Sprøytvarsleren omtaler faktiske og logiske feil i media.

Feil kan være morsomme, pinlige eller viktige. Feil kan skyldes tabber, uforstand eller tjene en hensikt. Feil kan gjøres av journalistene eller kildene deres eller av andre som vil overbevise deg. Noen feil er åpenbare feil, andre feil er det en utfordring å avsløre. Det er nok få som gjør feil med forsett eller overlegg, men det er langt fra uvanlig at feil blir til myter som overlever fordi de har en hensikt.

En forutsetning for at jeg skal omtale en feil er at jeg føler meg trygg på at noe er feil. Jeg må være overbevist om at det er feil og jeg må kunne overbevise leserne om at det er feil, hvorfor det er feil og hva som er riktig.

At jeg kritiserer betyr ikke at jeg er uenig med den jeg kritiserer i sak og konklusjon. Min kritikk går på det jeg kritiserer, punktum.