ST0201 Brukerkurs i statistikk

Faglærer: Øyvind Bakke (e-post), Sentralbygg 2, 12. etasje, rom 1234. Telefon (735)98126.
Øvingslærere: Hans Christian Schrøder (e-post), Linda Skjeggestad (e-post)
Referansegruppe: Gunnar Aune (e-post), Kari Ellen Hansen (e-post), Irvin Kilde (e-post), Magni Olsen Kyrkjeeide (e-post)

Eksamen høst 2007

Eksamen

Bokmål

Løsningsskisse

Vedlegg (flervalgsprøve)

Bokmål

Fasit, flervalgsprøve

Sensur

Eksamen vår 2007

Eksamen

Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Løsningsskisse

Vedlegg (flervalgsprøve)

Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Fasit, flervalgsprøve

Sensur

Meldinger

Veiledning før eksamen

Du kan stille spørsmål fra pensum til øvingslærerer Hans Christian Schrøder. Tid og sted:

TidRom
Tirsdag 29. mai kl. 11–14734, 7. etasje, Sentralbygg 2
Torsdag 31. mai kl. 12–15734, 7. etasje, Sentralbygg 2
Fredag 1. juni kl. 10.30–13.00, 13.30–16656, 6. etasje, Sentralbygg 2

Du kan også stille spørsmål til faglærer – muntlig eller via e-post. (4.5.2007)

Har du nok godkjente øvinger?

Du må ha minst sju godkjente øvinger for å kunne gå opp til eksamen. Sjekk om du har nok øvinger. (4.5.2007)

Flytting av forelesning onsdag 2. mai

Forelesningen onsdag 2. mai blir i S1, Sentralbygg 1. (17.4.2007)

Midtsemesterprøven

Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Fasit

Resultater
Fordeling av antall rette
(6.3.2007)

Midtsemesterprøven tirsdag 6. mars

Midtsemesterprøven avholdes i R9. Møt opp kl. 14.00 for registrering!

Pensum for prøven er det i kapittel 5–7, fram til og med 7.3.2, som er nevnt i den foreløpige pensumlista, samt notatene om estimeringsmetoder og gammafordelingen. Dere kan ha med alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator. Mobiltelefon og utstyr som kan sende data trådløst er forbudt. Ta med studentkort!

Midtsemesterprøven teller 20 % av sluttkarakteren (eksamen teller 80 %) hvis dette er til fordel for kandidaten. Hvis ikke, eller hvis kandidaten ikke møter til midtsemesterprøven, teller bare eksamen.

Prøven vil bestå av flervalgsoppgaver, med avkrysningsskjema på oppgavearket. Etter prøven skal oppgavearket leveres med avkrysningsskjemaet utfylt. Alle får de samme spørsmålene, men de kommer i forskjellig rekkefølge og med forskjellig rekkefølge på svaralternativene.

Regn mange oppgaver som forberedelse til midtsemesterprøven! (27.2.2007).

Spesiell tilrettelegging ved midtsemesterprøve

Studenter som mener å ha krav på ekstra tilrettelegging ved midtsemesterprøven (ekstra tid, enerom, spesiell fysisk tilrettelegging mv.) må i god tid før prøven ta kontakt med administrasjonen ved Institutt for matematiske fag (Sentralbygg 2, 7. etasje). Administrasjonen kan da verifisere om godkjenning er gitt, og ev. sørge for den ekstra tilretteleggingen. (7.2.2007)

Referansegruppe

Det er opprettet en referansegruppe. Ta kontakt med den hvis du har synspunkter på undervisningen. Du kan selvfølgelig også ta kontakt med faglærer eller øvingslærer. (7.2.2007)

Om kurset

Generell informasjon

Eksamen

Eksamensdato er lørdag 2. juni 2007 kl. 9.00. Eksamen er 4 timer skriftlig. Alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator er tillatt.

Du må ha minst 7 øvinger godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Minst 11 øvinger vil bli gitt.

Midtsemesterprøve vil bli avholdt. Alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator er tillatt. Prøven består av flervalgsoppgaver, med avkrysningsskjema på oppgavearket.

Midtsemesterprøven teller 20 % av sluttkarakteren (eksamen teller 80 %), men bare hvis dette er til fordel for kandidaten. Hvis en ikke møter til midtsemesterprøven, teller bare eksamen.

Lærebok

Gunnar G. Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler, 2. utgave, 2004.

Foreløpig pensumliste

Fra læreboka, og notater:

5. Vanlige sannsynlighetsmodeller. 5.9.1–3 (χ2-, t- og F-fordeling)
6. Estimering og hypotesetesting. 6.1–5 (ett sett variabler)
7. Analyse av sammenhenger. 7.1–4 (lineær regresjon), unntatt 7.3.9
8. Sammeligning av grupper. 8.1–5 (to sett variabler, variansanalyse, ikkeparametriske tester, kontingenstabeller), unntatt 8.3.6
Bruk av Minitab er ikke pensum. Beregninger på datamaskin behandles i ST1301 Bioberegninger.
Notat: Estimeringsmetoder
Notat: Gammafordelingen. Trykkfeil i likning (4) s. 5: Den siste n-en skal være y
Notat: Slutninger om korrelasjonen

Undervisning

Forelesninger

Forelesningene startet tirsdag 9. januar 2007. Det er forelesninger tirsdager 14.15–16.00 og onsdager 14.15–16.00, begge i R9.

Omtrentlig forelesningsplan

Forelesningsplanen vil bli ajourført etter hvert.

UkeØving nr.DatoForelesning nr.Kapittel/avsnitt
  2   9.1  16.1
10.1  26.2.1–4
  3 16.1  3 Gammafordelingen
17.1  4 Gammafordelingen, Estimeringsmetoder
  4  1 23.1  5 Estimeringsmetoder
24.1  6 Estimeringsmetoder, 5.9
  5  2 30.1  75.9, 6.2.4–5
31.1  86.2.6, 6.3.1–2
  6  3   6.2  96.3.3–5
  7.2 106.3.6, 6.4.1–4
  7  4 13.2 116.4.4–7
14.2 126.5,
  8  5 20.2 136.5, 7.1–2
21.2 147.2–3.2
  9  6 Ingen forelesninger
10Ingen øving  6.3 Midtsemesterprøve
  7.3Ingen forelesning
11  7 13.3 15Gjennomgang av midtsemesterprøve
14.3 167.3.3–6
12  8 20.3 177.3.8, 7.4, Slutninger om korrelasjonen
21.3 188.1–2
13  9 27.3 198.3
28.3 208.4.1
14Ingen øving Ingen forelesningerPåskeferie
15Ingen øving 11.4 218.4.2–3
1610 17.4 228.4.4, 8.5
18.4 238.5
1711 24.4 24Repetisjon: Notatene, eksamensoppgaver
25.4 25Repetisjon: Notatene, eksamensoppgaver
1812   2.5 26Repetisjon: Eksamen 2006V, forts.

Øvinger

Øvingene starter i 4. uke (som starter mandag 22. januar).

Dere vil bli delt inn i grupper på ca. 20 studenter, med fast ukentlig øvingsveiledning. Regn flest mulig av oppgavene på forhånd. Oppgavene blir lagt ut nedenfor.

Det blir tre øvingsgrupper (for få hadde meldt seg på fredagsgruppa):

GruppeTidRomØvingslærer
1mandag 17.15–19.00K26Linda Skjeggestad
2torsdag 8.15–10.00B23Hans Christian Schrøder
3torsdag 14.15–16.00K26Hans Christian Schrøder

Øvingsbesvarelsene leveres inn og blir rettet av øvingslærer. Du må ha fått godkjent minst 7 øvinger for å få gå opp til eksamen. Det anbefales innlevering av alle øvingene. Minst 11 øvinger vil bli gitt. Ta godt vare på de godkjente øvingene i tilfelle feil ved registreringen av godkjenningen.

Det er anledning å levere besvarelsen som gruppearbeid med inntil fem deltakere.

Fristen for innlevering er to dager etter øvingsgruppa. Besvarelsen leveres i hylle i Nordre lavblokk, 3. etasje, Sentralbygg 2. Utlevering skjer samme sted eller på øvingsgruppa. Merk besvarelsene med ST0201, øvingsnummer, navn og gruppenummer! Det siste er viktig, da mange besvarelser blir lagt i feil hylle.

Registrerte poststudenter (fjernstudenter) sender besvarelsen til NTNU, Institutt for matematiske fag, 7491 Trondheim. Merk konvolutten ST0201. Konvolutten må være poststemplet seinest fredag samme uka som øvingen. Husk å skrive ST0201, øvingsnummer, navn, adresse og e-post-adresse på besvarelsen. Besvarelsen kan også sendes som telefaks, nr. 73593524.

Ta kontakt med Inger Seehuus (e-post), tlf. 73591880, for å registrere deg som poststudent.

Øvingsoppgaver

De nummererte oppgavene er fra læreboka. Ellers kan det bli gitt gamle eksamensoppgaver.

Det er bra å regne flere oppgaver – det er viktig med mye regnetrening.

Øving 1, 4. uke

6.1–3
Notat om gammafordeling: 1, 4–6

Øving 2, 5. uke

Notat om estimeringsmetoder: 1–5

Øving 3, 6. uke

6.4–9

Øving 4, 7. uke

6.10–15
Eksamen 2005H: 1

Øving 5, 8. uke

6.18, 20
Eksamen 2005H: 2
Eksamen 2006V: 3
Eksamen 2006H: 2

Øving 6, 9. uke

Et vink til oppgave 3c, 2004H: Hvis U og V er uavhengige og χ2-fordelte med henholdsvis m og n frihetsgrader, så er (U/m)/(V/n) F-fordelt med (m,n) frihetsgrader.

6.21–23
Eksamen 2004H: 3
Eksamen 2005V: 1
Eksamen 2006V: 2

Øving 7, 11. uke

Beklager at denne øvingen ble lagt ut seint! Det blir ikke så mange oppgaver denne gangen.

6.24
7.1, 4–6

Øving 8, 12. uke

Mest repetisjon denne gangen.

6.17, 19
Tillegg A: 30, 34, 36, 45

Øving 9, 13. uke

7.7 (tilleggsoppgave frivillig), 9, 16
Notat om korrelasjon: 1–4

Øving 10, 16. uke

Notat om korrelasjon: 5–8
Eksamen 2004V: 2
8: 3, 7–8

Øving 11, 17. uke

Eksamen 2006V: 1
Eksamen 2006H: 1
8.10, 12

Øving 12, 18. uke

Dette er siste øving!

Eksamen 2006H: 3 – Ikke finn forventning og varians i (a). Bruk normaltilnærmelse i (c), sjøl om det egentlig er for få observasjoner.
8: 15, 17, 18, 22

Gamle eksamensoppgaver

Våren 2004 med løsning. Feil i løsning av 2c: 1,28 skal erstattes av –1,28. Sluttsvaret er riktig.
Høsten 2004: Muntlig eksamen
Våren 2005 med løsning
Høsten 2005 med løsning
Våren 2006 med løsning
Høsten 2006 med løsning