MA1202/MA6202 Lineær algebra med anvendelser

Faglærer: Øyvind Bakke (e-post), Sentralbygg 2, rom 1234. Telefon (735)98126.
DELTA- og øvingsansvarlig: Magnus Landstad (e-post)
Studentassistenter: Are Austad (e-post), Ingunn Dising (e-post), Gudmund Gunnarsen (e-post), Marte Stalsberg (e-post)
Referansegruppe: Øyvind Christiansen (BFY, e-post), Simon A. Milne (MLREAL, e-post), Cecilie B. Raustein (BMAT e-post), Kaja Sandstrand (ÅMATSTAT e-post)

Eksamen 2016 sommer

bokmål nynorsk løsningsskisse

Eksamen 2016 vår

bokmål nynorsk løsningsskisse

Meldinger

Løsningsforslag til øvingene

Løsningsforslagene er lagt ut på nytt. De lå under øvingssystemet, som nå er stengt. (7.7.2016)

Spørretimer før eksamen

Faglærer er til stede i rom 734, 7. et., Sentralbygg 2, tirsdag 24. mai kl. 12.15–14.15, og i rom 822, 8. et., Sentralbygg 2, mandag 30. mai kl. 13.15–15, for å svare på spørsmål fra pensum. (18.5.2016)

Rettelse av pensumlista

Pensumlista er rettet opp, ved at bare åpne modeller er pensum i 10.8 (fra midt på side 587). Beklager dette. (9.5.2016)

Repetisjon onsdag 20. april

Vi fortsetter med repetisjon fra kapittel 6, og går igjennom MA1202 2011V 2, MA1202 2010V 1–2, MA1202 2009H 4 og MA1202 2009V 4 så langt vi kommer.

Send ønsker om tema til torsdag 21. april! (19.4.2016)

Repetisjon torsdag 14. april

Jeg har fått tre ønsker for repetisjon på e-post, og ett ønske etter forelesning onsdag. Det som går igjen, er ønsker om eksempler fra kapittel 8, deriblant et ønske om konkrete oppgaver. Vi tar rolig for oss disse i detalj så langt vi kommer – MA1202 2012V 4, MA1202 2010V 4 og MA1202 2014V 2.

Det er også ønske om eksempler fra kapittel 6, og vi tar det i neste uke. Foreslå gjerne konkrete oppgaver (ellers finner jeg eksempler eller oppgaver).

Kom gjerne med flere ønsker til neste uke. (13.4.2016)

Repetisjon

Det er snart tid for repetisjon. Send faglærer e-post med forslag til tema eller oppgaver som ønskes gjennomgått. (11.4.2016)

Ingen øvingsgruppe 2b mandag 14. mars

De som hører til denne gruppa kan møte på gruppe 2a i stedet. (10.3.2016)

Møte med referansegruppa

Det er planlagt møte mellom referansegruppa og faglærer onsdag 10. februar kl. 13.00. Ta kontakt med et medlem i referansegruppa hvis det er noe du vil ha tatt opp. (10.2.2016)

Øvingsbesvarelser

Det er nå mulig å levere øvingsbesvarelser på papir, og få studentassistentens kommentarer rett på besvarelsen. Det er hyller for inn- og utlevering i Nordre lavblokk, 3. et., Sentralbygg 2. Husk å skrive på gruppenummer (1, 2a, 2b eller 3) i tilfelle besvarelsen havner i feil hylle.

Fra høsten planlegges det at alle øvingsbesvarelser ved instituttet skal leveres elektronisk. (1.2.2016)

Referansegruppe komplett

Tusen takk også til Kaja fra ÅMATSTAT. (21.1.2016)

Referansegruppe opprettet

Tusen takk til Cecilie, Simon og Øyvind, som har meldt seg til referansegruppa. Det er fint hvis det også en representant for ÅMATSTAT kan være med. (20.1.2016)

Øvingsgruppene

På grunn av lav oppmelding i gruppe 3 og 4, blir disse slått sammen. De som har skrevet seg på gruppe 4, bes om å møte i gruppe 3 i stedet (eller en annen gruppe som passer). Gruppe 2 har fått så stor påmelding at den er delt i to, slik at det blir én gruppe hovedsakelig for BMAT og én hovedsakelig for BFY. (15.1.2016)

Første forelesning

Første forelesning er onsdag 13. januar kl. 10.15–14 i EL6. (4.1.2016)

Om kurset

Om emnet
Timeplan
Eksamensinfo

MA6202 er det samme kurset som MA1202, men inngår i DELTA, et nettbasert matematikkstudium som er tilrettelagt for fjernstudenter. DELTA og MA6202 har egne nettressurser.

Eksamen

Eksamensdato er tirsdag 31. mai 2016 kl. 9.00. Eksamen er 4 timer skriftlig. Tillatt hjelpemiddel er bestemt, enkel kalkulator (Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, HP 30S eller Casio FX-82ES Plus).

For å kunne gå opp til eksamen, må du ha fått godkjent minst 8 øvinger. Minst 12 øvinger vil bli gitt.

Lærebok

Howard Anton og Chris Rorres: Elementary linear algebra with supplemental applications, 11. utgave, 2015.

Pensumliste

4: 1–8
5
6
7: 1–2, 5
8
10: 5, 8 – bare om åpne modeller (fra midt på side 587), 17

Undervisning

Forelesninger

Det er forelesninger onsdager 10.15–12.00 i EL6 og torsdager 12.15–14.00 i EL6. Første forelesning er onsdag 13. januar.

Øvinger

Øvingene starter i 3. uke. Dere vil bli delt inn i mindre grupper med øvingsveiledning én gang i uka. Regn flest mulig av oppgavene (nedenfor) på forhånd.

Det er planlagt fire øvingsgrupper:

GruppeTidRomProgramØvingslærer
1mandag 8.15–10.00S22ÅMATSTATAre Austad
2amandag 12.15–14.00S22BMATMarte Stalsberg
2bmandag 12.15–14.00EL rom G038BFYIngunn Dising
3mandag 14.15–16.00S23MLREALGudmund Gunnarsen
4tirsdag 10.15–12.00S22MLREAL

Hvis tidspunktet for anbefalt gruppe ikke passer, eller du ikke tilhører noen av studieprogrammene som nevnes, kan du melde deg på en gruppe som passer.

Meld deg på øvingsgruppe

Øvingsbesvarelsene leveres inn elektronisk gjennom instituttets øvingssystem. Bevarelsene kan leveres som tekstdokument eller bildefil. De som ønsker kommentarer fra øvingslærer, må krysse av for dette, og levere filen i pdf-format (tekst eller bilde) eller docx-format (Word). De som ikke trenger kommentarer, kan også levere rene bildefiler (fra kamera eller skanner). Det er fint hvis du kombinerer alle sidene til én fil, men dette er ikke noe krav.

Det er også mulig å levere besvarelse på papir. Den leveres da på øvingsgruppa eller i hylle i Nordre lavblokk, 3. etasje, Sentralbygg 2. Utlevering skjer samme sted eller på øvingsgruppa. Merk besvarelsene med MA1202, øvingsnummer, navn og gruppenummer! Det siste er viktig, da mange besvarelser blir lagt feil sted. Ta vare på de godkjente øvingene i tilfelle feil ved registreringen av godkjenningen.

Du må ha fått godkjent minst 8 øvinger for å få gå opp til eksamen. Det anbefales innlevering av alle øvingene. Minst 12 øvinger vil bli gitt.

Fristen for innlevering er torsdag kl. 16.00 samme uke som øvingsveiledningen.

Foreløpig undervisningsplan

Planen vil bli ajourført etter hvert.

QUIZ er lenke til Kahoot-quiz (etterfølgende pdf er pdf-versjon av quizen uten fasit).
UkeØvingDatoForelesningDet som gjennomgås
  2 13.1  14.1–2
14.1  24.2–3
  3  1 20.1  34.3
21.1  44.4–5
  4  2 27.1  54.6–7
28.1  64.7–8
  5  3  3.2  74.8 QUIZ pdf
  4.2  85.1–2
  6  4 10.2  95.2–3
11.2 105.3–4
  7  5 17.2 116.1–2 QUIZ pdf
18.2 126.2–3
  8  6 24.2 136.3
25.2 146.3–4
  9  7  2.3 156.5–6
  3.3 167.1–2 QUIZ pdf
10  8  9.3 177.5
10.3 187.5 QUIZ pdf
11  9 16.3 198.1–2
17.3 208.2–3
13 30.3 218.4
31.3 228.5 QUIZ pdf
14 10  6.4 2310.5
  7.4 2410.17
15 11 13.4 2510.8
14.4 26Repetisjon
16 12 20.4 27Repetisjon
21.4 28Repetisjon QUIZ pdf
17 13

Øvingsoppgaver

Øving 1, 3. uke

4: 1, 5, 9, 21, 24abc, 25abc, 31ac, 34ab, 35, 40 (C[a,b] er vektorrommet av alle kontinuerlige funksjoner på [a,b])

Øving 2, 4. uke

4: 51, 55, 60, 68bc, 69ab, 74a, 75, 86, 90ac, 91c, 93

Øving 3, 5. uke

4: 104ab, 106b, 113, 131a, 132, 133b, 134a, 139a, 148d, 150ad, 151

Øving 4, 6. uke

MA1202 2013V: 5
MA1202 2012V: 1, 5 (A er similær til en reell diagonal matrise)
MA1202 2011V: 1
5: 2, 6bd, 7bd, 8bd, 18, 28 (i 7–8 er vi bare interessert i reelle egenverdier og egenvektorer)

Øving 5, 7. uke

MA1202 2007V: 4
MA1202 2015S: 4
5: 46, 53ac, 77, 92, 104

Øving 6, 8. uke

6: 8, 16, 20af, 25–26, 30ab, 34a, 39–40, 49, 61–62

Øving 7, 9. uke

MA1202 2012V: 3
MA1202 2015V: 2
6: 67d, 68d, 69b, 81b, 96, 100a, 102a, 105a

Øving 8, 10. uke

MA1202 2006V: 1
MA1202 2009V: 4
MA1202 2011V: 7
MA1202 2015S: 2
7: 2

Øving 9, 11. uke

MA1202 2009V: 5–6
MA1202 2010V: 3
MA1202 2015V: 3
7: 97, 104

Øving 10, 14. uke

MA1202 2009V: 3
MA1202 2010V: 4
MA1202 2012V: 4
MA1202 2013V: 3 (bygger bare på stoff forelest før påske)
MA1202 2014V: 2
8: 7, 16 (bygger bare på stoff forelest før påske)

Øving 11, 15. uke

Oppgave om å kaste yatzy
MA1202 2009V: 2b
MA1202 2008V: 3
MA1202 2004V: 3
MA1202 2001V: 4

Øving 12, 16. uke

Dette er siste ordinære øving. Det vil bli gitt en 13. øving som bare er for dem som mangler øvinger.

10.8: 2, 5

Repetisjonsoppgaver:
MA1202 2015V: 1, 4–5

Øving 13, 17. uke

Bare studenter som bare har sju godkjente øvinger skal levere denne. Det blir ingen øvingsveiledning.

MA1202 2015S

Gamle eksamensoppgaver