Send tips til sproyt(a)ystenes.com

Hva er et godt tips? At det er feil, og at du synes det er morsomt, pinlig eller viktig er en god start.

Hva krever jeg?

Eksakt referanse, dvs. kilde, tid/sted osv.
Jeg må ikke være i tvil om hva som har stått eller blitt sagt og hvem som gjorde det.
Jeg må kunne dokumentere feilen. Et utklipp, en nettreferanse, et foto, en fotokopi, etc. Et vitneutsagn holder ikke.

Ikke alle tips blir til saker!

Jeg må selv forstå hvorfor det er feil.
Jeg må synes det er verdt å bruke tid på akkurat den saken, den må være morsom nok eller viktig nok.
Jeg må ha tid til å sette meg inn i saken og å skrive om den.
Jeg må finne en måte å omtale saken på som jeg fornøyd med.