MA0001 Brukerkurs i matematikk A

Faglærer: Øyvind Bakke <bakke@math.ntnu.no>, Sentralbygg 2, 12. etasje, rom 1234. Telefon (735)98126.

Øvingslærere: Marie Moe <marieeli@stud.ntnu.no>, Nina Pettersen <ninap@stud.ntnu.no>, Janne Svensson <jannesv@stud.ntnu.no>, Axel Tidemann <tidemann@stud.ntnu.no>

Eksamen vår 2004

Eksamen

Vedlegg

Løsning

Løsningsskisse Fasit, flervalgsprøve

Sensur

Eksamen høst 2003

Eksamen

Bokmål Nynorsk Engelsk

Vedlegg

Bokmål Nynorsk Engelsk

Løsning

Løsningsskisse Fasit, flervalgsprøve

Sensur

Karakterene er sluttkarakterer, det vil si at det er tatt hensyn til midsemesterprøven hvis dette er gunstig for kandidaten.

Meldinger

Liste over de som har begge obligatoriske øvinger godkjent

Ta kontakt med faglærer eller øvingslærer snarest hvis du ikke står på lista over de som har begge obligatoriske øvinger godkjent men mener du burde ha stått der. Du ikke får gå opp til eksamen uten å ha de to obligatoriske øvingene godkjent!

Se også liste over de som har obligatorisk øving 1 godkjent og liste over de som har obligatorisk øving 2 godkjent. (27.11.2003)

Veiledning før eksamen

Du kan stille spørsmål fra pensum til øvingslærerne. Tid og sted:

TidRomØvingslærer
Mandag 1. desember kl. 11.00–13.30446Axel Tidemann
Tirsdag 2. desember kl. 8.15–12.00401Marie Moe
Onsdag 3. desember kl. 8.15–12.00401Marie Moe
Torsdag 4. desember kl. 10.00–15.00401Janne Svensson
Fredag 5. desember kl. 11.30–16.30546Nina Pettersen

Alle rommene er i Sentralbygg 2. Første siffer i romnummeret angir etasje. Du kan møte opp når du vil – også hos andre øvingslærere enn din egen.

Du kan også stille spørsmål til faglærer – muntlig eller via e-post. (25.11.2003)

Obligatorisk øving 2

Obligatorisk øving 2 er lagt ut. (6.11.2003)

Liste over de som har obligatorisk øving 1 godkjent

Ta kontakt med øvingslæreren snarest hvis du ikke står på lista over de som har øvingen godkjent men mener du burde ha stått der. Send e-post til faglærer hvis navnet er feilstavet. (3.11.2003)

Uavhentede besvarelser til obligatorisk øving 1

Hvis du ikke har hentet den, så gjør det, og sjekk at den er godkjent. Husk at du ikke får gå opp til eksamen uten å ha de to obligatoriske øvingene godkjent! (28.10.2003)

Gamle eksamensoppgaver

Et hefte med gamle eksamensoppgaver i det tidligere kurset MA001, som omtrent tilsvarer MA0001 og MA0002 til sammen, fås kjøpt på instituttkontoret (Sentralbygg 2, 4. etasje). (28.10.2003)

Karakterer for midtsemesterprøven

Det er en del som har spurt om hvilken karakter de forskjellige antall rette tilsvarer. Det er ikke karakteren, men antall rette en tar med seg videre. Eksamen vil gi 60 poeng hvis alt er riktig. Summen av poengsummen fra midtsemesterprøven (maks. 15) og fra eksamen (maks. 60) er grunnlaget for sluttkarakteren. Men hvis 1,25 ganger poengsummen fra eksamen gir et bedre resultat (eller hvis midtsemesterprøven ikke er avlagt), brukes dette tallet.

Jeg har lagt ut en figur som viser hva sluttkarakteren blir hvis en får fire ganger så mange poeng på eksamen som på midtsemesterprøven. Figuren viser også fordelingen av antall rette blant de som tok prøven. (17.10.2003)

Resultater av midtsemesterprøven

Det var tre stykker som ikke stod på eksamensoppmeldingslistene (handskrevet øverst på første side). De må sjekke med Studentservice om de virkelig er oppmeldt! (6.10.2004)

Midtsemesterprøven

Bokmål Engelsk Fasit (7.10.2004)

Om kurset

Generell informasjon

Eksamen

Eksamensdato er 8. desember 2003. Eksamen er 4 timer skriftlig. Alle trykte og skrevne hjelpemidler og lommekalkulator er tillatt.

Det vil bli gitt to obligatoriske øvinger. Du må ha dem godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Midtsemesterprøve blir avholdt onsdag 8. oktober kl. 10–12. Alle trykte og skrevne hjelpemidler og lommekalkulator er tillatt. Prøven består av flervalgsoppgaver, med avkrysningsskjema på oppgavearket.

Midtsemesterprøven teller 20 % av sluttkarakteren (eksamen teller 80 %), men bare hvis midtsemesterprøven har bedre resultat enn eksamen. Hvis en ikke møter til midtsemesterprøven, teller bare eksamen.

Se viktig informasjon om midtsemesterprøven ovenfor.

Lærebok

Claudia Neuhauser: Calculus for biology and medicine, 2. utgave, 2004.

Pensumliste

Fra læreboka:

1. Innledning: Alt unntatt 1.1.6 og 1.3.4
2. Følger, differenslikninger: Alt unntatt 2.3.1–3
3. Grenser og kontinuitet: Alt unntatt 3.6
4. Derivasjon: Alt
5. Anvendelser av derivasjon: 5.1–5, 5.8
6. Integrasjon: Alt unntatt 6.3.4–5
7. Integrasjonsteknikker: Alt unntatt 7.4.3 og 7.5

Forelesninger

Forelesningene starter onsdag 13. august 2003. Det er forelesninger mandager 12.15–14.00 og onsdager 10.15–12.00 – begge dager i S5.

Omtrentlig forelesningsplan

Nr.UkeDatoAvsnitt
  133 13.8 1.1
  234 18.8 1.1
  3 20.8 1.1–2
  435 25.8 1.2
  5 27.8 1.3, 2.1–2
  636  1.9 2.2–3
  7   3.9 2.1, 3.1
  837  8.9 3.1–3
  9 10.9 3.3–4
1038 15.9 3.5, 4.1
11 17.9 4.1–3
1239 22.9 4.4
13 24.9 4.4–7
40–41Midtsemester – ingen forelesninger
1442 13.10Gjennomgamg av midtsemesterprøve
15 15.104.7–8
1643 20.105.1
17 22.10 5.2–3
1844 27.105.3–5
19 29.105.5, 5.8, 6.1
2045  3.116.1–2
21   5.116.2
2246 10.116.3
23 12.117.1–2
2447 17.117.2–3
25 19.117.3
2648 24.117.4, 7.6–7
27 26.117.7, oppsummering

Øvinger

Øvingene starter i 35. uke (som starter mandag 25. august).

Dere vil bli delt inn i grupper på ca. 20 studenter, med fast ukentlig øvingsveiledning. Regn flest mulig av oppgavene på forhånd. Oppgavene blir lagt ut nedenfor.

Det er satt opp ni grupper:

GruppeProgram/etternavnTidRomØvingslærer
1AA–Jmandag 8.15–10.00R20Marie Moe
1BK–Åmandag 8.15–10.00R61Janne Svensson
2Biomatematikkmandag 10.15–12.00446, Sentralbygg 2Janne Svensson
3AA–Konsdag 14.15–16.00R20Janne Svensson
3BL–Åonsdag 14.15–16.00R55Nina Pettersen
4Kjemitorsdag 12.15–14.00R20Marie Moe
5torsdag 14.15–16.00R20Marie Moe
6AA–Ktirsdag 10.15–12.00R52Nina Pettersen
6BL–Åtirsdag 10.15–12.00R53Axel Tidemann

(Studenter fra studieprogram med få studenter kan selvfølgelig velge samme gruppe uavhengig av bokstavinndeling.)

Påmelding kan gjøres på de første forelesningene.

I tillegg til de frivillige ukentlige øvingsoppgavene vil det bli gitt to obligatoriske øvinger som du må ha fått godkjent for å få gå opp til eksamen. Disse blir lagt ut nedenfor. Det er også mulig å få rettet de frivillige øvingene, og dere anbefales å levere disse til retting.

Fristen for innlevering, både av obligatoriske og frivillige øvinger, er to dager etter øvingsgruppa (mandag for torsdagsgruppene). De leveres i hylle i gangen ved instituttkontoret ved Institutt for matematiske fag – i 4. etasje i Sentralbygg 2. Utlevering skjer samme sted eller på øvingsgruppa.

Øvingsoppgaver

Oppgavene er fra læreboka.

Det er ingen ting i veien for å regne flere oppgaver – det er viktig med mye regnetrening.

Øving 1, 35. uke

1.1: 5, 7, 12, 52–3, 55, 61, 63, 66, 74, 76–7, 79, 82–3
1.2: 3, 15, 29, 32, 44, 46, 63, 67–8

Øving 2, 36. uke

1.2: 71–2, 76–7, 83–6, 103
1.3: 17, 43, 89
1.5: 8, 15

Øving 3, 37. uke

2.1: 17, 49
2.2: 6, 7, 26, 35, 43, 76, 91, 109
2.3: 55
3.1: 3, 18, 19, 25, 47

Øving 4, 38. uke

3.1: 31–2
3.2: 7–8, 23–5
3.3: 3–6, 15, 21, 25
3.4: 1, 4, 6, 12–14

Obligatorisk øving 1, 39. uke

Innleveringsfrist er som vanlig to dager etter øvingsgruppa.

1.1: 80–1
1.2: 17, 70
3.1: 29
3.2: 28
4.1: 17, 21
Eksamen MA001 1993H (bokmål nynorsk engelsk): 3
Eksamen MA001 2000V (bokmål): 1, 6

Øving 5, 40. uke

Hvis oppgavene fra 4.1 ser vanskelige ut, så prøv noen andre først!

4.1: 18, 34, 39, 41, 44
4.2: 4–7, 11, 27–8, 38, 51, 67, 78
4.3: 5–8, 27, 31, 54–5, 61, 69, 85

Øving 6, 42. uke

4.4: 4, 5, 15, 27, 39, 45, 51, 71, 79
4.5: 1, 7, 12, 33, 53, 65
4.6: 1, 25, 65, 71
4.7: 5, 22

Øving 7, 43. uke

4.7: 35, 51–2, 62, 71, 75
4.8: 7, 21, 41, 45, 49
4.10: 14, 30

Øving 8, 44. uke

Det er få oppgaver denne uka. Arbeid godt med dem før øvingen!

5.1: 11–2, 33, 49
5.2: 5–6, 19–20, 26

Øving 9, 45. uke

Et hefte med gamle eksamensoppgaver i det tidligere kurset MA001, som omtrent tilsvarer MA0001 og MA0002 til sammen, fås kjøpt på instituttkontoret (Sentralbygg 2, 4. etasje).

Eksamen datert januar er for høstsemesteret foregående år!

Eksamen MA001 2001V: 1
Eksamen MA001 2000V: 2
Eksamen MA001 1999H: 2
Eksamen MA001 1997V: 1
Eksamen MA001 1996H: 1
Eksamen MA001 1995H: 1
5.5: 13, 36, 39–40, 48, 52

Øving 10, 46. uke

Eksamen datert januar er for høstsemesteret foregående år!

Eksamen MA001 2002H: 2
Eksamen MA001 2000H: 3–4
5.8: 12–3, 27, 53
6.1: 39, 57–8
6.2: 7, 19, 37, 56–7, 81, 102, 115, 119–20

Obligatorisk øving 2, 47. uke

Innleveringsfrist er som vanlig to dager etter øvingsgruppa.

Eksamen datert januar er for høstsemesteret foregående år!

Eksamen MA001 2002H: 1a
Eksamen MA001 2002V: 2
Eksamen MA001 2000H: 1
Eksamen MA001 1998H: 1
Eksamen MA001 1997H: 5
Eksamen MA001 1997V: 5a
4.10: 12, 21
5.3: 37
5.10: 1

Øving 11, 48. uke

Dette er siste øving.

Eksamen MA001 2002V: 1
Eksamen MA001 2001V: 2a–f
Eksamen MA001 1999H: 3
Eksamen MA001 1998V: 1
Eksamen MA001 1996V: 1, 4
Eksamen MA001 1995H: 4, 5a
7.3: 27, 34, 51