Til NTNUs
hovedside

This page in English

Annette Lykknes 

Annette Lykknes

 

Medlem av Instituttstyret, Institutt for kjemi, NTNU.

Sekretær i faggruppen for kjemiens historie,
Norsk Kjemisk Selskap

Representant og nestleder i Working Party on the History of Chemistry,
European Association for Chemical and Molecular Sciences 

Representant i Commission on the History of Women in Science, Technology, and Medicine of the International Union for the History of Science, Technology and Medicine – Division of History of Science and Technology

 

Kort CV
Ph.D. i kjemihistorie 2005, Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 1999, Cand. scient. i kjemididaktikk 1998, Cand. mag. med kjemi & matematikk 1997. Førsteamanuensis i naturfagdidaktikk, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning 2005-2007, Undervisningsassistent og foreleser (del av forskerutdanning) Institutt for kjemi, NTNU 2000-2004, Lektor i videregående skole 1998-2000. Svangerskapspermisjon mai 2010-mars 2011.

 

Forskningsprosjekter
Ida Noddack-Tacke: Woman in chemistry and wife of a chemist (samarbeid med Brigitte van Tiggelen, Université catholique de Louvain, Belgia). NY BOK: Antologi om samabeidende ektepar i vitenskapshistorien

Kjemiutdanning i Trondheim gjennom 100 år (samarbeid med Joakim Ziegler Gusland), støttet av Fakultet for naturvitenskap og teknologi, fire kjemiinstitutter ved NTNU: Institutt for kjemi, Institutt for kjemisk prosessteknologi, Institutt for materialteknologi og Institutt for bioteknologi, SINTEF Materialer og kjemi, samt kjemisk industri.

A history of the development of column chromatography: From Tswett to HPLC (PhD-student Apostolos Gerontas. Biveileder: Klaus Hentschel, Universitetet i Stuttgart.)

Enhancing the quality and relevance of chemistry teacher training education in Ethiopia: A study of the use and impact of small-scale, low-cost experiments at Mekelle University (PhD-student Gebrekidan Mebrahtu Tesfamariam. Medveileder: Lise Kvittingen, Institutt for kjemi, NTNU.)

 

Andre prosjekter
Kjemiløype til 7. klassinger arrangert i 2009 og 2011. Koordinert av kjemididaktikkgruppa ved Institutt for kjemi. Støttet av Sør-Trøndelag Fylkeskommune (2009), Tekna (2009), Rektors kontor (2009, 2011), Rekruttering og opptak (2009), Samarbeidsforum (2011) samt Skolelaboratoriet (2009, 2011) NTNU. Artikkel i fagbladet Kjemi fra arrangementet i 2009.

 

Undervisning:

 

2-årig masterprogram i kjemididaktikk, - Brosjyre

Lektorutdanning i realfag

Ph.D. program i naturvitenskapenes didaktikk

 

Nye publikasjoner

Annette Lykknes, Donald L. Opitz, and Brigitte Van Tiggelen (red.), For Better or For Worse? Collaborative Couples in the Sciences (Birkhäuser Verlag, Science Networks. Historical Studies, Vol. 44, 2012)

 

Brigitte Van Tiggelen and Annette Lykknes, “Ida and Walter Noddack through Better and Worse: An Arbeitsgemeinschaft in Chemistry” i: Annette Lykknes, Donald L. Opitz, and Brigitte Van Tiggelen (red.), For Better or for Worse. Collaborative Couples in the Sciences (Birkhäuser Verlag, Science Networks. Historical Studies, Vol. 44, 2012), s. 105-147.

 

Per-Odd Eggen, Lise Kvittingen, Annette Lykknes, og Roland Wittje, “Reconstructing Iconic Experiments in Electrochemistry: Experiences from a History of Science Course,” Science & Education 21(2) (2012), 179-189.

 

 

Nye aktiviteter og bidrag:

 

Women in the Laboratory from the early modern times to the 20th century Symposium ved 5th International Conference of the European Society for the History of Science (ESHS) (organisatorer: Annette Lykknes og Brigitte Van Tiggelen)

 

Annette Lykknes og Brigitte Van Tiggelen, “The Wife as Risk-Taker and Conceptual Thinker: Ida Noddack-Tacke and Nuclear Fission,” 5th International Conference of the European Society of the History of Science (ESHS), Athen, 1.-3. november 2012

 

Brigitte Van Tiggelen and Annette Lykknes, ”Ida Noddack and the Fission Proposal: The Actor’s Perspective,” Seventh British-North American joint meeting of the BSHS, CSHPS, and HSS, Philadelphia, USA, 11.-14. juli 2012.

 

Apostolos Gerontas and Annette Lykknes, “The first steps of the High Performance Liquid Chromatography (HPLC) instrumentation: Discussing the Role of the Press in the dissemination of analytical technology at the end of the 1960s and early 1970s,” 8th meeting of STEP (Science and Technology in the European Periphery), Korfu, 21.- 24. juni 2012.

 

Dokumentasjon på forskning og formidlingsaktiviteter i Cristin (sortert etter år).

Publikasjonsliste

http://www.ntnu.no/fakmaler/innholdssidestrek.gif
Redaktør: Annette Lykknes, Kontaktadresse: Annette.Lykknes@nt.ntnu.no , Sist oppdatert: 2012-12-21