Isklatring, Ishoel (Oppdal), 24. februar 2007
Foto: Anders Fougner