Topptur på Storbekkhøa (Storlidalen), 7. mars 2009

Topptur på Nonshøa (Storlidalen), 8. mars 2009