Eksperimentelle bilder av skruer på et skrivebord, mars 2004.