MA0002 Brukerkurs i matematikk B

Faglærer: Øyvind Bakke (e-post), Sentralbygg 2, 12. etasje, rom 1234. Telefon (735)98126.
Øvingskoordinator: Marte Godvik (e-post)
Øvingslærere: Karl Erik Holum (e-post), Karl Kristian Olsson Haave (e-post), Eirik Jenssen (e-post), Hans Christian Schrøder (e-post)

Eksamen høst 2006

Eksamen

Bokmål

Løsningsskisse

Vedlegg (flervalgsprøve)

Bokmål

Fasit, flervalgsprøve

Sensur

Eksamen vår 2006

Eksamen

Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Løsningsskisse
Løsningsskisse med fire rettelser/kommentarer som er markert med firkantete rammer.

Vedlegg (flervalgsprøve)

Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Fasit, flervalgsprøve

Sensur

Meldinger

Veiledning før eksamen

Du kan stille spørsmål fra pensum til øvingslærerne. Tid og sted:

TidRomØvingslærer
Tirsdag 6. juni kl. 10–13R54Karl Kristian
Onsdag 7. juni kl. 10–13734, Sentralbygg 2Marte
Torsdag 8. juni kl. 13–16734, Sentralbygg 2Karl Erik/Marte
Fredag 9. juni kl. 10–12734, Sentralbygg 2Marte
Fredag 9. juni kl. 12–13734, Sentralbygg 2Hans Christian/Marte
Fredag 9. juni kl. 13–16734, Sentralbygg 2Eirik/Marte

Du kan møte opp når du vil – også hos andre øvingslærere enn din egen.

Du kan også stille spørsmål til faglærer – muntlig eller via e-post.

Ellers fortsetter treffetida hos Marte på mandagene. (9.5.2006)

Liste over de som har obligatoriske øvinger godkjent

Ta kontakt med øvingslæreren snarest hvis du ikke står på lista over de som har øvingen godkjent men mener du burde ha stått der. Send e-post til øvingskoordinator hvis navnet er feilstavet. (27.4.2006)

Innleveringsfrist for obligatorisk øving 2

Fristen er tirsdag 18. april for alle gruppene. (3.4.2006)

Midtsemesterprøven

Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Fasit

Resultater
Fordeling av antall rette
(6.3.2006)

Midtsemesterprøve

Midtsemesterprøven blir avholdt mandag 6. mars kl. 12.15–14.00 i auditorium S3 og S6. Møt opp kl. 12.00 for registrering! De med etternavn fra A til J møter i S6, og de med etternavn fra K til Å møter i S3. De som har fått utvidet tid, møter i S6 uavhengig av etternavn.

Pensum for prøven er kapittel 8 og 9 (se nærmere detaljer i pensumlista). Dere kan ha med alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator. Mobiltelefon og utstyr som kan sende data trådløst er forbudt. Ta med studentkort!

Midtsemesterprøven teller 20 % av sluttkarakteren (eksamen teller 80 %) hvis dette er til fordel for kandidaten. Hvis ikke, eller hvis kandidaten ikke møter til midtsemesterprøven, teller bare eksamen.

Prøven vil bestå av flervalgsoppgaver, med avkrysningsskjema på oppgavearket. Etter prøven skal oppgavearket leveres med avkrysningsskjemaet utfylt. Alle får de samme spørsmålene, men de kommer i forskjellig rekkefølge og med forskjellig rekkefølge på svaralternativene.

Regn mange oppgaver som forberedelse til midtsemesterprøven! (27.2.2006)

Obligatorisk øving 1

Obligatorisk øving 1 er lagt ut nedenfor. (9.2.2006)

Treffetid

Øvingskoordinator Marte Godvik er tilgjengelig for spørsmål fra pensum mandager 14.15–16 på rom 1102 i 11. etasje, Sentralbygg 2. (9.2.2006)

Om kurset

Generell informasjon

Eksamen

Eksamensdato er 10. juni 2006. Eksamen er 4 timer skriftlig. Alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator er tillatt.

Det vil bli gitt to obligatoriske øvinger. Du må ha dem godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Midtsemesterprøve vil bli avholdt mandag 6. mars kl. 12–14. Alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator er tillatt. Prøven består av flervalgsoppgaver, med avkrysningsskjema på oppgavearket.

Midtsemesterprøven eller 20 % av sluttkarakteren (eksamen teller 80 %), men bare hvis dette er til fordel for kandidaten. Hvis en ikke møter til midtsemesterprøven, teller bare eksamen. .

Lærebok

Claudia Neuhauser: Calculus for biology and medicine, 2. utgave, 2004 – samme bok som ble brukt i Brukerkurs A.

Pensumliste

Fra læreboka, og notater:

8. Differensiallikninger. 8.1, 8.2, notat om lineære førsteordens differensiallikninger. Det er mange eksempler, også i hele underkapitler (8.1.3, 8.2.2–4), som det ikke kreves detaljkunnskap om, men der en skal kunne følge framstillingen.
9. Lineæralgebra og analytisk geometri samt notat om determinanter av matriser større enn 2 × 2
10. Flervariabelanalyse. Alt unntatt 10.2.2, detaljer på side 635, 10.5.2, avsnittet "A sufficient condition based on..." s. 659–64, 10.6.3 og 10.7.
11. System av differensiallikninger Alt unntatt 11.3.2. Det kreves ikke detaljkunnskap om 11.4, men en skal kunne følge framstillingen.

Undervisning

Forelesninger Forelesningene starter mandag 9. januar 2006. Det er forelesninger mandager 12.15–14.00 i EL6 og fredager 10.15–12.00 i VE1.

Omtrentlig forelesningsplan

UkeØving nr.DatoForelesning nr.Avsnitt
  2   9.1  18.1
13.1  28.1
  3 16.1  38.2, notat om lineære førsteordens differensiallikninger
20.1  49.1
  4  1 23.1  59.1–2
27.1  69.2
  5  2 31.1  79.2
  3.2  89.2, notat om determinanter av matriser større enn 2 × 2, 9.3
  6  3   6.2  99.3
10.2 109.3
  7  4 13.2 119.3
17.2 129.4
  8Obligatorisk øving 1 20.2 139.4
24.2 1410.1
  9  5 Ingen forelesninger
10Ingen øving  6.3Midtsemesterprøve
10.3Ingen forelesning
11  6 13.3 15Gjennomgang av midtsemesterprøve, 10.2–3
17.3 1610.3
12  7 20.3 1710.4–5
24.3 1810.5–6
13  8 27.3 1910.6
31.3 2010.6
14Obligatorisk øving 2  3.4 2111.1
  7.4 2211.1
15Påskeferie Påskeferie
16Ingen øving 21.4 2311.1
17  9 24.4 2411.2
28.4 2511.3
18 10   5.5 26Oppsummering

Treffetid

Øvingskoordinator Marte Godvik er tilgjengelig for spørsmål fra pensum mandager 14.15–16 på rom 1102 i 11. etasje, Sentralbygg 2.

Øvinger

Øvingene starter i 4. uke (som starter mandag 23. januar).

Dere vil bli delt inn i grupper på ca. 20 studenter, med fast ukentlig øvingsveiledning. Regn flest mulig av oppgavene på forhånd. Oppgavene blir lagt ut nedenfor.

Det er satt opp seks grupper:

GruppeTidRomProgramØvingslærer
1tirsdag 8.15–10.00ELROM-B113BGEOL og andreMarte Godvik
2tirsdag 16.15–18.00ELROM-G034Karl Erik Holum
3Aonsdag 17.15–19.00ELROM-G138BBIHans Christian Schrøder
3Bonsdag 17.15–19.00R73AndreMarte Godvik
4Atorsdag 10.15–12.00B25BBIOM, MBIOT5Eirik Jenssen
4Btorsdag 10.15–12.00R20AndreKarl Kristian Olsson Haave

Dere kan møte opp til de tidspunktene dere har meldt dere på gruppene. For små studieprogram er det angitt hvor flertallet har skrevet seg på, og andre som følger studieprogrammet kan også møte der hvis de ønsker det. På tidspunkt med to parallelle grupper, er det angitt hvor de forskjellige studieprogrammene møter.

I tillegg til de frivillige ukentlige øvingsoppgavene vil det bli gitt to obligatoriske øvinger som du må ha fått godkjent for å få gå opp til eksamen. Disse blir lagt ut nedenfor. Det er også mulig å få rettet de frivillige øvingene, og dere anbefales å levere disse til retting.

Fristen for innlevering, både av obligatoriske og frivillige øvinger, er to dager etter øvingsgruppa (mandag for torsdagsgruppene). De leveres i hylle i Nordre lavblokk, 3. etasje, Sentralbygg 2. Utlevering skjer samme sted eller på øvingsgruppa. Merk besvarelsene med MA0002, øvingsnummer, navn og gruppenummer! Det siste er viktig, da mange besvarelser blir lagt i feil hylle.

Registrerte poststudenter (fjernstudenter) sender besvarelsen til NTNU, Institutt for matematiske fag, 7491 Trondheim. Merk konvolutten MA0002. Konvolutten må være poststemplet seinest lørdag samme uka som øvingen. Husk å skrive MA0002, øvingsnummer, navn, adresse og e-post-adresse på besvarelsen. Besvarelsen kan også sendes som telefaks, nr. 73593524. Fristen er da onsdag kl. 14 uka etter øvingen.

Ta kontakt med Inger Seehuus (e-post), tlf. 73591880, for å registrere deg som poststudent.

Øvingsoppgaver

De nummererte oppgavene er fra læreboka. Eksamensoppgavene er fra kurset MNFMA001, som ble gitt tidligere. Et hefte med disse eksamensoppgavene fås kjøpt på instituttkontoret, i 7. etasje i Sentralbygg 2. (NB! Det er det samme heftet som vi brukte i MA0001.)

Det er bra å regne flere oppgaver – det er viktig med mye regnetrening.

Øving 1, 4. uke

8.1: 3–4, 10, 25, 48
Eksamen MA001 2001H (datert januar 2002): 2
Eksamen MA001 2001V: 4
Eksamen MA001 2000H (datert januar 2001): 7
Oppgave: Løs initialverdiproblemet dy/dx − 3y = e2x, der y = 0 når x = 0.

Øving 2, 5. uke

Oppgave: Løs initialverdiproblemet x dy/dx − 2y = x5 for x > 0, der y = 1 når x = 1.
Eksamen MA001 2002H: 1b, 3
Eksamen MA001 1999V: 4
8.2: 3, 9
9.1: 2, 5, 18, 23

Øving 3, 6. uke

9.1: 14–5, 21
9.2: 8, 17–8, 24–7, 29, 32–5, 41
Eksamen MA001 1996H (datert januar 1997): 7 (dimensjonen er antall parametre i løsningen, dvs. antall variabler som kan variere fritt)

Øving 4, 7. uke

Eksamen MA001 1999V: 2
Eksamen MA001 2002V: 4
9.2: 42–43, 45–48, 50, 55
9.3: 17–18
Eksamen MA001 1997V: 7

Obligatorisk øving 1, 8. uke

Innleveringsfrist er to dager etter øvingsgruppa.

Oppgave: Løs initialverdiproblemet dx/dt + x = e2t, der x = 1 når t = 0.
9.1: 24
9.2: 57
Eksamen MA001 1998H (datert januar 1999): 2
Eksamen MA001 1998H (datert januar 1999): 5. I tillegg: (e) Finn likevektspunktene og undersøk stabiliteten.
Eksamen MA001 2003V: 4 (istedenfor sannsynligheten for at en skytter bommer/treffer, kan en tenke på andelen skyttere som bommer/treffer)

Øving 5, 9. uke

Eksamen MA001 1999V: 5
Eksamen MA001 1996V: 6
9.3: 41
9.4: 8–9, 25, 28, 37

Øving 6, 11. uke

Beklager sein utlegging av denne øvingen!

9.4: 42–3, 47, 58–9, 63
10.1: 1–3, 11–4, 16
10.2: 5, 11
Eksamen MA001 1999H (datert januar 2000): 1

Øving 7, 12. uke

10.2: 23
10.3: 1–7

Repetisjon:

8.5: 1
9.1: 16–17
9.2: 58
9.3: 72, 78–79
9.6: 11
10.1: 17

Øving 8, 13. uke

10.2: 13, 25
10.3: 23–24, 37–38, 47–48
10.4: 4–5, 21–22
Eksamen MA001 2002H: 4

Obligatorisk øving 2, 14. uke

Eksamen MNFMA001 2003H: 3, 5–6
Eksamen MA001 1999V: 6
Eksamen MA001 1997V: 6

Øving 9, 17. uke

I denne øvingen dreier det seg om minimum og maksimum. Dette er en viktig del av pensum, sjøl om dette temaet ikke kom med på noen av de obligatoriske øvingene!

Eksamen MA001 2002V: 5
Eksamen MA001 2001H (datert januar 2002): 4
Eksamen MA001 1998H (datert januar 1999): 6
Eksamen MA001 1998V: 5
Eksamen MA001 1997V: 3
Eksamen MA001 1996H (datert januar 1997): 3
Eksamen MA001 1996V: 7

Øving 10, 18. uke

Dette er siste øving.

I noen av oppgavene skal en løse system av differensiallikninger der også konstanter er ledd på høyre side, ikke bare de ukjente funksjonene. Finn da først likevektspunkt (a, b) for likningssystemet, og innfør nye variabler (X, Y) = (x - a, y - b). Uttrykk de gamle variablene x og y med de nye, X og Y, og sett inn i likningssystemet. Da får vi et likningssystem i de nye variablene som er homogent (ingen konstante ledd). Dette løses på vanlig måte, og de gamle variablene uttrykkes ved de nye.

11.1: 1, 5, 9, 11, 13
Eksamen MA001 1998V: 7
Eksamen MA001 1997H (datert januar 1998): 3
Eksamen MA001 1997V: 4a