Wikipedias akilleshæl

 

Wikipedia, det frie leksikon på nett, er imponerende, men i saker med betente kontroverser kan det blir populistisk. Artikkelen om aspartam (no.wikipedia.org) viser dette problemet. Wikipedia skal selvfølgelig referere kritiske røster, men når nesten halve artikkelen er viet Ralph Walton er det ikke særlig kritisk.

 

Walton sjekket hvem som sponset vitenskapelige artikler om aspartam, og fant dette. Samtlige 74 undersøkelser sponset av Nutrasweet konkluderte at Aspartam var ufarlig. Bare 8 av 92 uavhengige kom til samme konklusjon, inkludert alle 6 studier finansiert av FDA (Food and Drugs Administration). Konklusjon: Nutrasweet og FDA lurer deg.

 

Artikkelen beskriver ikke studiene, og gir ingen opplysning om hvor store studiene er eller hvor store utslagene var, så det er umulig å vurdere konklusjonen. Oversikten er da heller ikke en vitenskapelig artikkel, kun et oppslag på en nettside for en aksjonsgruppe mot aspartam (dorway.com). Nettsidene til Waltons eget universitet gir ingen henvisning til artikkelen.

 

Mange av studiene artikkelen henviser til er så små at ingen ville bry seg om å publisere resultatet hvis man ikke fant en effekt. FDA sponser ikke små studier, og ingen FDA-studier viser negative effekter av aspartam. Nutrasweet sponser heller ikke små studier. Dette alene kan forklare sammenhengen. Ingen studier etter 1998 er med i oversikten, hvorfor er så ”viktig” artikkel ikke oppdatert?

 

For et leksikon bør en samlet vurdering fra vitenskapelige komiteer, samt norske, europeiske og amerikanske helsemyndigheter, gis mer plass enn en uetterrettelig og utdatert nettartikkel av en enslig forsker som knapt har publisert en vitenskapelig artikkel.