Isklatring på Støren, 4. februar 2007
Foto: Marius Røed Hanssen<