Isklatring på Storskardåsen (Støren), 1. februar 2009