ST0103 Brukerkurs i statistikk

Faglærer: Øyvind Bakke (e-post), Sentralbygg 2, rom 1234. Telefon (735)98126.
Øvingslærere: Frode Børseth (e-post), Magnus Olsvik (e-post), Jabir Ali Ouassou (e-post)
Løsningsforslag ved Jacob Skauvold (e-post)
Referansegruppe: Kristine Rettedal Christiansen (BKJ, e-post), Anine Larsen Ottestad (MBIOT5, e-post), Ragnhild Raddum (BGEOL, e-post), Åsmund Steiro (BBI, e-post)

Eksamen

Sommer 2015

bokmål nynorsk løsningsskisse

Høst 2014

bokmål nynorsk English løsningsskisse

Meldinger

Kalkulatorer

Også Casio FX-82ES Plus er tillatt ved eksamen (de andre er Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College eller HP 30S). (8.12.2014)

Uke 49

Faglærer er bortreist i uke 49, og vil antakeligvis ha dårlig tilgang til e-post. Dere kan sende eventuelle spørsmål til øvingslærerne. (27.11.2014)

Spørretjeneste før eksamen

Faglærer er til stede i rom 734, 7. et., Sentralbygg 2, mandag 8. desember kl. 13.15–15.00 for å svare på spørsmål fra pensum. (21.11.2014)

Merketusj og klistrelapper

Det var spørsmål på siste forelesning om det er lov å bruke merketusj i formelsamlingene på eksamen, og om det er lov å klistre lapper på arkene så det blir lettere å finne fram. Det skal være greit. (21.11.2014)

Repetisjon

Forelesningene 19. og 20. november er satt av til repetisjon. Send faglærer e-post med forslag til tema eller oppgaver som ønskes gjennomgått. (13.11.2014)

MATLAB-kode brukt på forelesningene

På forelesningen er enkelte temaer illustrert med MATLAB. Det er lenker til MATLAB-koden i undervisningsplanen. (5.11.2014)

Møte med referansegruppa

Faglærer har møte med referansegruppa torsdag 23. oktober 2014 kl. 11.15. (22.10.2014)

Kommentering av øvingsbesvarelser

Enkelte synes øvingsbesvarelsene er mangelfullt kommentert fra studentassistentenes side. Noen av studentassistentene gjør det slik at besvarelsen bare kommenteres hvis den er merket Til retting, Rettes eller Ønskes rettet på forsida. Dette for å unngå å bruke ekstra tid på besvarelser som uansett ikke vil bli sett over.

Dette er det blitt gjort oppmerksom på på øvingsgruppene – men det gjentas her i tilfelle ikke alle har fått det med seg. Alle studentassistentene er gjort oppmerksom på hva slik merking på forsida betyr. (24.9.2014)

Flytting av oppgaver mellom øvingene

Merk at noen oppgaver er flyttet fra øving 6 til øving 7. Dette skyldes ønsket om å legge ut øvinger et stykke fram i tida, mens framdrift i forelesningene ikke lar seg forutsi presist. Det kan komme flere endringer fra og med øving 7. (24.9.2014)

Møte med referansegruppa

Faglærer har møte med referansegruppa mandag 15. september 2014 kl. 14.15. Ta kontakt med et medlem i referansegruppa hvis det er noe du vil ha tatt opp. (11.9.2014)

Oversikt over godkjente øvinger

Hvis du brukte stud.ntnu.no-e-postadressen ved påmelding til øvingsgruppe, kan du få en oversikt over godkjente øvinger. Send e-post med NTNU-brukernavn hvis du ikke brukte denne adressen ved påmelding, men ønsker å kunne få oversikt over godkjente øvinger. (11.9.2014)

Øvinger

Øvinger for noen uker fram i tida er nå lagt ut, etter ønske fra studenter som skal ha intensivt labkurs. Det kan hende at noen oppgaver blir skjøvet fram eller tilbake en øving hvis framdriften i forelesningene ikke følger planen for øvingene. Dere vil få beskjed om det i tilfelle. (9.9.2014)

Løsningsforslag

Løsningsforslag til øvingene vil bli lagt ut fortløpende (etter at innleveringsfristen er ute for alle øvingsgruppene). Det er fint om dere gir beskjed til Jacob Skauvold (e-post) hvis dere mener noe er feil eller unøyaktig. (5.9.2014)

Referansegruppe opprettet

Se øverst. Tusen takk til de som stiller opp – det gikk veldig greit å danne referansegruppe dette semesteret. (3.9.2014)

Rom øvingsgruppe 3

For øvingsgruppe 3 var det satt opp to rom. Vi bruker bare GK1. (25.8.2014)

Inn- og utlevering av øvingsbesvarelser

Det er satt ut tidsskriftholdere (hvite med rød skrift) i Nordre lavblokk (følg korridor som går vinkelrett på korridor i 3. etasje i Sentralbygg 2) for inn- og utlevering av øvingsbesvarelser. (25.8.2014)

Påmelding på øvingsgruppe

Husk å melde deg på øvingsgruppe! (21.8.2014)

Læreboka

Hvis du har andre utgave av læreboka, er det mulig å bruke den istedenfor tredje utgave. (19.8.2014)

Første forelesning

Første forelesning er onsdag 20. august kl. 8.15–10 i H3. (11.8.2014)

Om kurset

Om emnet
Timeplan
Om eksamen

Eksamen

Eksamensdato er onsdag 10. desember 2014 kl. 9.00. Eksamen er 4 timer skriftlig. Tillatte hjelpemidler er Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag), Matematisk formelsamling av K. Rottmann, kalkulator (Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, HP 30S eller Casio FX-82ES Plus) og ett gult stemplet A4-ark med egne håndskrevne notater.

Det er ikke lov å skrive i formelsamlingene. A4-arket fås på Institutt for matematiske fag, Sentralbygg 2, 7. et. Det er lov å skrive på begge sider av A4-arket.

For å kunne gå opp til eksamen, må du ha fått godkjent minst 6 øvinger. Minst 12 øvinger vil bli gitt.

Lærebok

Gunnar G. Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler, 3. utgave, 2013.

Pensum

Pensum er det som er oppgitt i forelesningsplanen nedenfor. Noe av dette er notater som kommer i tillegg til læreboka. Bare deler av notatene er pensum:

Poissonprosesser og levetidsfordelinger: Bare avsnittet Poissonfordeling som grensetilfelle for binomisk fordeling.

Todimensjonale kontinuerlige fordelinger: Definisjon av to-dimensjonale kontinuerlige fordelinger s. 2 til og med Eksempel a. Marginalfordelinger s. 6 fram til Eksempel a s. 7. Forventninger, varianser og kovarianser s. 8 til og med likning (25) s. 8. Betingede fordelinger s. 9 fram til Eksempel b.

Binormalfordelingen: Fra og med Da har vi at s. 2 til og med likning (11) s. 3.

Transformasjoner av stokastiske variabler: Alt, unntatt Strengt monotone transformasjoner, som er orienteringsstoff.

Estimeringsmetoder: Sannsynlighetsmaksimering (s. 4–7).

Slutninger om korrelasjonen: Eksakt test for hypotesen ρ = 0 (s. 1–2).

Undervisning

Forelesninger

Det er forelesninger onsdager 8.15–10.00 i H3 og torsdager 8.15–10.00 i H3. Første forelesning er onsdag 20. august.

Øvinger

Øvingene starter i uke 35. Dere vil bli delt inn i mindre grupper med øvingsveiledning én gang i uka. Regn flest mulig av oppgavene (nedenfor) på forhånd.

Det er planlagt fire øvingsgrupper, men om alle blir noe av, er avhengig av tilstrekkelig påmelding.

GruppeTidRomProgramØvingslærer
1mandag 10.15–12.00B25BGEOLJabir Ali Ouassou
2onsdag 10.15–12.00KJL3BBIMagnus Olsvik
3onsdag 12.15–14.00VE21, GK1MBIOT5Frode Børseth
4torsdag 10.15–12.00B25BKJ, MLREALMagnus Olsvik

Hvis tidspunktet for anbefalt gruppe ikke passer, eller du ikke tilhører noen av studieprogrammene som nevnes, kan du melde deg på en gruppe som passer.

Øvingsbesvarelsene leveres inn og blir rettet av øvingslærer. Du må ha fått godkjent minst 6 øvinger for å få gå opp til eksamen. Det anbefales innlevering av alle øvingene. Minst 12 øvinger vil bli gitt. Ta godt vare på de godkjente øvingene i tilfelle feil ved registreringen av godkjenningen.

Oversikt over dine godkjente øvinger (krever at du oppgav stud.ntnu.no-e-postadressen ved påmelding til øvingsgruppe)

Hvis du ennå ikke er påmeldt en øvingsgruppe, vil du bli påmeldt ved å levere en besvarelse til en av gruppene

Fristen for innlevering er to dager etter øvingen (mandag uka etter for torsdagsgruppa). Besvarelsen leveres på øvingsgruppa eller i hylle i Nordre lavblokk, 3. etasje, Sentralbygg 2. Utlevering skjer samme sted eller på øvingsgruppa. Merk besvarelsene med ST0103, øvingsnummer, navn og gruppenummer! Det siste er viktig, da mange besvarelser blir lagt i feil hylle.

Foreløpig undervisningsplan

Planen vil bli ajourført etter hvert. Tall i parentes gjelder 2. utgave.

M er lenke til MATLAB-kode. Denne koden er ikke pensum, men illustrerer temaer fra forelesningene.
UkeØvingDatoForelesningDet som gjennomgås
34 20.8   11, 2.1–5
21.8   23.1–3
35  1 27.8   33.3–4
28.8   43.4
36  2  3.9   53.4–5
  4.9   63.6
37  3 10.9   74.1–2
11.9   84.3–4
38  4 17.9   94.4–5
18.9 104.5, 5.1–2
39  5 24.9 115.2–4
25.9 125.5, Poissonprosesser og levetidsfordelinger, 5.6
40  6  1.10 135.7
  2.10 145.7–8 M M M
41  7  8.10 15Todimensjonale kontinuerlige fordelinger, Binormalfordelingen, 5.9.5, Transformasjoner av stokastiske variabler
  9.10 166.1
42  8 15.10 176.2.1–3, Estimeringsmetoder M
16.10 18Estimeringsmetoder, 6.2.4–5, 5.9.1
43  9 22.10 195.9.2, 6.3 M
23.10 206.3
44 10 29.10 216.4
30.10 226.4–5 M
45 11  5.11 23Eksakt test av p (ST0201 2006V 2b–c), 7.1–2, Slutninger om korrelasjonen
  6.11 247.3.1–5
46 12 12.11 257.3.6–7, 7.5 (7.4), 8.1 M
13.11 268.2 (8.2.1), 8.3.1–2 (8.2.2–3)
47 13 19.11 27Repetisjon
20.11 28Repetisjon

Øvingsoppgaver

Tall i parentes gjelder 2. utgave.

Øving 1, 35. uke

2: 1, 5, 7–9, 22 (19)
3: 1, 4, 6

Løsningsforslag

Øving 2, 36. uke

3: 11–13 (10–12), 15 (14), 18 (17)
Tillegg A: 8

Løsningsforslag

Øving 3, 37. uke

ST0101 2005V: 1
ST0103 2009H: 1
3: 25 (21), 27–28 (23–24), 30–31 (26–27)
Tillegg A: 6–7

Løsningsforslag

Øving 4, 38. uke

ST0101 2006V: 2
ST0103 2012H: 1
3: 36 (32), 41 (37)
4: 1–5

Løsningsforslag

Øving 5, 39. uke

4: 6, 10–11 (7–8), 16 (13), 18–21 (14–17), 25 (19), 27 (21), 29 (23)
5: 1

Løsningsforslag

Øving 6, 40. uke

Rødt: Flyttet til øving 7

5: 2–3, 9–12 (7–10), 14–15 (12–13), 18 (16), 20–21 (18–19), 25–27 (21–23)
ST0101 2006H (bokmål, nynorsk, engelsk): 2
ST0101 2007V: 1

Løsningsforslag

Øving 7, 41. uke

Brunt: Flyttet fra øving 6

5: 25–27 (21–23), 31–32 (27–28)
ST0101 2007V: 2
ST0101 2007H (bokmål, nynorsk, engelsk): 1
ST0103 2012S: 1

Løsningsforslag

Øving 8, 42. uke

Rødt: Flyttet til øving 9

ST0103 2010H: 1
ST0103 2011V: 1
ST0103 2012S: 2
ST0103 2013S: 1
6: 1, 2, 4

Løsningsforslag

Øving 9, 43. uke

Brunt: Flyttet fra øving 8
Rødt: Tatt ut
Grønt: Satt inn

6: 2, 4
ST0201 2008V (bokmål, nynorsk, engelsk): 2
ST0103 2010V: 3
ST0103 2010H: 2
ST0103 2011H: 3
ST0103 2014S (bokmål, nynorsk, engelsk): 3

Løsningsforslag

Øving 10, 44. uke

6: 12–14 (10–12)
ST0103 2010V: 2
ST0103 2012S: 3
ST0103 2012H: 3
ST0103 2013S: 3

Løsningsforslag

Øving 11, 45. uke

Rødt: Tatt ut
Grønt: Satt inn

6: 20–21 (18–19), 29 (23)
ST0201 2009V: 1
ST0103 2012H: 2

ST0103 2013H (bokmål, nynorsk, engelsk): 1
ST0103 2014S (bokmål, nynorsk, engelsk): 2

Løsningsforslag

Øving 12, 46. uke

7: 1, 4–5, 8 (6)
Slutninger om korrelasjonen: 1–2
ST0103 2010H: 3

Løsningsforslag

Øving 13, 47. uke

Dette er siste øving. Ingen øvingstimer denne uka. Du oppfordres til å regne øvingen, som har oppgaver fra siste del av pensum. De som mangler en godkjent øving, må levere.

7: 7 (tilleggsoppgaven er frivillig)
ST0103 2009H: 3
ST0103 2011V: 3

Løsningsforslag

Gamle eksamensoppgaver

Eksamener til og med sommer 2013 finnes på kursets nettside fra 2012.

Nyere eksamener:

2014 sommer: bokmål nynorsk English løsningsskisse
2013 høst: bokmål nynorsk English løsningsskisse