ST0101 Brukerkurs i sannsynlighetsregning

Faglærer: Øyvind Bakke (e-post), Sentralbygg 2, 12. etasje, rom 1234. Telefon (735)98126.
Øvingslærere: Guro Giskeødegård (e-post), Hans Christian Schrøder (e-post)
Referansegruppe: Kari Ellen Hansen (e-post), Ida Johansson (e-post), Irvin Kilde (e-post), Magni Olsen Kyrkjeeide (e-post)

Eksamen vår 2007

Eksamen

Bokmål

LøsningsskisseVedlegg (flervalgsprøve) Bokmål

Fasit, flervalgsprøve

Eksamen høst 2006

Eksamen

Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Løsningsskisse

Vedlegg (flervalgsprøve)

Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Fasit, flervalgsprøve

Sensur

Meldinger

Har du nok godkjente øvinger?

Husk at du må ha 7 godkjente øvinger for å få gå opp til eksamen. Sjekk statusen din! Ta snarest kontakt med øvingslæreren din hvis du mener det er noe feil i oversikten. (27.11.2006)

Veiledning før eksamen

Du kan stille spørsmål fra pensum til øvingslærerne. Rom: 734, 7. etasje, Sentralbygg 2. Tid og sted:

TidØvingslærer
Tirsdag 5. desember kl. 13–16Hans Christian
Torsdag 7. desember kl. 8–13Guro
Fredag 8. desember kl. 10.30–13.00, 13.30–16Hans Christian

Du kan møte opp når du vil – også hos den andre øvingslærere enn din egen. Du kan også stille spørsmål til faglærer – muntlig eller via e-post. (24.11.2006)

Forelesning mandag 20. november

Etter ønske: Sannsynlighet basert på kombinatorikk, eksamen 2005V oppgave 3, eksamen 2005H oppgave 1–2, eksamen 2006V oppgave 1. Vi rekker nok ikke alt, så vi må nok bestemme oss for noen av oppgavene. (20.11.2006)

Rettelse, øving 11

Det er oppgave 2 og 3 fra eksamen 2004 vår, ikke oppgave 1 og 3, som det feilaktig stod, som skal være i øving 11. (12.11.2006)

Har du nok godkjente øvinger?

Husk at du må ha 7 godkjente øvinger for å få gå opp til eksamen. Sjekk statusen din! (7.11.2006)

Midtsemesterprøven

Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Fasit

Resultater
Fordeling av antall rette
(12.10.2006)

Midtsemesterprøven fra i fjor

Du kan øve deg på midtsemesterprøven fra i fjor. Men de hadde kommet lenger i pensum i fjor (og til gjengjeld utsatt avsnitt 4.4), så ikke fortvil om det er noen av oppgavene som er vanskelige! (10.10.2006)

Midtsemesterprøven torsdag 12. oktober

Midtsemesterprøven avholdes i S8. Møt opp kl. 12.00 for registrering!

Pensum for prøven er det i kapittel 1–4 som er nevnt i den foreløpige pensumlista. Dere kan ha med alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator. Mobiltelefon og utstyr som kan sende data trådløst er forbudt. Ta med studentkort!

Midtsemesterprøven teller 20 % av sluttkarakteren (eksamen teller 80 %) hvis dette er til fordel for kandidaten. Hvis ikke, eller hvis kandidaten ikke møter til midtsemesterprøven, teller bare eksamen.

Prøven vil bestå av flervalgsoppgaver, med avkrysningsskjema på oppgavearket. Etter prøven skal oppgavearket leveres med avkrysningsskjemaet utfylt. Alle får de samme spørsmålene, men de kommer i forskjellig rekkefølge og med forskjellig rekkefølge på svaralternativene.

Regn mange oppgaver som forberedelse til midtsemesterprøven! (9.10.2006).

Flytting av forelesningene torsdag 5. og 19. oktober

Disse to torsdagene flyttes forelesningen til S5. (3.10.2006)

Spesiell tilrettelegging ved midtsemesterprøve

Studenter som mener å ha krav på ekstra tilrettelegging ved midtsemesterprøven (ekstra tid, enerom, spesiell fysisk tilrettelegging mv.) må i god tid før prøven ta kontakt med administrasjonen ved Institutt for matematiske fag (Sentralbygg 2, 7. etasje). Administrasjonen kan da verifisere om godkjenning er gitt, og ev. sørge for den ekstra tilretteleggingen. (13.9.2006)

Referansegruppe

Det er opprettet en referansegruppe. Ta kontakt med den hvis du har synspunkter på undervisningen. Du kan selvfølgelig også ta kontakt med faglærer eller øvingslærer. (13.9.2006)

Øvingsundervisningen

Informasjon om øvingsgruppene og øvingsopplegget er lagt ut. Merk spesielt at det er anledning til å levere øvingsbesvarelsene som gruppearbeid med inntil fem deltakere. (30.8.2006)

Første øving

Første øving er lagt ut. Informasjon om sted, tid og lærer for øvinger kommer i morgen. Det blir dessverre ikke øving mandag 17.15–19.00 pga. liten påmelding, så jeg håper dere som har meldt dere på her, har mulighet for å møte til et annet tidspunkt. (29.8.2006)

Om kurset

Generell informasjon

Eksamen

Eksamensdato er 11. desember 2006 kl. 9.00. Eksamen er 4 timer skriftlig. Alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator er tillatt.

Du må ha minst 7 øvinger godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Minst 11 øvinger vil bli gitt.

Midtsemesterprøve vil bli avholdt torsdag 12. oktober kl. 12–14 i S8. Alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator er tillatt. Prøven består av flervalgsoppgaver, med avkrysningsskjema på oppgavearket.

Midtsemesterprøven teller 20 % av sluttkarakteren (eksamen teller 80 %), men bare hvis dette er til fordel for kandidaten. Hvis en ikke møter til midtsemesterprøven, teller bare eksamen.

Lærebok

Gunnar G. Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler, 2. utgave, 2004.

Pensumliste

Fra læreboka, og notater:

1. Hva er statistikk?
2. Hva er fakta om utvalget? 2.1–5
3. Sannsynlighetsregning. 3.1–6
4. Stokastiske variabler. 4.1–5
5. Vanlige sannsynlighetsmodeller. 5.1–8, 5.9.4–5
Notat: Transformasjoner av stokastiske variabler
Notat: Todimensjonale kontinuerlige fordelinger: Det som kreves av todimensjonale fordelinger, marginalfordelinger og betingede fordelinger for å forstå betinget forventningsverdi og varians i binormalfordelingen
Notat: Binormalfordelingen: Fra likning (9) fram til Sentralgrenseteoremet i todimensjoner
Notat: Poissonprosesser og levetidsfordelinger

Undervisning

Forelesninger

Forelesningene starter mandag 21. august 2006. Det er forelesninger mandager 15.15–17.00 i KJL5 og torsdager 12.15–14.00 i S8.

Omtrentlig forelesningsplan

Forelesningsplanen vil bli ajourført etter hvert.

UkeØving nr.DatoForelesning nr.Kapittel/avsnitt
34 21.8   11, 2.1–3
24.8   22.4–5
35 28.8   33.1–3
31.8   43.3
36  1   4.9   53.3–4
  7.9   63.4
37  2 11.9   73.4–5
14.9   83.6
38  3 18.9   93.6, 4.1–2
21.9 104.2
39  4 25.9 114.2
28.9 124.2–3
40  5   2.10 134.4
  5.10 144.4–5
41  6   9.10 155.1–2
12.10Midtsemesterprøve
42  7 16.10 16Gjennomgang av midtsemesterprøve
19.10 175.3–5
43  8 23.10 185.5–6
26.10 195.7
44  9 30.10 205.7–8
  2.11 215.8, 5.9.4–5, notater (todim., binormal)
4510   6.11 22Notater (todim., binormal, transf.)
  9.11 23Notater (transf., poisson)
4611 13.11 24Repetisjon
16.11 25Repetisjon
4712 20.11 26Repetisjon

Øvinger

Øvingene starter i 36. uke (som starter mandag 4. september).

Dere vil bli delt inn i grupper på ca. 20 studenter, med fast ukentlig øvingsveiledning. Regn flest mulig av oppgavene på forhånd. Oppgavene blir lagt ut nedenfor.

Det blir fire øvingsgrupper:

GruppeTidRomProgramØvingslærer
1Amandag 12.15–14.00K26BBI, BGEOLGuro Giskeødegård
1Bmandag 12.15–14.00B23BBIOM, MBIOT5Hans Christian Schrøder
3tirsdag 10.15–12.00MA22BBI, BKJ, ÅEMATSTAT, ÅEREALFAGGuro Giskeødegård
4tirsdag 16.15–18.00R50BBIHans Christian Schrøder

Dere kan møte opp til de tidspunktene dere har meldt dere på gruppene. I tabellen er det gitt anbefaling om hvor de forskjellige studieprogrammene skal møte (der mange fra programmet har skrevet seg på), og andre som følger studieprogrammet kan også møte der hvis de ønsker det, sjøl om de har skrevet seg på en annen gruppe.

Øvingsbesvarelsene leveres inn og blir rettet av øvingslærer. Du må ha fått godkjent minst 7 øvinger for å få gå opp til eksamen. Det anbefales innlevering av alle øvingene. Minst 11 øvinger vil bli gitt. Ta godt vare på de godkjente øvingene i tilfelle feil ved registreringen av godkjenningen.

Det er anledning å levere besvarelsen som gruppearbeid med inntil fem deltakere.

Fristen for innlevering er to dager etter øvingsgruppa. Besvarelsen leveres i hylle i Nordre lavblokk, 3. etasje, Sentralbygg 2. Utlevering skjer samme sted eller på øvingsgruppa. Merk besvarelsene med ST0101, øvingsnummer, navn og gruppenummer! Det siste er viktig, da mange besvarelser blir lagt i feil hylle.

Registrerte poststudenter (fjernstudenter) sender besvarelsen til NTNU, Institutt for matematiske fag, 7491 Trondheim. Merk konvolutten ST0101. Konvolutten må være poststemplet seinest fredag samme uka som øvingen. Husk å skrive ST0101, øvingsnummer, navn, adresse og e-post-adresse på besvarelsen. Besvarelsen kan også sendes som telefaks, nr. 73593524.

Ta kontakt med Inger Seehuus (e-post), tlf. 73591880, for å registrere deg som poststudent.

Øvingsoppgaver

De nummererte oppgavene er fra læreboka. Ellers kan det bli gitt gamle eksamensoppgaver.

Det er bra å regne flere oppgaver – det er viktig med mye regnetrening.

Øving 1, 36. uke

2.1, 5, 7–9, 19
3.1, 4, 6

Øving 2, 37. uke

3.10–12, 14, 17
Tillegg A: 8

Øving 3, 38. uke

Eksamen 2005V: 1
3.19, 21, 23
Tillegg A: 6–7, 12

Øving 4, 39. uke

3.24, 26–27, 29, 32, 37
4.1–4

Øving 5, 40. uke

Eksamen 2006V: 2
4.5–8, 13, 23

Øving 6, 41. uke

4.14–17, 19, 21

Øving 7, 42. uke

5.1–3
Tillegg A: 16, 20–21

Øving 8, 43. uke

5.7–10, 12–13
Tillegg A: 22

Øving 9, 44. uke

5.16, 18–19
Eksamen 2005V: 3
Eksamen 2005H: 1–2

Øving 10, 45. uke

5.21–23, 27–28
Eksamen 2006V: 1
Eksamen 2004H: 2

Øving 11, 46. uke

Eksamen 2006V: 3
Eksamen 2005V: 2
Eksamen 2004H: 3
Eksamen 2004V: 2–3

Øving 12, 47. uke

Dette er siste øving!

Eksamen 2003H: 2–3

Gamle eksamensoppgaver

Høsten 2003 med flervalgsoppgave og løsning.
Våren 2004 med flervalgsoppgave og løsning
Høsten 2004 med flervalgsoppgave og løsning
Våren 2005 med løsning
Høsten 2005 med løsning
Våren 2006 med løsning