MA0001 Brukerkurs i matematikk A

Faglærer: Øyvind Bakke (e-post), Sentralbygg 2, 12. etasje, rom 1234. Telefon (735)98126.
Øvingskoordinator: Ola Iver Røe (e-post)
Øvingslærere: Anfrid Dahlen (e-post), Thomas Fleischer (e-post), Tove Mette Sætrum (e-post)

Eksamen vår 2006

Eksamen

Bokmål

Løsningsskisse

Vedlegg (flervalgsprøve)

Bokmål

Fasit, flervalgsprøve

Eksamen høst 2005

Eksamen

Bokmål
Nynorsk

Løsningsskisse (rettet 2.12.2005, da funksjonen har et nullpunkt)

Vedlegg (flervalgsprøve)

Bokmål
Nynorsk

Fasit, flervalgsprøve

Sensur

Dette er sluttkarakterer, der det er tatt hensyn til midtsemesterprøven hvis dette er fordelaktig for kandidaten.

Meldinger

Bortreist

Jeg er bortreist mandag 28. og tirsdag 29. november, og har ikke tilgang til e-post. Ta kontakt med øvingslærerne eller ring meg på 99041673 hvis du lurer på noe.

Lykke til på eksamen! (27.11.2005)

Obligatorisk øving 2 rettet

Ta kontakt med øvingslæreren snarest hvis du ikke står på listene over de som har obligatorisk øving 1 og obligatorisk øving 2 godkjent men mener du burde ha stått der.

Du må ha begge godkjent for å få gå opp til eksamen. Send e-post til faglærer hvis navnet er feilstavet. (22.11.2005)

Veiledning før eksamen

Du kan stille spørsmål fra pensum til øvingslærerne i rom 446 (4. etasje i Sentralbygg 2). Tid:

TidØvingslærer
Torsdag 24. november kl. 11.00–14.00Ola Iver Røe
Fredag 25. november kl. 12.00–15.00Tove-Mette Sætrum
Mandag 28. november kl. 9.00–15.00Thomas Fleischer/Ola Iver Røe
Tirsdag 29. november kl. 9.00–15.00Anfrid Dahlen/Thomas Fleischer/Tove-Mette Sætrum

Du kan møte opp når du vil – også hos andre øvingslærere enn din egen.

Du kan også stille spørsmål til faglærer – muntlig eller via e-post (jeg er bortreist 28. og 29. november). (17.11.2005)

Siste undervisningsuke

I 47. uke er det forelesning bare tirsdag 22. november (så meldingen nedenfor er misvisende). Det er vanlig øvingsundervisning hele uka.

Det vil bli veiledning ved øvingslærerne i dagene før eksamen. Nærmere informasjon kommer snart. (16.11.2005)

Flytting til annet auditorium i siste undervisningsuke

De to siste forelesningene, tirsdag 22. og torsdag 24. november, finner sted i Auditorium S2 (Sentralbygg 1). (4.11.2005)

Gamle eksamensoppgaver

Et hefte med eksamensoppgaver i det tidligere kurset MA001, som omtrent tilsvarer MA0001 og MA0002 til sammen, kan kjøpes på instituttkontoret (Sentralbygg 2, 4. etasje). Tidligere eksamensoppgaver i MA0001 ligger på web. Eksamensoppgaver vil bli gitt på øvingene. (4.11.2005)

Uavhentede besvarelser til obligatorisk øving 1

Hvis du ikke har hentet den, så gjør det. Det er for liten plass! Besvarelsene ligger i hylle på gangen utenfor instituttkontoret i 4. etasje, Sentralbygg 2. (25.10.2005)

Obligatorisk øving 1 rettet

Liste over de som har obligatorisk øving 1 godkjent

Ta kontakt med øvingslæreren snarest hvis du ikke står på lista over de som har øvingen godkjent men mener du burde ha stått der. Send e-post til faglærer hvis navnet er feilstavet.

Frist for å levere på nytt for de som ikke fikk øvingen godkjent, er mandag 24. oktober. (19.10.2004)

Midtsemesterprøven

Bokmål
Nynorsk

Fasit

Resultater
Fordeling av antall rette

Ta kontakt hvis du mener du er oppført med feil resultat! (13.10.2005)

Referansegruppa

Referansegruppa består av Kari Bjørndal (e-post), Marie Lind (e-post), Maren Melhus (e-post), Anne Berit Oma (e-post) og Johanne Ranvik (e-post). (10.10.2005)

Midtsemesterprøve

Midtsemesterprøven blir avholdt torsdag 13. oktober kl. 8.15–10.00 i auditorium S6 og S8. De med etternavn på AK møter i S6, og de med etternavn på LÅ møter i S8. Møt opp kl. 8.00 for registrering! Ta med studentkort!

Pensum for prøven er kapittel 1–4 (se nærmere detaljer i pensumlista, som oppdateres etter hvert. Dere kan ha med alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator. Mobiltelefon og utstyr som kan sende data trådløst er forbudt.

Midtsemesterprøven teller 20 % av sluttkarakteren (eksamen teller 80 %) hvis dette er til fordel for kandidaten. Hvis ikke, eller hvis kandidaten ikke møter til midtsemesterprøven, teller bare eksamen.

Prøven vil bestå av flervalgsoppgaver, med avkrysningsskjema på oppgavearket. Etter prøven skal oppgavearket leveres med avkrysningsskjemaet utfylt. Alle får de samme spørsmålene, men de kommer i forskjellig rekkefølge og med forskjellig rekkefølge på svaralternativene.

Regn mange oppgaver som forberedelse til midtsemesterprøven! Se også midtsemesterprøvene som ble gitt i 2003 og 2004 (6.10.2005)

Flytting av obligatorisk øving 2

Obligatorisk øving 2 er flyttet fra 46. til 45. uke (se undervisningsplanen). (1.9.2005)

Om kurset

Generell informasjon

Eksamen

Eksamensdato er 30. november 2005. Eksamen er 4 timer skriftlig. Alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator er tillatt.

Det vil bli gitt to obligatoriske øvinger. Du må ha dem godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Midtsemesterprøve blir avholdt i løpet av semesteret. Alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator er tillatt. Prøven består av flervalgsoppgaver, med avkrysningsskjema på oppgavearket.

Midtsemesterprøven eller 20 % av sluttkarakteren (eksamen teller 80 %), men bare hvis dette er til fordel for kandidaten. Hvis en ikke møter til midtsemesterprøven, teller bare eksamen.

Lærebok

Claudia Neuhauser: Calculus for biology and medicine, 2. utgave, 2004.

Pensumliste

Fra læreboka:

1. Innledning. Alt unntatt 1.1.6 og 1.3.4
2. Følger, differenslikninger. Det kreves ikke detaljkunnskap om 2.3.1–3, men en skal kunne følge framstillingen.
3. Grenser og kontinuitet. Alt unntatt 3.6.
4. Derivasjon.
5. Anvendelser av derivasjon. 5.1–5, 5.8
6. Integrasjon. Alt unntatt 6.3.4–5
7. Integrasjonsteknikker. Alt unntatt 7.4.3 og 7.5

Forelesninger

Forelesningene starter tirsdag 23. august 2004. Det er forelesninger tirsdager 8.15–10.00 i R1 og torsdager 8.15–10.00 i R2.

Omtrentlig undervisningsplan

UkeDatoForelesning nr.AvsnittØving nr.
34 23.8   11.1
25.8   21.1
35 30.8   31.1–2
  1.9   41.2
36  6.9   51.2–3   1
  8.9   62.1–2
37 13.9   72.2–3, 3.1   2
15.9   83.1
38 20.9   93.2–4   3
22.9 103.5, 4.1
39 27.9 114.1–3   4
29.9 124.3–4
40  4.10 134.4–6 Obligatorisk øving 1
  6.10 144.7
41 11.10 154.8   5
13.10 Midtsemesterprøve
42 18.10 16Gjennomgang av midtsemesterprøve, 5.1  6
20.10 175.2–3
43 25.10 185.3–5   7
27.10 195.5, 5.8, 6.1
44  1.11 206.1–2   8
  3.11 216.2–3
45  8.11 226.3–7.1 Obligatorisk øving 2
10.11 237.1–2
46 15.11 247.3   9
17.11 257.4, 7.6
47 22.11 267.7 10

Øvinger

Dere vil bli delt inn i grupper på ca. 20 studenter, med fast ukentlig øvingsveiledning. Regn flest mulig av oppgavene på forhånd. Å regne oppgaver er det absolutt viktigste for å lære pensum! Oppgavene blir lagt ut nedenfor.

Det er ligger an til å bli åtte grupper:

GruppeProgramTidRomØvingslærer
1ABKJ, andretirsdag 12.15–14.00R20Tove Mette Sætrum
1BBBItirsdag 12.15–14.00R41Ola Iver Røe
2ABBIonsdag 10.15–12.00R52Thomas Fleischer
2BBBIOM, BGEOL, andreonsdag 10.15–12.00R60Tove Mette Sætrum
3ABBItorsdag 14.15–16.00R41Thomas Fleischer
3BBKJ, MBIOT5, andretorsdag 14.15–16.00R60Anfrid Dahlen
4ABBIfredag 10.15–12.00R20Tove Mette Sætrum
4BBKJ, MBIOT5, andrefredag 10.15–12.00R41Ola Iver Røe

Du kan også møte på andre tidspunkt enn der ditt studieprogram er nevnt, men da vil det være få andre fra programmet der.

Gruppene 4A og 4B er overfylte (flere har meldt seg på enn det er plass til i grupperommene). Hvis det er noen som har meldt seg på dette tidspunktet som har anledning til å møte på andre tidspunkt, så gjør det.

Påmelding kan gjøres på forelesningene i løpet av de første to ukene.

I to av ukene er det obligatorisk innlevering av øvingen. Du må ha fått godkjent dem for å få gå opp til eksamen. Disse blir lagt ut nedenfor. Det er også mulig å få rettet de frivillige øvingene, og dere anbefales å levere disse til retting.

Fristen for innlevering, både av obligatoriske og frivillige øvinger, er to dager etter øvingsgruppa (henholdsvis mandag og tirsdag for torsdags- og fredagsgruppene). De leveres i hylle i gangen ved instituttkontoret ved Institutt for matematiske fag – i 4. etasje i Sentralbygg 2. Utlevering skjer samme sted eller på øvingsgruppa. Merk besvarelsene med MA0001, øvingsnummer, navn og gruppenummer! Det siste er viktig, da mange besvarelser blir lagt i feil hylle.

Registrerte poststudenter (fjernstudenter) sender besvarelsen til NTNU, Institutt for matematiske fag, 7491 Trondheim. Merk konvolutten MA0001. Konvolutten må være poststemplet seinest lørdag samme uka som øvingen. Husk å skrive MA0001, øvingsnummer, navn, adresse og e-post-adresse på besvarelsen. Besvarelsen kan også sendes som telefaks, nr. 73593524. Fristen er da onsdag kl. 14 uka etter øvingen.

Ta kontakt med Inger Seehuus (e-post), tlf. 73591880, for å registrere deg som poststudent.

Øvingsoppgaver

Oppgavene er fra læreboka.

Det er ingen ting i veien for å regne flere oppgaver – det er viktig med mye regnetrening.

Øving 1, 36. uke

1.1: 5, 7, 12, 52–3, 55, 61, 63, 66, 74, 76–7, 79, 82–3
1.2: 3, 15, 29, 32, 44, 46, 63, 67–8

Øving 2, 37. uke

1.2: 71–2, 76–7, 83–6, 103
1.3: 17, 43, 89
1.5: 8, 15

Øving 3, 38. uke

2.1: 17, 49
2.2: 6, 7, 26, 35, 43, 76, 91, 109
2.3: 55
3.1: 3, 18, 19, 25, 47

Øving 4, 39. uke

3.1: 31–2
3.2: 7–8, 23–5
3.3: 3–6, 15, 21, 25
3.4: 1, 4, 6, 12–14
4.1: 18

Obligatorisk øving 1, 40. uke

Innleveringsfrist er som vanlig to dager etter øvingsgruppa.

1.1: 80–1
1.2: 17, 70
3.1: 29
3.2: 28
4.1: 17, 21
Eksamen MA001 1993H (bokmål nynorsk engelsk): 3
Eksamen MA001 2000V (bokmål): 1, 6

Øving 5, 41. uke

4.1: 34, 39
4.2: 5, 7, 11, 27–8, 38, 67, 78
4.3: 5 , 27, 31, 55, 69, 85
4.4: 4–5, 15, 27, 39, 45, 51, 71, 79

Øving 6, 42. uke

4.5: 1, 7, 12, 33, 53, 65
4.6: 1, 25, 65
4.7: 5, 22, 35, 51–2, 62, 71, 75
4.8: 7, 21, 41, 45, 49
4.10: 14, 30

Øving 7, 43. uke

Et hefte med eksamensoppgaver i det tidligere kurset MA001, som omtrent tilsvarer MA0001 og MA0002 til sammen, kan nå kjøpes på instituttkontoret (Sentralbygg 2, 4. etasje).

5.1: 11–2, 49
5.2: 5–6, 19–20
Eksamen MA001 2001V: 1
Eksamen MA001 1995H (datert januar 1996): 1

Øving 8, 44. uke

Eksamen MA001 2002H: 2
Eksamen MA001 2000V: 2
Eksamen MA001 1997V: 1
Eksamen MA001 1996H (datert januar 1997): 1
5.5: 13, 36, 39–40, 48, 52
5.8: 12–3, 27 6.1: 39, 57

Obligatorisk øving 2, 45. uke

Innleveringsfrist er som vanlig to dager etter øvingsgruppa.

Eksamen MA001 2000H (datert januar 2001): 1, 3
Eksamen MA001 1999H (datert januar 2000): 3
4.10: 12, 21
5.3: 37
5.10: 1

Øving 9, 46. uke

Eksamen MA001 2002H: 1a
Eksamen MA001 2002V: 2
Eksamen MA001 1998H (datert januar 1999): 1 (den uleselige øvre integrasjonsgrensen skal være)
Eksamen MA001 1997H (datert januar 1998): 5
Eksamen MA001 1997V: 5a (øvre integrasjonsgrense er e)
6.2: 7, 19, 37, 56–7, 81, 102, 115, 119–20

Øving 10, 47. uke

Dette er siste øving.

Eksamen MA001 2003V: 1
Eksamen MA001 2002V: 1
Eksamen MA001 2000H (datert januar 2001): 4
Eksamen MA001 1998V: 1
Eksamen MA001 1996V: 1, 4
7.3: 27, 34, 51