MA0001 Brukerkurs i matematikk A

Faglærer: Øyvind Bakke <bakke@math.ntnu.no>, Sentralbygg 2, 12. etasje, rom 1234. Telefon (735)98126.

Øvingslærere: Solveig Andersen <solveian@stud.ntnu.no>, Edmund Brekke <edmundfo@stud.ntnu.no>, Aslak Brimi <brimi@stud.ntnu.no>, Ola Iver Røe <olaiver@stud.ntnu.no>, Ingeborg Sletta <ingeborgsletta@hotmail.com>

Eksamen vår 2005

Eksamen

Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Løsningsskisse

Vedlegg (flervalgsprøve)

Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Fasit, flervalgsprøve

Sensur

Eksamen høst 2004

Eksamen

Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Løsningsskisse

Vedlegg (flervalgsprøve)

Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Fasit, flervalgsprøve

Sensur

Dette er sluttkarakterer, der det er tatt hensyn til midtsemesterprøven hvis dette er fordelaktig for kandidaten.

Meldinger

Regn oppgaver før eksamen

Regn flest mulig oppgaver som forberedelse til eksamen, både eksamener og midtsemesterprøver som er gitt tidligere i kurset, eksamensoppgaver fra MA001 og oppgaver fra boka. (13.12.2004)

Liste over de som har begge obligatoriske øvinger godkjent

Ta kontakt med faglærer eller øvingslærer snarest hvis du ikke står på lista over de som har begge obligatoriske øvinger godkjent men mener du burde ha stått der. Du ikke får gå opp til eksamen uten å ha de to obligatoriske øvingene godkjent! (6.12.2004)

Veiledning før eksamen

Du kan stille spørsmål fra pensum til øvingslærerne. Tid og sted:

TidRomØvingslærer
Fredag 10. desember kl. 13.00–16.001236Ingeborg Sletta
Mandag 13. desember kl. 13.00–16.00446Aslak Brimi
Tirsdag 14. desember kl. 10.00–16.00446Edmund Brekke/Ola Iver Røe
Onsdag 15. desember kl. 10.00–16.00446Edmund Brekke/Ola Iver Røe
Torsdag 16. desember kl. 10.00–16.001236Solveig Andersen/Aslak Brimi/Ingeborg Sletta

Alle rommene er i Sentralbygg 2. Rom 446 er i 4. etasje og rom 1236 i 12.etasje. Du kan møte opp når du vil – også hos andre øvingslærere enn din egen.

Du kan også stille spørsmål til faglærer – muntlig eller via e-post. (2.12.2004)

Gamle eksamensoppgaver

Et hefte med eksamensoppgaver i det tidligere kurset MA001, som omtrent tilsvarer MA0001 og MA0002 til sammen, kan nå kjøpes på instituttkontoret (Sentralbygg 2, 4. etasje). Tidligere eksamensoppgaver i MA0001 ligger på web. Eksamensoppgaver vil bli gitt på øvingene. (22.10.2004)

Uavhentede besvarelser til obligatorisk øving 1

Hvis du ikke har hentet den, så gjør det, og sjekk at den er godkjent. Besvarelsene ligger i hylle på gangen utenfor instituttkontoret i 4. etasje, Sentralbygg 2. Husk at du ikke får gå opp til eksamen uten å ha de to obligatoriske øvingene godkjent! (21.10.2004)

Obligatorisk øving 1 rettet

Liste over de som har obligatorisk øving 1 godkjent

Ta kontakt med øvingslæreren snarest hvis du ikke står på lista over de som har øvingen godkjent men mener du burde ha stått der. Send e-post til faglærer hvis navnet er feilstavet. (20.10.2004)

Resultat av midtsemesterprøven

Antall rette  Fordeling av antall rette  (13.10.2004)

Midtsemesterprøve

Bokmål  Engelsk  Fasit  (13.10.2004)

Pensum for midtsemesterprøven

Pensum for prøven er til og med avsnitt 4.7 i den foreløpige pensumlista. (1.10.2004)

Oppmøtested ved midtsemesterprøven

De som har etternavn som begynner på bokstaver fra A til K, møter i auditorium S5, mens de som har etternavn som begynner på bokstaver fra L til Å, møter i auditorium S8. (20.9.2004)

Midtsemester

I 41. og 42. uke er det ikke forelesninger. I 41. uke er det øving, men ikke i 42. uke. Onsdag 13. oktober er det midtsemesterprøve (se nedenfor). Bruk tida før prøven til å regne mange oppgaver! Ta kontakt med faglærer eller øvingslærer hvis du har spørsmål! (7.9.2004)

Midtsemesterprøve

Midtsemesterprøven blir avholdt onsdag 13. oktober kl. 10.15–12.00 i auditoriene S5 og S8. Nærmere opplysninger om hvem som skal møte i hvilket auditorium kommer seinere. Møt opp kl. 10.00 for registrering!

Pensum for prøven er det som er forelest til og med 40. uke. Dere kan ha med alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator. Mobiltelefon og utstyr som kan sende data trådløst er forbudt. Ta med studentkort!

Midtsemesterprøven teller 20 % av sluttkarakteren (eksamen teller 80 %) hvis dette er til fordel for kandidaten. Hvis ikke, eller hvis kandidaten ikke møter til midtsemesterprøven, teller bare eksamen.

Prøven vil bestå av flervalgsoppgaver, med avkrysningsskjema på oppgavearket. Etter prøven skal oppgavearket leveres med avkrysningsskjemaet utfylt. Alle får de samme spørsmålene, men de kommer i forskjellig rekkefølge og med forskjellig rekkefølge på svaralternativene.

Regn mange oppgaver som forberedelse til midtsemesterprøven! (7.9.2004)

Om kurset

Generell informasjon

Eksamen

Eksamensdato er 17. desember 2004. Eksamen er 4 timer skriftlig. Alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator er tillatt.

Det vil bli gitt to obligatoriske øvinger. Du må ha dem godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Midtsemesterprøve blir avholdt onsdag 13. oktober kl. 10–12. Alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator er tillatt. Prøven består av flervalgsoppgaver, med avkrysningsskjema på oppgavearket. Se nærmere informasjon under Meldinger over.

Midtsemesterprøven teller 20 % av sluttkarakteren (eksamen teller 80 %), men bare hvis dette er til fordel for kandidaten. Hvis en ikke møter til midtsemesterprøven, teller bare eksamen.

Lærebok

Claudia Neuhauser: Calculus for biology and medicine, 2. utgave, 2004.

Pensumliste

Fra læreboka:

1. Innledning. Alt unntatt 1.1.6 og 1.3.4
2. Følger, differenslikninger. Det kreves ikke detaljkunnskap om 2.3.1–3, men en skal kunne følge framstillingen.
3. Grenser og kontinuitet. Alt unntatt 3.6.
4. Derivasjon.
5. Anvendelser av derivasjon. 5.1–5, 5.8
6. Integrasjon. Alt unntatt 6.3.4–5
7. Integrasjonsteknikker. Alt unntatt 7.4.3 og 7.5

Forelesninger

Forelesningene starter tirsdag 17. august 2004. Det er forelesninger tirsdager 8.15–10.00 i KJL1 og onsdager 10.15–12.00 i S5.

Omtrentlig forelesningsplan

Nr.UkeDatoAvsnitt
  134 17.8 1.1
  2 18.8 1.1
  335 24.8 1.1–2
  4 25.8 1.2
  536 31.8 1.2–3
  6   1.9 2.1–2
  737  7.9 2.2–3, 3.1
  8   8.9 3.1
  938 14.9 3.2–4
10 15.9 3.5, 4.1
1139 21.9 4.1–3
12 22.9 4.3–4
1340 28.9 4.4–6
14 29.9 4.7
41–42Midtsemester – ingen forelesninger
1543 19.10Gjennomgang av midtsemesterprøve, 4.8
16 20.104.8–5.1
1744 26.105.2–3
18 27.105.3–5
1945  2.115.5, 5.8, 6.1
20   3.116.1–2
2146  9.116.2–3
22 10.116.3–7.1
2347 16.117.1–2
24 17.117.3
2548 23.117.4, 7.6
26 24.117.7

Øvinger

Dere vil bli delt inn i grupper på ca. 20 studenter, med fast ukentlig øvingsveiledning. Regn flest mulig av oppgavene på forhånd. Oppgavene blir lagt ut nedenfor.

Det er satt opp ti grupper:

GruppeProgram/etternavnTidRomØvingslærer
1ABioteknologitirsdag 14.15–16.00R40Edmund Brekke
1BA–J, LURtirsdag 14.15–16.00446, Sentralbygg 2Solveig Andersen
1CK–Åtirsdag 14.15–16.00R51Ola Iver Røe
2AA–Konsdag 17.15–19.00R20Ingeborg Sletta
2BL–Åonsdag 17.15–19.00R51Aslak Brimi
3AA–G, geologitorsdag 12.15–14.00R51Ingeborg Sletta
3BH–Åtorsdag 12.15–14.00446, Sentralbygg 2Aslak Brimi
4ABiomatematikktorsdag 10.15–12.00R20Solveig Andersen
4Btorsdag 10.15–12.00R51Ola Iver Røe
5Kjemifredag 12.15–14.00R51Edmund Brekke

Grupper merket med studieprogram eller bokstav er forbeholdt studenter som tilhører studieprogrammet eller har etternavn som begynner på bokstaven. Når flere grupper går til samme tid, så møt opp etter denne tabellen, ikke etter hvilken gruppe du skreiv deg på! Hvis en ønsker å gå på øvingsgruppe sammen med noen som havner i en annen gruppe pga. forbokstav, kan en møte opp på den andre gruppa så lenge dette ikke fører til store forskjeller i gruppestørrelser.

I tillegg til de frivillige ukentlige øvingsoppgavene vil det bli gitt to obligatoriske øvinger som du må ha fått godkjent for å få gå opp til eksamen. Disse blir lagt ut nedenfor. Det er også mulig å få rettet de frivillige øvingene, og dere anbefales å levere disse til retting.

Fristen for innlevering, både av obligatoriske og frivillige øvinger, er to dager etter øvingsgruppa (henholdsvis mandag og tirsdag for torsdags- og fredagsgruppene). De leveres i hylle i gangen ved instituttkontoret ved Institutt for matematiske fag – i 4. etasje i Sentralbygg 2. Utlevering skjer samme sted eller på øvingsgruppa. Merk besvarelsene med MA0001, øvingsnummer, navn og gruppenummer! Det siste er viktig, da mange besvarelser blir lagt i feil hylle.

Registrerte poststudenter (fjernstudenter) sender besvarelsen til NTNU, Institutt for matematiske fag, 7491 Trondheim. Merk konvolutten MA0001. Konvolutten må være poststemplet seinest lørdag samme uka som øvingen. Husk å skrive MA0001, øvingsnummer, navn, adresse og e-post-adresse på besvarelsen. Besvarelsen kan også sendes som telefaks, nr. 73593524. Fristen er da onsdag kl. 14 uka etter øvingen.

Ta kontakt med Inger Seehuus <ingerse@math.ntnu.no>, tlf. 73591880, for å registrere deg som poststudent.

Øvingsoppgaver

Oppgavene er fra læreboka.

Det er ingen ting i veien for å regne flere oppgaver – det er viktig med mye regnetrening.

Øving 1, 36. uke

1.1: 5, 7, 12, 52–3, 55, 61, 63, 66, 74, 76–7, 79, 82–3
1.2: 3, 15, 29, 32, 44, 46, 63, 67–8

Øving 2, 37. uke

1.2: 71–2, 76–7, 83–6, 103
1.3: 17, 43, 89
1.5: 8, 15

Øving 3, 38. uke

2.1: 17, 49
2.2: 6, 7, 26, 35, 43, 76, 91, 109
2.3: 55
3.1: 3, 18, 19, 25, 47

Øving 4, 39. uke

3.1: 31–2
3.2: 7–8, 23–5
3.3: 3–6, 15, 21, 25
3.4: 1, 4, 6, 12–14

Obligatorisk øving 1, 40. uke

Innleveringsfrist er som vanlig to dager etter øvingsgruppa.

1.1: 80–1
1.2: 17, 70
3.1: 29
3.2: 28
4.1: 17, 21
Eksamen MA001 1993H (bokmål nynorsk engelsk): 3
Eksamen MA001 2000V (bokmål): 1, 6

Øving 5, 41. uke

Hvis oppgavene fra 4.1 ser vanskelige ut, så prøv noen andre først!

4.1: 18, 34, 39, 41, 44
4.2: 4–7, 11, 27–8, 38, 51, 67, 78
4.3: 5–8, 27, 31, 54–5, 61, 69, 85

Øving 6, 43. uke

4.4: 4, 5, 15, 27, 39, 45, 51, 71, 79
4.5: 1, 7, 12, 33, 53, 65
4.6: 1, 25, 65
4.7: 5, 22

Øving 7, 44. uke

4.7: 35, 51–2, 62, 71, 75
4.8: 7, 21, 41, 45, 49
4.10: 14, 30

Øving 8, 45. uke

Et hefte med eksamensoppgaver i det tidligere kurset MA001, som omtrent tilsvarer MA0001 og MA0002 til sammen, kan nå kjøpes på instituttkontoret (Sentralbygg 2, 4. etasje).

5.1: 11–2, 49
5.2: 5–6, 19–20
Eksamen MA001 2001V: 1
Eksamen MA001 2000V: 2
Eksamen MA001 1999H (datert januar 2000): 2
Eksamen MA001 1997V: 1
Eksamen MA001 1996H (datert januar 1997): 1
Eksamen MA001 1995H (datert januar 1996): 1

Øving 9, 46. uke

Eksamen MA001 2002H: 2
5.5: 13, 36, 39–40, 48, 52
5.8: 12–3, 27
6.1: 39, 57–8
6.2: 7, 102, 115, 119–20

Obligatorisk øving 2, 47. uke

Innleveringsfrist er som vanlig to dager etter øvingsgruppa.

Eksamen MA001 2002H: 1a
Eksamen MA001 2002V: 2
Eksamen MA001 2000H (datert januar 2001): 1
Eksamen MA001 1998H (datert januar 1999): 1 (den uleselige øvre integrasjonsgrensen skal være)
Eksamen MA001 1997H (datert januar 1998): 5
Eksamen MA001 1997V: 5a (øvre integrasjonsgrense er e)
4.10: 12, 21
5.3: 37
5.10: 1

Øving 10, 48. uke

Dette er siste øving.

Eksamen MA001 2003V: 1
Eksamen MA001 2002V: 1
Eksamen MA001 2001V: 2a–f
Eksamen MA001 2000H (datert januar 2001): 3–4
Eksamen MA001 1999H (datert januar 2000): 3
Eksamen MA001 1998V: 1
Eksamen MA001 1996V: 1, 4
6.2: 19, 37, 56–7, 81
7.3: 27, 34, 51