Oppdal trail riding camp, 6-8 September 2013

Hostostradaen, 6 September 2013

(No pictures, sorry...)

Raudhovdin, 7 September 2013Ramsh°piken, 8 September 2013

(Some pictures by Ole-Petter Holmvassdal)