), Sentralbygg 2, 12. etasje, rom 1234. Telefon (735)98126.
Øvingslærere: Guro Fanneløb Giskeødegård (e-post), Linda Skjeggestad Holtung (e-post)

Eksamen vår 2008

Eksamen

Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Løsningsskisse

Vedlegg (flervalgsprøve)

Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Fasit, flervalgsprøve

Sensur

Meldinger

Bortreist mandag og tirsdag

Jeg er bortreist mandag og tirsdag – i tilfelle noen trenger å komme i kontakt med meg før eksamen. Det blir altså ikke jeg som kommer til eksamenslokalet på tirsdag. (15.5.2008)

Veiledning før eksamen

Du kan stille spørsmål fra pensum til øvingslærerne. Tid og sted:

TidRom
Fredag 16. mai kl. 9–12734, 7. etasje, Sentralbygg 2
Mandag 19. mai kl. 9–14734, 7. etasje, Sentralbygg 2

Du kan også stille spørsmål til faglærer – muntlig eller via e-post. (7.5.2008)

Flytting av torsdagsgruppa i 18. uke

Torsdag i 18. uke er 1. mai. Øvingsgruppa den dagen flyttes til onsdag 30. april kl. 8.15–10.00, og stedet er F6 (der vi har forelesningene). (24.4.2008)

Repetisjon

Husk å sende meg tips om temaer eller oppgaver til repetisjon de siste forelesningene! (21.4.2008)

Midtsemesterprøven

Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Fasit

Resultater
Fordeling av antall rette

(10.3.2008)

Gamle midtsemesterprøver

Dere kan øve dere på gamle midtsemesterprøver. (28.2.2008)

Midtsemesterprøven tirsdag 4. mars

Midtsemesterprøven avholdes i S3. Møt opp kl. 15.00 for registrering!

Pensum for prøven er det i kapittel 5–7, fram til og med 7.3.2, som er nevnt i den foreløpige pensumlista, samt notatene om estimeringsmetoder og gammafordelingen. Dere kan ha med alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator. Mobiltelefon og utstyr som kan sende data trådløst er forbudt. Ta med studiebevis og semesterkort!

Midtsemesterprøven teller 20 % av sluttkarakteren (eksamen teller 80 %) hvis dette er til fordel for kandidaten. Hvis ikke, eller hvis kandidaten ikke møter til midtsemesterprøven, teller bare eksamen.

Prøven vil bestå av flervalgsoppgaver, med avkrysningsskjema på oppgavearket. Etter prøven skal oppgavearket leveres med avkrysningsskjemaet utfylt. Alle får de samme spørsmålene, men de kommer i forskjellig rekkefølge og med forskjellig rekkefølge på svaralternativene.

Regn mange oppgaver som forberedelse til midtsemesterprøven! (27.2.2008).

Spesiell tilrettelegging ved midtsemesterprøve

Studenter som mener å ha krav på ekstra tilrettelegging ved midtsemesterprøven (ekstra tid, enerom, spesiell fysisk tilrettelegging mv.) må i god tid før prøven ta kontakt med administrasjonen ved Institutt for matematiske fag (Sentralbygg 2, 7. etasje). Administrasjonen kan da verifisere om godkjenning er gitt, og ev. sørge for den ekstra tilretteleggingen. (19.2.2008)

FORELESNING AVLYST

Forelesningen tirsdag 5. februar kl. 15.15–17.00 avlyses pga. begravelse. Om nødvendig kan vi legge inn en ekstra forelesning i slutten av semesteret. Vi fortsetter med konfidensintervaller onsdag morgen! (4.2.2008)

Feil romnummer igjen

Det viste seg at jeg hadde gjort en feil da jeg trodde vi hadde R21 til øvingsgruppa på onsdag. Vi har nå fått rom K27. (24.1.2008)

Feil romnummer for øvingene

Alle rommene i tabellen over øvingsgruppene var feil. De er rettet opp nå. (22.1.2008)

Om kurset

Generell informasjon

Eksamen

Eksamensdato er tirsdag 20. mai 2008 kl. 9.00. Eksamen er 4 timer skriftlig. Alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator er tillatt.

Du må ha minst 7 øvinger godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Minst 11 øvinger vil bli gitt.

Midtsemesterprøve vil bli avholdt. Alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator er tillatt. Prøven består av flervalgsoppgaver, med avkrysningsskjema på oppgavearket.

Midtsemesterprøven teller 20 % av sluttkarakteren (eksamen teller 80 %), men bare hvis dette er til fordel for kandidaten. Hvis en ikke møter til midtsemesterprøven, teller bare eksamen.

Lærebok

Gunnar G. Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler, 2. utgave, 2004.

Pensumliste

Fra læreboka, og notater:

5. Vanlige sannsynlighetsmodeller. 5.9.1–3 (χ2-, t- og F-fordeling)
6. Estimering og hypotesetesting. 6.1–5 (ett sett variabler)
7. Analyse av sammenhenger. 7.1–4 (lineær regresjon), unntatt 7.3.9
8. Sammeligning av grupper. 8.1–5 (to sett variabler, variansanalyse, ikkeparametriske tester, kontingenstabeller), unntatt 8.3.6
Bruk av Minitab er ikke pensum. Beregninger på datamaskin behandles i ST1301 Bioberegninger.
Notat: Estimeringsmetoder
Notat: Gammafordelingen. Trykkfeil i likning (4) s. 5: Den siste n-en skal være y
Notat: Slutninger om korrelasjonen

Undervisning

Forelesninger

Forelesningene startet tirsdag 8. januar 2008. Det er forelesninger tirsdager 15.15–17.00 og onsdager 8.15–10.00, begge i F6.

Omtrentlig forelesningsplan

Forelesningsplanen vil bli ajourført etter hvert.

UkeØving nr.DatoForelesning nr.Kapittel/avsnitt
  2   8.1  16.1
  9.1  26.2.1–4
  3 15.1  3 Gammafordelingen
16.1  4 Gammafordelingen, Estimeringsmetoder
  4  1 22.1  5 Estimeringsmetoder
23.1  6 Estimeringsmetoder, 5.9
  5  2 29.1  75.9, 6.2.4–5
30.1  86.2.6, 6.3.1–2
  6  3   5.2Forelesning avlyst
  6.2 96.3.2–5
  7  4 12.2 106.3.6; 6.4.1–3
13.2 116.4.4–8
  8  5 19.2 126.5
20.2 137.1–3.2
  9  6 Ingen forelesninger
10Ingen øving  4.3 Midtsemesterprøve
  5.3Ingen forelesning
11  7 11.3 14Gjennomgang av midtsemesterprøve
12.3 152006V oppgave 2b–c, 7.3.3–6
12Ingen øving Ingen forelesningerPåskeferie
13Ingen øving 26.3 167.3.8, 7.4
14  8   1.4 17Slutninger om korrelasjonen, 8.1–2
  2.4 188.2
15  9   8.4 198.3
  9.4 208.4.1–2
1610 15.4 218.4.3–4, 8.5
16.4 228.5
1711 22.4 23Repetisjon
23.4 24Repetisjon
1812 29.4 25Repetisjon

Øvinger

Øvingene starter i 4. uke (som starter mandag 22. januar).

Dere vil bli delt inn i grupper på ca. 20 studenter, med fast ukentlig øvingsveiledning. Regn flest mulig av oppgavene på forhånd. Oppgavene blir lagt ut nedenfor.

Det blir tre øvingsgrupper (for få hadde meldt seg på de to siste oppsatte gruppene):

GruppeTidRomØvingslærer
1mandag 10.15–12.00R21Guro Fanneløb Giskeødegård
2onsdag 10.15–12.00K27Linda Skjeggestad Holtung
3torsdag 10.15–12.00R21Linda Skjeggestad Holtung

Hvis dere ønsker å bytte gruppe, eller enkelte uker ønsker å møte opp til en annen gruppe enn den dere har meldt dere på, så kan dere gjøre det uten formaliteter. Men lever øvingene til øvingslæreren i gruppa du vanligvis møter til.

Øvingsbesvarelsene leveres inn og blir rettet av øvingslærer. Du må ha fått godkjent minst 7 øvinger for å få gå opp til eksamen. Det anbefales innlevering av alle øvingene. Minst 11 øvinger vil bli gitt. Ta godt vare på de godkjente øvingene i tilfelle feil ved registreringen av godkjenningen.

Det er anledning å levere besvarelsen som gruppearbeid med inntil fem deltakere.

Fristen for innlevering er to dager etter øvingsgruppa. Besvarelsen leveres i hylle i Nordre lavblokk, 3. etasje, Sentralbygg 2. Utlevering skjer samme sted eller på øvingsgruppa. Merk besvarelsene med ST0201, øvingsnummer, navn og gruppenummer! Det siste er viktig, da mange besvarelser blir lagt i feil hylle.

Registrerte poststudenter (fjernstudenter) sender besvarelsen til NTNU, Institutt for matematiske fag, 7491 Trondheim. Merk konvolutten ST0201. Konvolutten må være poststemplet seinest fredag samme uka som øvingen. Husk å skrive ST0201, øvingsnummer, navn, adresse og e-post-adresse på besvarelsen. Besvarelsen kan også sendes som telefaks, nr. 73593524.

Ta kontakt med Inger Seehuus (e-post), tlf. 73591880, for å registrere deg som poststudent.

Øvingsoppgaver

De nummererte oppgavene er fra læreboka. Ellers kan det bli gitt gamle eksamensoppgaver.

Det er bra å regne flere oppgaver – det er viktig med mye regnetrening.

Øving 1, 4. uke

6.1–3
Notat om gammafordeling: 1, 4–6

Øving 2, 5. uke

Notat om estimeringsmetoder: 1–5

Øving 3, 6. uke

6.4–10

Øving 4, 7. uke

6.11–15
Eksamen 2005H: 1

Øving 5, 8. uke

Først - beklager at jeg glemte å legge ut øvingen i går.

Dere synes sikkert at eksamensoppgavene er vanskelige. Prøv å jobbe med dem likevel. De bygger ikke på standardmetodene for hypotesetesting som vi skal igjennom - så vi kan like godt ta oppgavene nå. Oppgaven fra 2006H 2006V vil bli gjennomgått på forelesning i uke 11, da dette stoffet burde ha vært med i avsnitt 6.5.3 i læreboka.

6.18, 20
Eksamen 2005H: 2
Eksamen 2006V: 3
Eksamen 2006H: 2

Øving 6, 9. uke

Beklager sein utlegging denne gangen også...

Et vink til oppgave 3c, 2004H: Hvis U og V er uavhengige og χ2-fordelte med henholdsvis m og n frihetsgrader, så er (U/m)/(V/n) F-fordelt med (m,n) frihetsgrader.

6.21–23
Eksamen 2004H: 3
Eksamen 2005V: 1
Eksamen 2006V: 2

Øving 7, 11. uke

Beklager at denne øvingen ble lagt ut seint! Det blir ikke så mange oppgaver denne gangen.

6.24
7.1, 4–6

Øving 8, 14. uke

Litt repetisjon: 6.17, 19
7.7 (tilleggsoppgaven er frivillig), 9, 16

Øving 9, 15. uke

Notat om korrelasjon: 1–4
8.3, 7–8
Eksamen 2004V: 2

Øving 10, 16. uke

Notat om korrelasjon: 5–8
Eksamen 2006V: 1
8.10, 12

Øving 11, 17. uke

Eksamen 2006H: 1
8: 15, 17–18, 22

Øving 12, 18. uke

Dette er siste øving.

Eksamen 2007V med flervalgsdel

Gamle eksamensoppgaver og midtsemesterprøver

Eksamener

Våren 2004 med løsning. Feil i løsning av 2c: 1,28 skal erstattes av –1,28. Sluttsvaret er riktig.
Høsten 2004: Muntlig eksamen
Våren 2005 med løsning
Høsten 2005 med løsning
Våren 2006 med løsning
Høsten 2006 med løsning
Våren og høsten 2007

Midtsemesterprøver

2004 med løsning
2005 med løsning
2006, løsning
2007