Skikjøring på Oppdal og hopping i Storlidalen, 23.-24. februar 2008